Satılık

Dökümantasyon

Bütün konulardan önce bu .pdf arşivi bizimle paylaşan  BilinmeyenTürkTarihi  sahibi Mete Biricik'e   sonsuz teşekkürler.
Şuan üzerine tıkladığınız herhangi bir dosyayı anında indirebilirsiniz. Yakında çevrimiçi pdf okuma programımızı tamamına uygulayacağız. Umarım faydalı olmuştur. Esenlikler dileriz.

Türk Asya
-A-

Ahıska Türklerinin Menşei ve Tarihi Gelişim Seyirleri  - Mustafa Kalkan
Akhennaton Dönemi – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Altay Destanlarında ve Anadolu Türk Masallarında Tastarakay,Keloğlan – Dr. Pervin Ergun
Altay Türkleri
Altaylarda Şamanlık ve Anadolu Yansımalrı – Nadya Yuguşeva
Alp Arslan – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Alp Er Tunga – Dr.Varis Abdurrahman
Alpler ve Elfler – Osman Karatay / Emre Aygün
Amazonlar ve Dionysos – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Anadolu’da ki Hıdırellez kutlamalarına dair inanmalar – Fatma Ahsen Turan
Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dini ve Mezhebi Yapı – Metin Bozkuş
An Lu Shan Destanı – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
And İçme Kadehleri – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
As, Okh ve Tur Halkı – Doc.Dr.Haluk Berkmen
Asya Kökenli Barınaklar – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Asya Kökenli Diller – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Asya’dan Amerika’ya – Doc.Dr. Haluk Berkmen
At Ata ve A Harfi – Doc.Dr. Haluk Berkmen
At, Ad ve Ata – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Atatürk – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Atatürkçülük Meselesi – Nejdet Sançar
Atatürkün Türk Ocaklarındaki konuşmaları – Nermin Kılıç
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -1
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları – 2
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları – 3
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları – 4
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları – 5
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları – 6
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları – 7
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları – 8
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları – 9
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -10
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -11
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -12
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -13
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -14
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -15
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -16
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -17
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -18
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -19
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -20
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -21
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -22
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -23
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -24
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -25
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -26
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -27
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -28
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -29
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -30
Atatürk, Tahsin Mayatepek ve Günes Dil Teorisi Yazışmaları -31
Attila – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Attila’nın Çocuklarının Adı – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Avrasyada Runik Yazı – M.Turgay Kürüm
Avrasya Kavramı ve Avrasya’da Türk Varlığı – Prof.Dr. Saadettin Y. Gömeç
Azerbaycan’ın Türkleşmesi ve Azerbaycan Türkçesinin Teşekkülü – Cevat Heyet

 -B-

Bazı Cingiz Yasalarının Tarihi ve Sosyal dayanakları – Prof.Dr.Saadettin Gömeç
B Harfinin Gelişimi – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Balkanlarda Kayı Boyu ve Türk Damgaları – Cengiz Özakıncı
Başkurtların Kısa Tarihi – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Batu Han – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Baz Kağan – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Bengçi Arslan ve Ubangu Arslan – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Bengü Kağan – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Bilge Kağan – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Bilge Kağan’ın Hazinesi Nasıl Taşındı – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Bilge Tunyukuk – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Bir Başka Türk Dünyası – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Bir Selçuklu Hatununun Evlilikleri Safiyye Hatun – Suat Kaymak
I. Hüsrev Döneminde İpek Yolu Üzerinde Sasani – Göktürk Mücadelesi – Yılmaz Karadeniz
Boğaç Han Hikayesinin Kırgız Hakaslarda Yansıması – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Bozkır Kavimlerinin Kültür ve Mitolojilerinde At – Orhan Doğan
Börü Kan ( Mo-kan ) Kağan – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Börü Kun ( Moyun Çor ) – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Buddhist Türk Çevresi Metinlerine Göre Buddhizmin – Dr. Mağfiret Kemal
Bumin Kağan – Prof.Dr Saadettin Gömeç

 -C-

Cengiz Han Soy Kütüğü – Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
Cengiz Hanı’ın Valileri – Ganizhamal Kushenova

 -Ç-

Catalhöyük Tableti – Derya Pamuktukum
Çağrı Bey – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Çar İskitler Üzerine – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Çelme ve Subutay – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Çin Sanatında Erken Dönem Türk Erkeğinin Giyim Kuşamı -Sergey A. Yatsenko
Çin Topraklarındaki Bazı Türk Soylularının Kurganları VIII.-VIII Yüzyıl – Doç.Dr.Tilla Deniz Baykuzu
Çin Yazısının Kökeni – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Çingiz Yasalarının Tarihi ve Sosyal Dayanakları – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Çingizli Devletinin Büyünmesinde Rol Oynayan Çelme ve Subutay – Prof.Dr Saadettin Gömeç
Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Türkçe-Etice-Hurrice Arasındaki Bağlar – Dr. Mustafa Selçuk Ar
Çivi Yazısından Harf Yazısına – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Çuvaş Dili ve Frig Külahı – Doc.Dr. Haluk Berkmen

-D-

Daş Baba Bitik – Firudin Agasioglu
Dede Korkut Kitabı 1- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabı 2- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabı 3- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabı 4- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabı 5- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabı 1-1- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabı 1-2- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabı 1-3- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabı 1-4- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabı 1-5- Prof. Dr. Muharrem Ergin
Dede Korkut Kitabında Geçen Tartışmalı Bazı Yer Adları Üzerine – Prof.Dr. Saadettin Gömec
Destanlarda ve Han-Name’de Geçen Vezirlerin Tunyukuk ile İlgisi – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Divan-ı Lügat-it Türk Dizini
Divan-ı Lügat-it Türk de Mitoloji Dünya Modeli İle İlgili Bazı Kavramlar – Kaşgarlı Mahmud
Doğu Anadolu’da Yer Alan Alevi,Türkmen Kökenli Lolan Oymağı’nın Etimolojik Araştırma Raporu – Burhan Kocadağ
Dogu Asya Dagılımı – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Doğu Avrupa ve Balkanlarda İlk Türk Fütühatı – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
4.Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri
4. Ve-5. Yüzyıllarda Çinde ki Birkac Hun Hükümdar Kurganı ve Türbesi Hakkında – Yrd. Doç.Dr.Tilla Deniz Baykuzu
4-5. Yüzyıllarında Çin’in Kuzeyinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri – Dr. Muhaddere N. Özerdim-E-

Ege Adalarında Türk Dili – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Ergenekun – Prof.Dr. Saadettin Gomec
Eskimo Dilinde Turkcenini İzleri – Dr.Mehmet Kara
Eski Türklerde Çocuk Hukukunun Töreye Göre Değerlendirilmesi – Dr. Mehmet Mandaloğlu
Etrüskler Türk mü idi – Adile Ayda

 -F-

Finike Abecesi – Doc.Dr. Haluk Berkmen

-G-

Genetik Bulgular – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Gizemli Etrüsk Dili – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Göktürk Dönemi İnsan Figürlü Taş Anıtlar – Lale Avşar İskenderzade
Göktürk Harfli Yazıtların Envanter – Osman Fikri Sertkaya
Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu – Yavuz Tanyeri
Göktürk Parasındaki Yazı – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Göller ve Nehirler – Prof.Dr. Saadettin Gomeç
Güneş Dil Teorisi Raporu
Günes Dilinden Türeyen Diller – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Günes Kültü ve Tanrıçalar – Doc.Dr. Haluk Berkmen

 -H-

Hanyu Waiaici Cidan’a Göre Çince’ye Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine – Alimcan İnayet
Hint Abeceleri – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Hititler ve Hattuşa – İştar’ın Kaleminden – Muazzez İlmiye Çığ
Hudud El-Alem’e Göre 10. Asırda Türk Boyları – Sezin Orhan Kurulay
Hun Döneminden Günümüze Ulasan 1500 Yıllık Saz

-İ-

İcel,Gülnarda Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler – Yrd.Doc.İbrahim Şahin
İl Ögesi – Prof.Dr. Saadettin Gomec
İl-teriş Kağan – Prof.Dr. Saadettin Gomec
İrnek’in Hunları ve Bulgarlaşma Hadisesi – Umut Üren
İsiler ve İskitler Hakkında – Prof.Dr. Saadettin Y. Gömeç
İslam Öncesi Orta Asya Türklerinde Kur ve Kurluk – Doc. Dr. Tilla Deniz Baykuzu
Islamiyetten Önce Türklerde Tek Tanri İnanci – Hikmet Tanyu
İslamiyet Öncesi Türk Destanlarının Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi – Gülşen İnci Yılmaz
İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine – Doc. Dr. Saadettin Gömeç
İstemi Yabgu – Prof.Dr. Saadettin Gomec
İtalya’da Unutulmuş Türk Varlığı, Moena Türkleri – ORSAM

 -K-

Kağan ve Katun – Doç.Dr. Saadettin Gömeç
K Harfinin Kökeni – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Kadim Diller ve Yazılar – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Kapgan Kağan – Prof.Dr. Saadettin Gomec
Karapapak Türkleri – Ali Kafkasyalı
Kara Ünvanı ve Kara Hanlıların Menşei Hakkında – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Karamanoglu – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Karı Ço Tigin Yazıtı – Cengiz Alyılmaz
Kaşgarlı Mahmud – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Kaya Resimleri – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Kaya Resimlerinden Alfabeye Avrasya’da Türk Damgaları – Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy
Kaya Üzeri Resimler ve Yazılar – Prof.Dr.Necati Demir
Kemaliye’de Eski Türk İzleri Dilli Vadisindeki Petroglif ve Damgalar – Dr. Osman Mert
Keşik – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Khan- Khut-Khanum – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Khazar Türkleri – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Kılıç Arslan – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Kırgızların Ortaya Çıkışı, Kırgız Terimi Hakkında – Ömürkul Karayev
Kırgız Şecerelerine Göre Türk Boyları – Timurlan Omorov
Kırım Bölgesinin Türkleşmesi – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Koçkordaki Türgeş Yazıtları – Rysbek Alimov
Konar Göçer Türklerde Ekonomik Hayat – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Kök Bicimbirimlerin İzinde Tanrı ve Türk Sözcükleri – Yrd.Doc.Dr.Mustafa Sarıca
Kök Börüler ve Arslanlar – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Kök Dil arayısı ve Türkçe – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Kök Türkçe Belgelerde Yer Alan Ünvanlar – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Kök Türkçe Belgelerdeki Akrabalık İsimleri – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Köl İç Çor İşbara Bilge – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Köl Tigin – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Kurmancan Datka – Cihangir Demir
Kushan Kralı Hakantekin – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_1_Part_1
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_1_Part_2
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_1_Part_3
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_1_Part_4
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_1_Part_5
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_1_Part_6
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_1_Part_7
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_1_Part_8
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_2_Part_1
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_2_Part_2
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_2_Part_3
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_2_Part_4
Kutadgu Bilig – Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat_Vol_2_Part_5
Kutadgu Biligde Gök Bilimiyle İlgili Tesbitler – Kasımcan Sadıkov
Küçük Yabgu – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Kür Şad – Prof.Dr. Saadettin Gömeç

 -L-

Lev Nikolayeviç Gumilevin Geleneksel Türk Dini ile İlgili Görüşleri – Zehra Şahin Doruk -M-
Macar Efsanelerinde Turkler – Gabor-Liptak
Macar Halk İnançlarında Şamanizmin İzleri – Dr. Mihaly Hoppal
Maya Kültürü – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Mesut Sabri ve Türklük Davası – Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ
Mısır’ın Resim Yazısı – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Moğolca ve Türkçede Yaşayan Benzer Sözler Üzerine – Tuncer Gülensoy
Moğolistan’daki Anıtlarda Yürütülen Çalışmalar – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Mo-tun ( Börü Tonga ) – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Mu Çocukları 1. Kitap – Colonel James Churchward
Mu Çocukları 2. Kitap – Colonel James Churchward
Mu Çocukları 3. Kitap – Colonel James Churchward
Mu Çocukları 4. Kitap – Colonel James Churchward
Mu Çocukları Ekler – Colonel James Churchward

 -N-

Nihal Atsız – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Noel ve Nardugan – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Nogay Masalları – Murat Işık


 -O-

Oğuz Kağan Destanı – Bahaeddin Ögel
Oğuz Kagan Destanı ve Kimliği – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Oğuz Kağan’ın Kimliği  - Prof.Dr. Saadettin Gömeç
OKH Halkları – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Olonho Metinlerinin Derlenmesi – Ogr.Gor.Dr.Murat Ersöz
Orhon Bildiriler Kitabi Cilt 1 – Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Orhon Bildiriler Kitabı Cilt 2 – Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Orhun Türkçesi – Prof.Dr. Aysu Ata
Orkun’daki Büyük Kurgan ve 2003 Yılında Çıkan Tamgalı Baballar – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Orta Asya Belgeleri – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Osman Gazi – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Osmanlı’da Seks – Murat Bardakçı

Osmanlılarda Nevruz Kutlamaları – Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu
Osmanlı Devletinin Türkistan ve Doğu Politikası – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Osmanlı Hanedan Evlilikleri Üzerine Bazı Notlar – Selim Parlaz
Osmanlı Hukukunda Tecavüz Suçu – Yrd. Doc. Dr. Belkıs Konan
Osmanlı-Safevi Münasebetleri İle İlgili Türkçe Kaynaklar – H.Mustafa Eravcı
Ozmış Tigin – Prof.Dr. Saadettin Gömeç

-Ö-

Ötüken ve Ötüken Adı Üzerine – Adem Aydemir

 -P-

Pasifik Dagılımı – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Phaistos Diski – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Pikt Dili ve Yazısı – Doc.Dr. Haluk Berkmen

-S-

Sarı Uygur – Şira Uygur Türk-Moğol İlişkisi – Doc. Dr. Zhong Jinwen
Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca – Mehmet Ölmez
Selcuklu Sultanı Tugrul Bey’in Halife El-Kaim’in Kızı Seyyide ile Evlenmesi – Prof.Dr.Zekeriya Kitapçı
Sha-t’o Türklerinin Siyasi ve Kültürel Tarihi – Cahit Alptekin
Sibirya Şamanizminde Doğa Tapınımı – Dr. Mihaly Hoppal
Sibirya Türklerinde Ateş – Dr. İbrahim Dilek
Sir Tarduşlar – Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
Sır Beg Kağan – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Sır Derya Havzasının Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi – Dana Moldabayeva
Sultan Sencer ve Kara-Hitaylar, Katavan Savaşı – Osman G.Özkuzugüdenli
Suvarlar – Doç.Dr. Osman Karatay
Sümercedeki Türkçe Tıbbi Sözcükler – Murat Yurdakök

-Ş-

Şah İsmail’in Türk Siyaseti ve Kültürel Yeri
Şadapıt Ünvanı – Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ-T-Tarkandemos Parası – Doc.Dr. Haluk Berkmen

-T-

Tarih-i Güzide’ye Göre Rum (Anadolu) Selçukluları – Erkan Göksu
Tarihte ve Günümüzde Saha Türkleri – Prof.Dr.Saadettin Gömeç
Temür – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Terken Ünvanı Hakkında – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Tonga ( Tun ) Baga Tarkan – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Tonga Tigin – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Töles Boyları – Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
Traklar ve Makedonlar – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Tugrul Beg – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türk Adının Anlamı – Tuncer Baykara
Türk Destan Geleneğinin Tarihi Kökenlerine Dair – Prof. Dr. Acil Acaloğlu
Türk Devlet Anlayısı ve Osman Turan – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türk Dili – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türk Dünyasının Ortak Kaynağı Yazıcıoğlu Ali’nin Selçuk Namesi – Prof.Dr. Necati Demir
Türk Dünyasında Dini ve Politik Bir Fenomen Olarak Tanrıcılık – Harun Güngör
Türk Efsaneleri Üzerinde İncelemeler Uygurların Menşe Efsanesi – Bahaeddin Ögel
Türk Folklorunda Ölüm Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma – Özlem Ölmez
Türk Kültürü Açısından Önemli Bir Buluş – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türk Mitoloji Ansiklopedisi – Deniz Karakut
Türk Orta Asyasında Budizm – Hans J. Klimkeit
Türk Şad – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi – 1940
Türk Tarihinde Kıpçaklar – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türk Tarihinde  Sek EL ~ Çik ~ Çigil Meselesi-  Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türk Tarihinin Ana Hatları – Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur
Türk Tarihinin Başlangıcı – Prof. Vecihe Hatipoğlu
Türk Tarihinde Avarlar ve Avar Meselesi – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türk Tarihine Giriş – Doc. Dr. Salim Cöhçe
Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Turkce’nin ve Turk Dillerinin Yasi Konusu – Mehmet Ölmez
Türkistan’ın Büyük Türk Boylarından Çiğiller ve Anadolu’da İskân İzleri – Cevdet Yakupoğlu
Tuvaların Eski Gelenekleri I   – Monguş B.Kenin Lopsan
Tuvaların Eski Gelenekleri II – Monguş B.Kenin Lopsan
Türkler – Cilt 01
Türkler – Cilt 02
Türkler – Cilt 03
Türkler – Cilt 04
Türkler – Cilt 05

Türkler – Cilt 06
Türkler – Cilt 07

Türkler – Cilt 08
Türkler – Cilt 09
Türkler – Cilt 10
Türkler – Cilt 11
Türkler – Cilt 12
Türkler – Cilt 13
Türkler – Cilt 14
Türkler – Cilt 15
Türkler – Cilt 16
Türkler – Cilt 17
Türkler – Cilt 18
Türkler – Cilt 19
Türkler – Cilt 20
Türkler – Cilt 21
Türkler, Ruslar ve Bulgarlar – Prof. Dr. Muzaffer Tufay

Türklerin Medeniyet Tarihindeki Yeri – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türklerin ve Moğolların Tarihi İki Boyu – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türklük ve Turan – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Türk Entografya Dergisi – Milli Eğitim Bakanlığı 1968
Toros Bulgarları Anadolu’ya nereden gedi – Doç.Dr.Osman Karatay


-U-

Ukrayna Yazısı – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Uygur Kagan Soyunun Problemleri – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Uygur Şamanları ve Pratikleri Üzerine – Alimcan İnayet
Uygur Kağanlığı Yazıtları ile Yenisey Yazıtlarında Türk Adının Kullanımı Üzerine – Erhan Aydın
Uygur Kültüründe Saç Örgüleri ve Anlamları – Dr.Dulzade Tanrıdağlı
Uygur Yazısıyla Yazılmış Uygur Yazıtlarına Dair Bazı Düşünceler – Pete Zieme


-Y-

Yazının Gelisimi – Doc.Dr. Haluk Berkmen
Yazının Keşfi Konusunda Dini Metin ve Arkeolojik Bulgular – Dr. Bahattin Dartman
Yaşayan Eski Türk İnançları İtibariyle Türk Mitolojisi ve Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Yaşar Kalafat
Ye’Cüc – Me’Cüc ve Türkler – Doc.Dr.İsmail Cerrahoglu
Yenisey Yazıtlarında Geçen Türk Boyları Üzerine Notlar – Erhan Aydın
Yılduz Kağan – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Yusuf Has Hacib – Prof.Dr. Saadettin Gömeç
Dökümantasyon Reviewed by Bilig Bitig on Çarşamba, Kasım 19, 2014 Rating: 5

3 yorum:

Mete Biricik dedi ki...

Asıl ben teşekkür etmek isterim bu bilgiler hiç kimsenin şahsına ait olamaz ve tüm Türklerin okuyup bilgilerini tazelemek varsa eksiklerini görmek veya öğrenmesi için değerli hocalar tarafından kaleme alınmıştır bende bunları derleyip bir araya getirme şansına sahip oldum hepsi bu. Sayfanda şahsıma it site linkini vermen ve teşekkür etmen beni ayrıca mutlu ve onure etmiştir. Bu fırsatla öbeğini de beğendiğimi ve başarılarının devamını dilemek isterim.

Esenlikler dilerim
Mete Biricik

velican dedi ki...

Site çökmüş haberiniz yok!

Alangu dedi ki...

Linkleri yenileyin lütfen!

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.