Satılık

Hititler (Etiler)


Hititler (Etiler)
Prof.Dr. Muhammed Taki Zehtabi

       D.Ö. (Doğumdan Önce)1700 yılında Hitit imparatorluğu (Hitit kralı Murşiliş zamanında) Babil hükümetiyle savaşıp onu yenilgiye uğratarak topraklarını ele geçirdi. Babil gibi güçlü bir hükümeti yenen Hitit Devletinin uzun yıllar ondan önce kurulması ve Hitit halkının bir kaç yüz yıl ondan önce, yaklaşık D.Ö. 3. bin yıllığın ikinc yarısı ve sonllarında Batı Anadolu'ya gelmesi ve orada uygarlık ve hükümet kurmaya başlaması, bilim dünyasına aşağı yukarı kesinleşmiştir.
Ali Paşa Salih gibi bazı tarihçi ve hukukçular, Hitit halkını Ari soylu gösterseler de büyük tarihçilere göre, Aryanlar 900 yıl doğumdan önce doğudan İran çölüne ve bölgemize akmaya başlamıştır. Hatta Pirniya bile Hitit halkını Ari soylu göstermemiştir.

       Büyük olasılıkla Sümer veya Elam göçlerinden ayrılarak Urmu Gölü'nün güneybatısında Zagros'un batı ve Toros'un eteklerinde yurt tutup yaşayan ve Erettelerin (Arattalar) soyundan olan Hurriler D.Ö. 2400 yılda 4 yöne göçmüş ve onlardan bir bölümü kuzeybatı ve bölümü de kuzeye gidip yerleşmişlerdir.

       Birinciler Batı Anadolu'da Hitit halkı ve devleti, ikinciler ise Doğu Anadolu ve Van gölünün kuzeyi ve çevresinde, Zagros dağlarının batısında Urartu halkı, devleti ve uygarlığını yaratmışlardır. Yani Anadolu'nun eskii tarihini ik bölüme ayırabliriz:

1. Anadolu topraklarının doğu bölümleri : Van Gölü çevresi, onun doğu kısmı, Zagros dağlarının batı yamaçları, Ağrı dağının batı etekleri ve KAradeniz kıyılarına kadarki yerleri, eski tarihçiler Van veya Urartu ülkesi adlandırmışlar.

2. Anadolu topraklarının batı bölümleri : Bugünkü topraklarının batı bölümleri: Bugünkü Van Erzurum'dan Aralık denizi ve boğazlara kadarki yerlerin ilk insanları ve topluluklarına gelince, tarihçilerin düşüncesine göre, bunlar Hititler olmuşlar. Hitit halkı Orta Asya'dan bölgemize olan üçüncü eller göçünün ürünüdür. Bazı tarihçilere göre bu göç D.Ö. 3. bin yıllığın sonlarında, yani D.Ö.2050. yıllarında olmuştur.

      Hitit imparatorluğu topraklarında yapılan arkeoloji araştırmalarına göre, önceler onun başkenti bugünkü Boğazköy topraklarında yerleşen Peteryum şehri olmuş, sonralar ise bugünkü Karakamış toprakları ve Fırat kıyılarında yerleşen bir şehir olmuştur. Hitit imparatorluğu topraklarında kazılardan elde edilen heykeller ve kabartma resimler gibi tarihi eserler Hitit uygarlığının büyüklüğünü gösteriyor. Elde edilen birçok taş yazıt bugün Berlin Müze'sindedir.

      Hitit imparatorluğunun başında Güneş adlanan büyük kral oturdu. Kralın bu gücüne bakmayarak, Eski Türk ellerinnin çoğunda olduğu gibi, onun gücü Pank (topluluk, kütle anlamında) kurulu, meclisi aracılığıyla sınırlanırdı. Pank'ın üyelerinin çoğu savaşçılardan, kralın oğulları ve kardeşlerinden ibaret olurdu, bu hakimler, genellikle, kralın ailesinden seçilir ve oldukları ortamda kral adlanırlardı.

Hitit hükümetinin alfabesi önceler hiyeroglif, sonralar ise çivi idi. Onlar kendi eklemeli dillerinde yazarlardı. hitit halkının çeşitli ilahları vardı, özellikle de bütün eklemeli dilli halklarda olduğu gibi, "Büyükana ilahı, tufan ve kasırga ilahı Telepinu (doğa güçlerini yaratan ilah ) v.s. idi. Genellikle Hitit halkının dini görüşleri doğa güçlerine tapınmak yani bir çeşit Şamanlıktı. Babil-Akhad dini düşüncelerinin etkisnde bir savaşçı şeklinde tufan ilahı olan Teşub'u kabul ettiler.

       Sümerliler ve Elamlar gibi Hititler de Türk dilli olmuş ve bugünkü Anadolu'nun birinci saknleri Yunanlılar veya başka Hint-Avrupa dilli halklar olmamış, Türklerin ulu dedeleri olmuş ve ilk uygarlık ve devleti burada onlar yaratmışlardır. Bu hükümet bin yıl sürdükten sonra Asuri hükümeti tarafından ortadan kaldırılmıştır.


Yazarın "İran Türklerinin Eski Tarihi" kitabından.


Tamamı : http://issuu.com/lalemis/docs/__ran_turklerinin_eski_tarixi_muhem

TÜRKÇE-ETİCE-HURRİCE ARASINDAKİ BAĞLAR : http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1043/12599.pdf

Resim : Hitit Çift Başlı Kartalı
Hititler (Etiler) Reviewed by Bilig Bitig on Perşembe, Şubat 05, 2015 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.