Satılık

Türk Kültüründeki Dini RakslarTürk Kültüründeki Dini Rakslar
Yrd. Doç. Dr.Serdar UĞURLU

     Diğer topluluklarda olduğu gibi Türkler de zaman içerisinde, kendi dini mûsikîlerini, şiirlerini ve âyinlerini oluşturmuş bir millettir. Türklerin en eski dönemlerden itibaren şiirin, musikinin ve dansın birlikteliği ile icra ettikleri âyinleri, İslam ile birlikte şekil ve muhteva değiştirmiş ancak kesintiye uğramamıştır. Mevlevî sema âyi
nleri bu bağlamda eski gelenekten neredeyse tamamen uzaklaşmış ortodoks bir yapıya ulaşmışken, aynı şeyi Alevî-Bektaşîlikteki semah âyinleri için söylemek zordur. 

Saymalıtaş Şamanı (Kam'ı)      İslam ile birlikte Allah’ın ceza verici ve gazap edici tarafındansa, Türkler daha çok seven ve kabul eden tarafını düşünerek, dini âyinlerini düzenlemeye devam etmişlerdir. İslam sonrası ortaya çıkan bu tavrın ilk izlerine, daha önce de temas ettiğimiz üzere Kırgızistan’daki Saymalıtaş kaya resimlerinden ulaşmak mümkündür. Çünkü Türklerin, yaratan ile var olan kuvvetli bağları, O’na bir şekilde ulaşma arzuları, eski dönemde şamanların elinden ilk kez bu kaya resimlerine yansımıştır. İslam sonrası dönemde ise bu aşk; semazenlerin elinde Mevlevî sema’ına, Alevî-Bektaşî zümrelerin elinde Bektaşî semah’ına, sofilerin elinde Kadirî devran’ına, Rufaîlerin elinde Rufaî zikr-i kıyam’ına ve Nakşîlerin elinde Nakşibendî hatm-i hace’sine dönüşmüştür. Sadece ifade şekillerinde ve yöntemlerinde yaşanan değişime rağmen, rubûbiyet aşk ile devam etmiştir.
Hepsi  :
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi29pdf/ugurlu_serdarx.pdf

Resim : Saymalıtaş Şamanı (Kam'ı) http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/005/11_0.pdf
Türk Kültüründeki Dini Rakslar Reviewed by Bilig Bitig on Pazar, Ocak 11, 2015 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.