Satılık

Oğuzların İdari Yapı ve Boy Teşkilatlarında Diktomik (İkili Sistem ) ÖzellikOğuzların İdari Yapı ve Boy Teşkilatlarında Diktomik (İkili Sistem ) Özellik

Prof.Dr. Fikret TÜRKMEN

     İki ana prensip olarak düşünülen evren düzeni anlayışı, M.Ö. 1059-249 yılları arasında yasayan ve W. Eberhard’ın proto-Türk saydığı Çu'lardan önceye dayanmaktadır. Bu sisteme göre kâinatın bütün görüntüleri gök ve yer seklinde temsil edilmekte, birbirlerine zıt, fakat birbirlerine muhtaç; birbirlerini tamamlayan iki evrensel nefes, ikili evrensel yapıdan ibarettir.

     Çu'lar, bu kozmik düsünceyi anavatanları olan İç Asya’ya getirmislerdi. Buna “evrenselcilik” veya “evrencilik” denmektedir. Bu dikotomi, gök ve yerin temsil ettiği ikili prensibe dayandığı için hem Çu kozmolojisi hem de dikotomi (iki prensipli sistem) adıyla anılır.

     Türklerdeki bu dikotomik kozmoloji İran dinlerindeki iki ilke üzerine kurulu, ikici (düalist) görüşten tamamen farklıdır. İranlılar iki ilkeyi birbirine zıt, hatta birbirlerine düsman, birisi iyilik diğeri kötülük sembolü sayıyorlardı. Zerdüst ve Mani dinlerinde ısık iyiliğin, karanlık kötülüğün sembolüdür.
      Oğuzların idarî ve sosyal teskilatlanmalarında yukarıda çok kısa olarak özetlediğim dikotomik yapılanma dikkati çekmektedir. Bu ikili yapının Çu-Hun-Köktürk Oguz zincir halkalarında devam ettirildiği görülür. Bu ikili yapıda Oğuzların, sağ-sol, iç-dıs, ak-kara gibi kavramların kullanıldığı ve teskilat semasının Bozok, Üçok seklinde iki kol seklinde olduğu görülmektedir. Her kolda on ikiser boy yer almaktadır. Bu boyların idari ve sosyal mevkilerini yansıtan orun/yerlerini belirleyen töreler olusmustur. Oğuz töresine göre Bozoklar hâkim unsur, Üç Oklar ise tabi unsurdur.Hepsi : http://tdid.ege.edu.tr/files/2-F.TÜRKMEN%20DİKOTOMİ.pdf

Ayrıca:
Türk Kozmolojisi :
http://www.academia.edu/7370421/Emel_Esin_-Türk_Kozmolojisine_Giriş

Axis Mundi : http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/salahaddin_bekki_merkez.pdf

İkili Kağan Sistemi : BKZ:

2. Resim : Kam (Şaman) Davulu Düngür'de yer, gök, arasında insan ve axis mundi.
Oğuzların İdari Yapı ve Boy Teşkilatlarında Diktomik (İkili Sistem ) Özellik Reviewed by Bilig Bitig on Pazar, Ocak 18, 2015 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.