Satılık

Karaim Takvimi


KARAİM TAKVİMİ
Ergin AYAN

     Tarihçilerin büyük bir çoğunluğunun bir Türk devleti olarak kabul ettikleri Hazar Devleti VI.-XI. yüzyılda yaşamıştır. Hazar adının Türkçe bir isim olması bir yana en eski Çin kaynaklarından Tang-u’da Tu-kuo Ho-sa yani Türk-Hazar tabirinin geçmesi ve Hazarlara çağdaşolan Arap kaynaklarının birçoğunda onların Türkmeneli olarak takdim edilmesi, Hazarların Türklüünü hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyar.

     Hazarlarda Hıristiyanlık, Musevilik, Müslümanlığın yanı sıra eski Türk dini de muhafaza edilmekte idi. Bu dinlerin en eskisi kavmi mensubiyetleri itibariyle ve tabiatiyle eski Türk dini idi ki, daha sonra kabul etmiş oldukları dinlere, kendi inançlarının büyük bir tesiri olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda eski Hazar Devleti sınırları içerisinde Hazarların bakiyesi sayılabilecek bir topluluk tespit edilmiştir ki, bu topluluk Karaylar veya Karaim Türkleridir.
Karay Türklerinin ana vatanları Kırım’dır. Karay ismi halkın arasında ve edebi dilde Karay, Keray; Karait, Karaylar diye geçmektedir. Karay veya Karaim adı Arapça Karaim kelimesinden ketirilir. 
     İbranice’deki –im çoul eki getirilerek yapılan Karaim kelimesi, Karaylar anlamına gelir. Karay sözü ise İkara ismine getirilen nisbet –i’si ile Kara’ya mensup anlamında Karai olmu; ardından da Türkçe’nin ses düzenine uygun olarak Karay haline gelmiştir.
Karaimlerin On ki Hayvanlı Takvimi hakkında yaptığımız araştırmada, bu takvimde yer alan hayvan adlarının Eski Türk Yazıtları’nda ve Kaşgarlı Mahmud’un lugatında geçen hayvan adlarıyla neredeyse birebir örtüştüğü görülmektedir. Yani Karaim takvimi açıkça eski Türk kültürünü yansıtmakta, fakat Musevî inançları dolayısıyla bu takvimde dini mukaddes günleri ayrı bir itinayla hesaplanmaktadır.

     İslam medeniyeti dairesi içerisine giren Türk kavimlerinin genellikle hicri takvimi kullanmaları dolayısıyla on iki hayvanlı takvimi unuttukları nazarı dikkate alınırsa, Musevi dinine girmiş olan Karaimlerin kendi kültürlerinden gelen has takvimlerini muhafaza etmiş olmaları ilginçtir; aynı zamanda önemlidir, zira bugün Karaimlerin Türklüğünü ispat hususundaki en önemli vesikalardan biri hiç şüphesiz takvimleridir.
Hepsi :
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/2_tarih_uluslararasi/ayan_ergin.pdf

Ayrıca:
http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/IV-1_Mart2007/04_MTAD_4-1_UfukTavkul25-45.pdf
Karaim Takvimi Reviewed by Bilig Bitig on Pazar, Ocak 11, 2015 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.