Satılık

Türklerin Kökeni Kitabından


"Türklerin Kökeni "

Kitabından

Doç.Dr. Osman Karatay

     Kuzey Irak'taki Subarların güney komşuları olan Kiengirlerin veya bizim dememizle Sümerler bu iki ismiyle de dikkat çekerler. Amanjolov adlı Kazak âlimi, onların öz-adlandırmaları olan "Kengir"de Orta Kazakistan'daki Kengir ırmağını görür. Sümer-Türk bağlantısına inanan hemen tüm âlimler gibi o da Türkistan'dan Mezopotamya'ya bir göç öngördüğü için, bu ırmak ismi aslında etnik kaynağı teşkil etmektedir.

     Halbuki bundan ibaret değildir. Kenger/Kangar adını taşıyan bir Türk boyu vardır ve Ortaçağ boyunca ve yakın zamanlara kadar çeşitli yerlerde karşımıza çıkmışlardır. Amanjolov'un işaret ettiği gibi Orta Kazakistan'ın onların (bir kısmının) yurdu olduğunu doğrularcasına, Peçeneklerin sekiz boyundan üçünün ortak adı Kangar'dır. Orhon yazıtlarında geçen "Kengeras" budun adı da bunlarla, yani Peçenekliğin nüvesi ile ilgili olsa gerektir.Sümer Kraliçesi Şubat (Puabi)'ın Takıları , Pergamon Müzesi-Berlin
     Yazıtlardaki bu isim aslında iki boy adını barındırır. Kenger ve As. Bu durum Aral-Seyhun havzasında o dönemde bu iki boyun birlik içinde olduklarını akla getiriyor. Bugün de çok ilginç bir benzeşma (?) olarak Kırgızların Azık boyunun bir uruğunun adı "Kangır"dır. Ortaçağ'da bu boyun ismini Kıpçak bileşiminde Kangar veya Kongur okumalarıyla görüyoruz.

     Bu boyun ismini çağdaş döneme kadar Güney ve Kuzey Azerbaycan'da da görüyoruz. Bunu Türkistan'dan Oğuz göçleri eşliğinde bir hareketlenmeyle açıklamak güzel olurdu.Oğuzlardan 500 sene evvel Ortadoğu'da gezine bir Türk kavmi, günümüzün kalıpçı tarihçilerini çok öfkelendirecektir ama ne yapalım, bu böyle.


    Üstün bir medeniyet kuran Sümerler, ilk keşfedildikleri 19.yy başından beridünyayı kendilerine hayran bıraktılar ve herkes kendi atasının Sümerler olmasını diledi. Ancak yaşayan ve bilinen dillere bu dili bağlama çabaları sonuçsuz kaldı. Bugün batıdaki kitaplarda bu halkın dilinden "tecrit edilmiş" olarak bahsedilir. Örneğin, Sümercenin eklemeli bir dil oluşuyla Türkçe ve Macarcaya benzediği fikrini her fırsatta alkışlayan konunun ünlü uzmanı Kramer, öte yandan sözdizimi ve kelime dağarcığı açısından tek olduğunu ve yaşayan hiç bir dille akraba olmadığını söyler.

     Fakat bu görüş bir görüşün görmezden gelinmesini içerir. Sümercede Türkçe ve Macarcayla ortak unsurlar bol miktarda bulunmuştur (özellikle Kramer'den sonra). Sözdizimi ise kabul edelim değişken bir yapıdır. Aynı aşleden dillerin sözdizim farkları uçuk seviyede iken, 5000 yıl mesafedeki bir dilin elbette kelimeleri farklı şekilde dizmesi beklenecektir.

     Sümerler gibi yüksek medeniyette bir kavim Hint-Avrupa veya Sami bağlantılar içermiyor. Üstelik öyle bir bağlantı içeriyor ki bu yüksek nitelikteki halk 2000 yıldır Avrupalının kafasındaki en kötü insan tarifinin muhatabı olan İskit, Hun, Türk kavimlerinin atası çıkıyor. İşte sorun burada.Ortada bilim yok, tamamen siyaset var. Ama biz sadece bilim diyeceğiz.


Ayrıca: Doğu Avrupanın Esrarengiz Kavmi Suvarlar : Makaleye Ulaş

Resim : Sümer Kraliçesi Şubat (Puabi)'ın Takıları , Pergamon Müzesi-Berlin
Türklerin Kökeni Kitabından Reviewed by Bilig Bitig on Salı, Aralık 02, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.