--> Osmanlı Dönemindeki Elçilerin Listesi | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Osmanlı Dönemindeki Elçilerin Listesi

Değerli Arkadaşlarım Osmanlı Devletinde Türklerin durumu ile ilgili anlattıklarımıza eleştiri geldi Türkler devletin yöneticileriymiş(!...Değerli Arkadaşlarım Osmanlı Devletinde Türklerin durumu ile ilgili anlattıklarımıza eleştiri geldi Türkler devletin yöneticileriymiş(!)

Bir arkadaşımız
 "Gerçekleri gizleme son dönemde devleti yöneten kadroyu açıkla Osmanlı düşmanlığı yapma" diyor.
1- Osmanlı düşmanlığımız yok

Değerli Arkadaşlarım Bir devletin uyruklarının halk ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanması kadar doğal ve doğru bir şey olamaz.

Osmanlı Devletinde Türkler de, bu devletin çatısı altında, en az Rumlar, Ermeniler vb. kadar hak ve özgürlük sahibi olabilmeliydiler.

Osmanlı devletinde Tanzimata kadar Türkler kuyulara doldurulmuş Kürtleştirilmiş çeşitli yollarla soykırıma uğramış katledilmiştir.

Tanzimat ile hak ve özgürlikler genişletilmiştirAncak kimin için? türkler içinmi? Hristiyanlar için mi Yahudiler için mi Ermeniler için mi?

Tanzimat ve Islahat fermanlarında söz konusu olan hep Hiristiyan ve tebea-i gayr-i müslime-i hak ve özgürlükleridir.
Tanzimat ve Islahat Fermanları ile verilen hak ve özgürlükler,çok açık bir biçimde, “İmtiyazat”, yani ayrıcalıklar olarak nitelendirilmiştir.

Araplar, Osmanlı’nın gözünde “Kavm-i necip”tir, yani soylu Irktır.. Bu nedenle, Müslüman Araplar ayrı bir statü içindedirler.

Neredeyse ne kadar gayri Türk varsa tamamı Özellikle 1856 Fermanı ile ayrıcalıklı bir konuma gelmişlerdir.

Nitekim Prof. Dr. Sadri Maksudi Arsal, Tanzimat fermanları karşısında Türklerin resmen ikinci sınıf insan durumuna indirildiğini anlatır.

S.M.Arsal:
“Tereddütsüz vicdan hürriyeti ve laikleşme bakımından Tanzimat Türkler’e hiç bir şey vermemiştir,diyebiliriz”
sonucuna ulaşmaktadır.

Osmanlı Devletinin yüksek ve önemli görevlerine Rum, Ermeni ve Yahudiler’in getirilmesi Tanzimat döneminin uygulamada bir başka özelliğidir.

Devletin bütün kurumları hatta güvenliği açısından en başta gelen Dışişleri Tanzimat’ta hemen hemen tümüyle Türk olmayanların elindedir.


Hamit Aral tarafından yayına hazırlanan ve Dışişleri Bakınlığı 1967 Yıllığı’nda 823-950. sayfalar arasında yer alan bölümde şunlar yazıyor:

“Osmanlı İmparatorluğu OSMANLI İMPARATORLUĞU DEVRİNDE YABANCI MEMLEKETLERDE AKREDİTE BULUNAN TEMSİZCİLERİMİZ”verilen resmi bilgiler şöyleydi:

ATİNA: 
Kostaki Muzurus Paşa (Büyükelçi),1840 
Yanko Fotiadis Paşa (Otaelçi), 1860, 1861,1874 

BERLİN: 
Şarl Davud Efendi (Maslahatgüzarı),1840
Karabet Artin Davutoğlu Bey (Maslahatgüzarı), 1848 
Konstantin Karaca Bey (elçi), 1851 Yanko Aristaki Efendi¸ 
Aleksandır Karatodori Efendi (Maslahatgüzarı), 1865 

BÜRÜKSEL: 
Kalimaki Bey (Büyükelçi), 1849 
Kerskohove Efendi (Maslahatgüzarı, elçi), 1854-1855. 
Diran Bey (Maslahatgüzarı), 1857 
Kostaki Musurus Paşa (Büyükelçi) 1861.
Aleksandır Karatodori Efendi (Büyükelçi),1875 

LONDRA: 
Kalamki Bey (Maslahatgüzarı) Kostaki Musurus Paşa (ortaelçi, Büyükelçi),1851

MOSKOVA: 
Komenos Bey (Maslahatgüzarı), 1864. 
Aleksandır Karatodori Efendi (Maslahatgüzarı), 1870. 


ROMA:
Yonko Fotiadis Paşa (ortaelçi), 1870.
Serkis Efendi (ortaelçi), 1872.

VİYANA:
Kostaki Musurus Paşa (ortaelçi),
Konstantin Efendi (Büyükelçi), 1851.
Aleko Paşa (büyükelçi), 1876.
VAŞİNGTON: Blak Bey (Ortaelçi), 1867.
Aristaki Bey (Elçi), 1873.

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Osmanlı Dönemindeki Elçilerin Listesi
Osmanlı Dönemindeki Elçilerin Listesi
http://3.bp.blogspot.com/-cRpBAMuBmxY/VILGTYAjOyI/AAAAAAAA9pY/onGHk4c5x3o/s1600/800px-reception_ceremony_of_the_conte_de_saint_priest_at_the_ottoman_porte_antoine_de_favray_1767.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cRpBAMuBmxY/VILGTYAjOyI/AAAAAAAA9pY/onGHk4c5x3o/s72-c/800px-reception_ceremony_of_the_conte_de_saint_priest_at_the_ottoman_porte_antoine_de_favray_1767.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/12/osmanl-donemindeki-elcilerin-listesi.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/12/osmanl-donemindeki-elcilerin-listesi.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content