--> Orta Asya'nın Tarih Öncesi Yerleşik Türk Kültürleri | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Orta Asya'nın Tarih Öncesi Yerleşik Türk Kültürleri

Orta Asya'nın Tarih Öncesi Yerleşik Türk Kültürleri Sn. Sinan Meydan'ın Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi Kitabından    ...

Tamgalısay


Orta Asya'nın Tarih Öncesi Yerleşik Türk Kültürleri

Sn. Sinan Meydan'ın Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi Kitabından

     Tarihin ilk dönemlerinden beri Türklerin yaşadığı Orta Asya coğrafyasına "Türkistan" ya da "Turan" adı verilmiştir. Burada 20.000 yıl önce bile Ön Türklerin yaşadığını düşündüren bulgular ele geçirilmiştir. Orta Asya'da bulunan kaya resimleri bu bulgulara örnek olarak gösterilebilir.
 

      Ön Türkler Orta Asya'da yaşarken, M.Ö. 12.000'lerde buzulların çözülmesiyle taşan Aral ve Hazar'ın suları Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya kadar gitmiştir. Orta Asya'daki büyük tufanın ardından oradan göç eden Ön Türkler dünyanın yaşanabilir alanlarına dağıtılmışlardır. Arkeolojik bulgular ve Türklerin gittikleri yerlerde bulunan kaya resimleri bunu kanıtlamaktadır. Daha sonraları M.Ö. 6.000-5.500 yılları arasında başlayan "büyük kuraklaşma" sonucunda tufandan kurtulup oralarda yaşamlarını sürdürenler göç etmek zorunda kalmışlardır. İşte bu göç eden insanların bir kolu da Mezopotamya'ya inip Sümer uygarlığının temellerini atmışlardır.

Bu noktada akla takılan soru şudur : 

 "Bilim, sanat edebiyat ve daha pek çok alanlarda dünyadaki "ilkleri" gerçekleştiren Sümerler (Sn. Muazzez İlmiye Çığ, Sümerliler denmesini ön görmektedir), birdenbire Mezopotamya'ya bu kadar ileri bir uygarlığı nasıl yaratmışlardır?" 

     Gerçekten de bu soruya verilecek yanıt, hem sümer tarihi bakımından hem de Sümerlerle Ön Türkler arasındaki ilişkiyi anlamak bakımından son derece önemlidir.

     Öncelikle, Sümerlerin yarattığı ileri uygarlığın birdenbire meydana gelmediği bilinmelidir. Aslına bakılacak olursa " Sümer mucizesinin" nedenlerini Sümer uygarlığını kuran Ön Türkler'de aramak gerekmektedir; çünkü "Batı merkezli tarihin" bilinçli olarak görmezden geldiği "Sümerleri yaratan Ön Türkler," Orta Asya'da da dünyanın en ileri uygarlıklarından birini yaratmışlardır. Son araştırmalar, tufan öncesinde Orta Asya'da çok ileri bir uygarlık yaratıldığını kanıtlamaktadır.

R.Pumpelly
(1908)*, A.Belenitsky (1987), D.Sch. Besserat (1987) ve son olarak da Kâzım Mirşan (1990'lar) Orta Asya'da binlerce yıl önce çok ileri bir "yerleşik kültürün" hüküm sürdüğünü ileri sürmüşlerdir.


     Arkeolojik bulgulardan anlaşıldığına göre arpa, buğday, çavdar ve darı gibi temel tarım ürünlerinin ilk yetiştirildiği yerlerden biri de Orta Asya'dır. Schiemman'a göre ilk yetiştirilen tarım ürünlerinden buğday
(Emmer buğdayı-Triticum dicoccum) Asya kökenlidir. Orta Asya'nın en eski kültür havzalarından Anav'da M.Ö. 4.500'lere ait "Triticum vulgare" bulunmuştur.

     Daha da ilginci, sadece arpa buğday değil üzümün ilk yetiştirildiği yerlerden birinin Orta Asya olduğunun anlaşılmasıdır. Batı Türkistan'da Namzagâhtepe kültür merkezinde M.Ö. 2.500 yıllarına ait kalıntılar arasında üzüm tanelerine rastlanmıştır.

     Kavun ve karpuzun ana vatanı da Orta Asya'dır. Eski Türkçe'de "Kagun" diye adlandırılan kavun bir zamanlar Orta Asya'da bolca yetiştirilmiştir.Çinliler karpuz yetiştirmeyi Türklerden öğrenmişlerdir.

     Tacikistan Arkeoloji Enstitüsü Müdürü vilim adamı V.A. Ranov Orta Asya'da Ön Türk yerleşik kültür merkezlerinden birini M.Ö. 10.500'lere tarihlemiştir. Kâzım Mirşan, "Uşay" adlı bu merkezin aslının "Uşungay" ve anlamının da "egemenliğe tabi birlik" olduğunu ifade etmiştir.

Orta Asya insanı M.Ö. 30.000'lerde kayalara resimler çizmiş bu kaya resimleri M.Ö. 15.000'lerde sembol şekillere dönüşmüştür. İlk yazının temelleri olan bu sembol şekiller zamanla Orta Asya'da "tamga" adı verilen yazı elemanlarına dönüşmüştür. Kâzım Mirşan'ın, bu tamgaları Ön Türkçe olarak okumuş olması, buradaki kültürün Türk kültürü olduğunu kanıtlamaktadır.

      Mirşan'ın bulgularına göre Orta Asya'da Tamgalısay-Talas Issıg Köl bölgesinde M.Ö. 7.000'li yıllarda ilk yazı ortaya çıkmıştır. Kâzım Mirşan, Ön Türklerin Orta Asya'da Bir-Oy Bil Devleti
(M.Ö. 9.000-M.Ö.1517), At-Oy Bil Devleti, (M.Ö. 1517-M.Ö. 879) ve Ögül-Ugus Devleti, gibi bir çok yerleşk devletler kurduklarını tespit etmiştir.

* https://archive.org/details/explorationsintu00pump

Resim : Tamgalısay Ön Türk Kaya Resmi http://fotoanaliz.hurriyet.com.tr/galeridetay/8106/4369/1/taslardaki-turkler3

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Orta Asya'nın Tarih Öncesi Yerleşik Türk Kültürleri
Orta Asya'nın Tarih Öncesi Yerleşik Türk Kültürleri
http://1.bp.blogspot.com/-ZihIGoU1xOs/VH2tuc4EEkI/AAAAAAAA9nc/bKxT8PzE6s0/s1600/Tamgal%C4%B1say.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ZihIGoU1xOs/VH2tuc4EEkI/AAAAAAAA9nc/bKxT8PzE6s0/s72-c/Tamgal%C4%B1say.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/12/orta-asyann-tarih-oncesi-yerlesik-turk.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/12/orta-asyann-tarih-oncesi-yerlesik-turk.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content