Satılık

Orta Asya'nın Tarih Öncesi Yerleşik Türk Kültürleri

Tamgalısay


Orta Asya'nın Tarih Öncesi Yerleşik Türk Kültürleri

Sn. Sinan Meydan'ın Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi Kitabından

     Tarihin ilk dönemlerinden beri Türklerin yaşadığı Orta Asya coğrafyasına "Türkistan" ya da "Turan" adı verilmiştir. Burada 20.000 yıl önce bile Ön Türklerin yaşadığını düşündüren bulgular ele geçirilmiştir. Orta Asya'da bulunan kaya resimleri bu bulgulara örnek olarak gösterilebilir.
 

      Ön Türkler Orta Asya'da yaşarken, M.Ö. 12.000'lerde buzulların çözülmesiyle taşan Aral ve Hazar'ın suları Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya kadar gitmiştir. Orta Asya'daki büyük tufanın ardından oradan göç eden Ön Türkler dünyanın yaşanabilir alanlarına dağıtılmışlardır. Arkeolojik bulgular ve Türklerin gittikleri yerlerde bulunan kaya resimleri bunu kanıtlamaktadır. Daha sonraları M.Ö. 6.000-5.500 yılları arasında başlayan "büyük kuraklaşma" sonucunda tufandan kurtulup oralarda yaşamlarını sürdürenler göç etmek zorunda kalmışlardır. İşte bu göç eden insanların bir kolu da Mezopotamya'ya inip Sümer uygarlığının temellerini atmışlardır.

Bu noktada akla takılan soru şudur : 

 "Bilim, sanat edebiyat ve daha pek çok alanlarda dünyadaki "ilkleri" gerçekleştiren Sümerler (Sn. Muazzez İlmiye Çığ, Sümerliler denmesini ön görmektedir), birdenbire Mezopotamya'ya bu kadar ileri bir uygarlığı nasıl yaratmışlardır?" 

     Gerçekten de bu soruya verilecek yanıt, hem sümer tarihi bakımından hem de Sümerlerle Ön Türkler arasındaki ilişkiyi anlamak bakımından son derece önemlidir.

     Öncelikle, Sümerlerin yarattığı ileri uygarlığın birdenbire meydana gelmediği bilinmelidir. Aslına bakılacak olursa " Sümer mucizesinin" nedenlerini Sümer uygarlığını kuran Ön Türkler'de aramak gerekmektedir; çünkü "Batı merkezli tarihin" bilinçli olarak görmezden geldiği "Sümerleri yaratan Ön Türkler," Orta Asya'da da dünyanın en ileri uygarlıklarından birini yaratmışlardır. Son araştırmalar, tufan öncesinde Orta Asya'da çok ileri bir uygarlık yaratıldığını kanıtlamaktadır.

R.Pumpelly
(1908)*, A.Belenitsky (1987), D.Sch. Besserat (1987) ve son olarak da Kâzım Mirşan (1990'lar) Orta Asya'da binlerce yıl önce çok ileri bir "yerleşik kültürün" hüküm sürdüğünü ileri sürmüşlerdir.


     Arkeolojik bulgulardan anlaşıldığına göre arpa, buğday, çavdar ve darı gibi temel tarım ürünlerinin ilk yetiştirildiği yerlerden biri de Orta Asya'dır. Schiemman'a göre ilk yetiştirilen tarım ürünlerinden buğday
(Emmer buğdayı-Triticum dicoccum) Asya kökenlidir. Orta Asya'nın en eski kültür havzalarından Anav'da M.Ö. 4.500'lere ait "Triticum vulgare" bulunmuştur.

     Daha da ilginci, sadece arpa buğday değil üzümün ilk yetiştirildiği yerlerden birinin Orta Asya olduğunun anlaşılmasıdır. Batı Türkistan'da Namzagâhtepe kültür merkezinde M.Ö. 2.500 yıllarına ait kalıntılar arasında üzüm tanelerine rastlanmıştır.

     Kavun ve karpuzun ana vatanı da Orta Asya'dır. Eski Türkçe'de "Kagun" diye adlandırılan kavun bir zamanlar Orta Asya'da bolca yetiştirilmiştir.Çinliler karpuz yetiştirmeyi Türklerden öğrenmişlerdir.

     Tacikistan Arkeoloji Enstitüsü Müdürü vilim adamı V.A. Ranov Orta Asya'da Ön Türk yerleşik kültür merkezlerinden birini M.Ö. 10.500'lere tarihlemiştir. Kâzım Mirşan, "Uşay" adlı bu merkezin aslının "Uşungay" ve anlamının da "egemenliğe tabi birlik" olduğunu ifade etmiştir.

Orta Asya insanı M.Ö. 30.000'lerde kayalara resimler çizmiş bu kaya resimleri M.Ö. 15.000'lerde sembol şekillere dönüşmüştür. İlk yazının temelleri olan bu sembol şekiller zamanla Orta Asya'da "tamga" adı verilen yazı elemanlarına dönüşmüştür. Kâzım Mirşan'ın, bu tamgaları Ön Türkçe olarak okumuş olması, buradaki kültürün Türk kültürü olduğunu kanıtlamaktadır.

      Mirşan'ın bulgularına göre Orta Asya'da Tamgalısay-Talas Issıg Köl bölgesinde M.Ö. 7.000'li yıllarda ilk yazı ortaya çıkmıştır. Kâzım Mirşan, Ön Türklerin Orta Asya'da Bir-Oy Bil Devleti
(M.Ö. 9.000-M.Ö.1517), At-Oy Bil Devleti, (M.Ö. 1517-M.Ö. 879) ve Ögül-Ugus Devleti, gibi bir çok yerleşk devletler kurduklarını tespit etmiştir.

* https://archive.org/details/explorationsintu00pump

Resim : Tamgalısay Ön Türk Kaya Resmi http://fotoanaliz.hurriyet.com.tr/galeridetay/8106/4369/1/taslardaki-turkler3
Orta Asya'nın Tarih Öncesi Yerleşik Türk Kültürleri Reviewed by Bilig Bitig on Salı, Aralık 02, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.