--> Kelimeler Arasında | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Kelimeler Arasında

Kelimeler Arasında Prof.Dr. OSMAN NEDİM TUNA Şehir kelimesi, Farsça şehr kelimesinden gelmektedir. Türkçede, kelime sonunda — h...

Tarihi Türk Şehri Beşbalık Kalıntıları

Kelimeler Arasında

Prof.Dr. OSMAN NEDİM TUNA

Şehir kelimesi,
Farsça şehr kelimesinden gelmektedir. Türkçede, kelime sonunda — hr konson gurubu bulunamayacağından, bir destek vokal alarak iki heceli olmuştur. Türk diline ne zaman girdiğini bilmiyoruz. Fakat, daha XIII. yüzyılda şâr şekliyle kullanıldığına göre, en azından 800 yıllık bir geçmişe sahip olması gerekir. Şehir, şahar, şâr, şeher, şer şekilleriyle, yeryüzündeki yuvarlak hesap 75 milyon Türk'ün üçte ikisince bilinir ve kullanılır.

Yanlış bir görüşle diriltilmek istenilen kent kelimesine gelince:

Bu kelime, artık ölmüş bulunan Tohar - Sakaca’daki kanthâ kelimesiyle, yine aynı şekilde, şimdi ortadan kalkmış, eski bir doğu İran lehçesi olan Sogdca’daki kndh kelimesinden gelmektedir.
Türk diline Eski Türkçe devresinin ortalarında giren kent, belgelerde kend, kent, ken, ked, kath yazılışlariyle geçer. XI. Yüzyılda, hemen bütün lehçelere yayılmış, yalnız Uygurlarda, büyük ölçüde aşağıda göreceğimiz balık kullanıla gelmişti. Anadolu’da, henüz bir ortak yazı dili kurulamadığı çağlarda, birçok belgede, hattâ XIX. yüzyıl başlarına kadar, kend ve kent şekilleri görülebiliyor. Bugün, kent, yalnız köy(lü) - kent(li) (bazı ağızlarda köy(lü) - kert{!i), köy(lü) - ket(!i) ikizlemesinde, bir iki atasözünde, bir de Senirkent gibi yer adlarında bulunmaktadır. Aynı şekilde, özellikle batı Türkistan’daki birtakım yer adları, kent kelimesini donmuş olarak saklıyor : Taşkent, Yarkent, Çimken*, Semerkant... Artık, Türkistan’dan batıya doğru, Türklerin yerleşmiş olduğu bütün alanlarda şehir, kent'in yerini almıştır.

Türk dilinde «şehir, kale, saray, karargâh» anlamında kullanılan bir kelime vardı: 

balık (bazı belgelerde baluk), balıg. Bu kelimeyi, eski Türk şehir adlarından 
Biş - balık «Beş şehir, 
bazı belgelerdeki Pancikath», Yangı - balık «Yeni şehir» 
İli - balık «ili şehri»,
Ordu - balık «Baş şehir, 
hakanın oturduğu şehir» Kuz - balık «

Oğuz şehri; belli bir coğrafî mevkiin kuzeyindeki, ya da ardındaki şehir», 
Or- kun - balık(?) «Orhun şehri», 
Khan - balık «Pekin, 
Hanın oturduğu şehir», Çan - balık «Can şehri (?)», 
Şantung - balık «İpeklileriyle meşhur Şandung şehri»... ’ta görüyoruz. 

Balık, balıg kelimesinin aslı «çamur, balçık» anlamındaki baik, balık yansımalarıdır (onomathope). Akraba dillerden Moğolca’daki balgasun «şehir» kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Eskiden, «şehir, karargâh» karşılığında kullanılmış ikinci bir kelimemiz daha vardı ki (toy), bunun asıl anlamının, yine «çamur, balçık» olması, balık- balçık ilgisini tanıklar. Bu ilginin dayanağı, büyük yollara bağlanan şehirlerin ovalara kurulması dolayısiyle, evler için, yapı gereci olarak yalnız, çevredeki çamurdan faydalanılabilmesidir.

Türk dilinde, balçık'la aynı kökten olan şu kelimeler bulunmaktadır :

Balık, baik (Çağatay, Tarançi), 
palçak (Sagay), 
palgaş (Lebed, Şor), 
palkaş (Altay, Teleüt); 
Moğolca’daki balçik, Türk dilinden alınmıştır. Bundan başka, baik, balık'a bağlanabilecek: 
baigaî (Moğol), 
falga (Mançu), 
falan (Mançu, Tunguz) kelimeleri ve bunlarla karşılaştırılabilecek, ayrı dil ailelerine ait balıksa «çamur»

Tamamı : Makaleye Ulaş

Ayrıca :
Sümer Türk Dillerinin Tarihi İlgisi : Makaleyi İndir


İstanbul Kelimesinin Kökeni Buradan Bak

Pekin'in Eski İsimlerinden Hanbalık Makale İçin Bloga Git

Resim : Tarihi Türk Şehri Beşbalık Kalıntıları Buradan Ulaş

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Kelimeler Arasında
Kelimeler Arasında
http://2.bp.blogspot.com/-drsEeJj86hA/VH2UJShOAhI/AAAAAAAA9mQ/IvsKQ-824T0/s1600/Tarihi%2BT%C3%BCrk%2B%C5%9Eehri%2BBe%C5%9Fbal%C4%B1k%2BKal%C4%B1nt%C4%B1lar%C4%B1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-drsEeJj86hA/VH2UJShOAhI/AAAAAAAA9mQ/IvsKQ-824T0/s72-c/Tarihi%2BT%C3%BCrk%2B%C5%9Eehri%2BBe%C5%9Fbal%C4%B1k%2BKal%C4%B1nt%C4%B1lar%C4%B1.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/12/kelimeler-arasnda.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/12/kelimeler-arasnda.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content