Satılık

Dede Korkut Oğuznameleri ve Arsaklılar Devleti Oğuzları'nın Destanları


 Oğuz Kağan ve Oğulları

DEDE KORKUT OĞUZNÂMELERİ VE ARSAKLILAR DEVLETİ OĞUZLARI'NIN DESTANLARIDIR.


Prof.Dr. Fahrettin Kırzıoğlu

     1862'den beri Abdullâtif Suphi Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Dr. Rıza Nur, Esad Uras, Reşit Saffet Atabinen, Prof. M. Şemseddin Günaltay, Prof. M. Emille/Emin Bosh, İsmail Hâmi Denişmend ve Prof. A. Zeki Velidi Togan gibi dokuz yazar, Sakalar ile bunların bir kolu olan "Daha/Dahae" kavminin "Barn" boyundan çıkan Arsaklılar'ın Türklüğünü belirtmiş ve bu uğurdaki batılı bilginlerin eserlerini de tanıtmışlardır.

      Biz, Küçük Arsaklılar/Eski Oğuzlar bayrağı altında yüzlerce yıl yaşamış ve onlar çağında Hristiyan olmuş Ermeni, Gürcü gibi yerli kavimlerin destanî ve tarihî kaynakları ile, bizim "Bahrü'l Ensâb" dan alınma bir millî destanımızın özetini verdikten sonra yeni görebildiğimiz Pompeus'un Albanya (Aran-Şirvan) sefernden bahseden klâsik kaynak haberine geçerek, tezimizin doğruluğunu belirteceğiz. Böylece " Dede Korkut Oğuznameleri'nin, Küçük-Arsaklılar kolundaki Eski-Oğuzların tarihî destanları olduğu gerçeğini" belirteceğiz.


http://www.tdk.gov.tr/images/css/TDD/1963s139/1963s139__04_M_F_KIRZIOGLU.pdf

*******
TÜRKLER İRAN’DA 

      Gök Tanrı’yı tanıyan, o sırada sâdece Hindistan değildi. “Beyaz gezgin / dervişler”, İran’ı da dolaştılar. Bu uzak târihe ışık tutan, Aci-Dahaka hakkındaki efsâneler, burada hâlâ yaşıyorlar.
Aci-Dahaka, İran’ı hâkimiyeti altına alan yabancı kral. O, yılan sûretinde yaşamıştı. Gök Tanrı inancı uğruna mücâdele yürüttü. Ne var ki, sıradan İranlılar, onun inancını kabûl etmediler; inanç her millete nasip olunmuyor.

      İranlılar, daha uzun bir süre ateş-perest olarak kaldılar. O sırada, Tengri’ye sâdece zâdegân sınıfı inandı. Ve, Aci-Dahaka’nın sarayında hizmet vermiş olan ataları ile ilgili hâtıraları, büyük bir sır gibi, nesilden nesile aktardılar... Veya, atalarının Türkler olduklarını haber verdiler. Söz konusu olan, Arşakidlerin ünlü kral hânedânı. Bu hânedânın temelini mîlattan önce III. yüzyılda, Arsak (veya Arşak), Altaylı kızıl saçlı yabancı atmıştı. İran târihinde böyle yazılıdır.


     Şaşırtıcı hâdise şu: İran’da o zamandan beri, Türk dili unutulmadı. Orada, bütün semtlerinde Türkçe konuşulan şehirler, köyler vardır. Bir vakitler İran, bugünkünden birkaç kez daha büyük, muazzam toprakları kaplıyordu; o yılların yansıması olan bâzı kavimler ve efsâneler hâlâ yaşıyorlar.

     Hindistan’a giden Sakların (veya (Şakların) gelişiyle, Türk târihinin İran sayfası açıldı... Sonra Taşkent oldu. İki bininci kuruluş yılını kutlayan çok eski bir şehir. Bu şehrin târihi tipiktir; sanki, meçhûllerle örülmüş; bütün Türk târihi gibiHepsi : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~unan/kipcaklar.html

****
Ayrıca :
Ön Türkler

Resim : Oğuz Kağan ve Oğulları http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/995/12107.pdf
Dede Korkut Oğuznameleri ve Arsaklılar Devleti Oğuzları'nın Destanları Reviewed by Bilig Bitig on Cuma, Kasım 21, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.