Satılık

Türk Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine

İskandinavya Yazıtları


Türk Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine
Doç.Dr.Osman Karatay

     Doğu Avrupa'ya İç/Orta Asyalıların gelişi ile ilgili en eski bilgimiz Sakalar (İskitler) den itibaren başlar. Ancak M.Ö. 1000 civarında Orta Asyalıların Çin'i işgal ederek Chou (Cou) hanedenını kurduklarını göz önüne alırsak ve de buna aynı kaynaklı oldukları sanılan toplulukların çok daha erken tarihlerde Mısır, Doğu Anadolu ve özellikle güney Mezopotomya'ya geldiklerini eklersek, Doğu Avrupa'ya göçlerin başlangıcını da Sakalardan öncesine almak için mantıki sebepler ortaya çıkar. Bu savın karşısındaki iddia ise doğuya doğru Hint-Avrupalı yayılmasının uzun süre iç Asyalıların batıya geçişini engellediği şeklinde olabilir. Böyle bile olsa Sakaların batıya göçü (M.Ö. 7. yy) yeterince erken bir tarihte yer almıştır.

     Burada dikkate alınması gereken husus, Doğu Avrupa'nın güney yarısını ve Aral etrafını Hint-Avrupalıların tuttuğu zamanda, Asyalıların kuzeyden Avrupa'ya ilerlemiş olmalarıdır. Anavatanları Urallar ile Uralların doğusu olan Fin-Ugor toplulukları kuzeyden sürekli batıya ilerlemiş ve Baltık kıyılarına yerleşmişlerdir. Bu Urallı toplulukların Arallılarla akrabalıkları konusu hâlâ tartışmaktadır. Bu iki topluluğun dillerinin aynı yapı ve ses özelliklerini gösterdiği bilinmektedir. Türklere en uzakta olduğu bilinen Fin ve Estonların dilinde bulunan birçok öge akraba olmasalar bile bunların Türklerle çok yakın ilişkide olduklarını, Avrasya'nın doğasına uygun tarifle, Türk asıllı toplulukların, bunların arasına girdiklerini göstermektedir.

     Doğu'dan Baltık bölgesine hareketin bir başka delili ise Göktürk alfabesinin hemen hemen aynının kullanıldığı "Futhark" abc'si ile yazılmış taşların İskandinavya bölgesinde bulunmuş oluşudur.


      Dolayısıyla bütün bunların, daha sonra Doğu Avrupanın hakimi olacak Slavlar ile ilişkiye geçmiş ve dillerini etkilemiş olmaları mümkündür. Üstelik başlangıçta Slavların çok küçük bir bölgede yaşamış olmaları, bu etkinin gücünü daha da artırmıştır. Sakaları takip eden Hun, Bulgar ve Avar dönemlerinde ise bu ilişkinin arttığı kesinlik kazanmaktadır. Hunlar, hemen bütün Slavları yönetimlerinde Bulundurmuş, Bulgarlar(Bulgar Türkleri) Avrupa'ya geldikleri 5. yy'ın ikinci yarısından itibaren Slavlarla içiçe yaşamış ve Avarlar onların tam ortasında bulunarak hakim zümreyi oluşturmuşlar ve Slavları çok fazla etkilemişlerdir.


Hepsi : http://goo.gl/Ymkuur
Fin-Türk : http://goo.gl/4LRIT4
İskandinavya Yazıtları : http://goo.gl/rQ4qr0


Türk Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine Reviewed by Bilig Bitig on Cumartesi, Eylül 27, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.