--> İskit-Sarmat Sanatı ve Türk Sanatı İle Ortaklıkları | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

İskit-Sarmat Sanatı ve Türk Sanatı İle Ortaklıkları

İskit- Sarmat Sanatı ve Türk Sanatı İle Ortaklıkları Prof.Dr. Yaşar Çoruhlu İskit sanatı terimi günümüzde de araştırmacılar arasında...

Chertomlyk Kurganı, Ukrayna, M.Ö. 4.yy
İskit-Sarmat Sanatı ve Türk Sanatı İle Ortaklıkları
Prof.Dr. Yaşar Çoruhlu

İskit sanatı terimi günümüzde de araştırmacılar arasında yanlış anlamalara sebebiyet vermesi bakımından, Türk sanatı ve arkeolojisi bakımından önemli bir sorun teşkil etmektedir. M.Ö. VIII. Yüzyıldan itibaren karşımıza çıkan İskit toplulukları özellikle Bozkır bölgelerinde hakimiyet kurmuşlardır. Ilk kez Herodot'un bu adla andğı iskitler daha sonra, Altaylarda ortaya çıkarak Büyük Hun imparatorluğunda olduğu gibi, bir konfederasyon meydana getirmişlerdi. Ancak bu konfederasyonda yönetici etnik grubun -elimizde birkaç boy ismi olmakla birlikte- hangi topluluk olduğunu net olarak bilmiyoruz. Bununla birlikte İskit denilen toplulukların içerisinde Proto-Türkler de yer almaktadır.

Bu nedenle ortak Bozkır kültürünün temsilcileri olan daha doğudaki iskitlerle çağdaş Proto-Türkler ve sonraki Türklerin sanat ve arkeolojisi ile, söz konusu İskit topluluklarının sanat ve arkeolojisi arasında büyük benzerliklerin olması çok normaldir . Dahası çeşitli tarihçiler İskitlerin kuzey Kazakistan, Altay ve Yenisey havzalarının bir bölümünde vaktiyle yaşadıkları ve yayıldıkları topraklardan Karadeniz' in kuzeyine gelerek asıl varlıklarını burada gösterdiklerine inanmaktadırlar . Bu şu anlama gelmektedir: Belki de söz konusu bölgelerde Proto- Türkleri ortaya çıkaran kültürler aynı zamanda İskitlerin atalarını da ortaya çıkarmıştı. Bunlar Türklerin ataları ile birlikte Iç Asya' da yaşayan unsurlar olup buradan ayrılarak batıya göç etmiş olabilirler. Bir başka deyişle Proto-Türkler ve Proto-İskitler yakın alanlarda yan yana yaşayan topluluklar olup daha büyük kültürlerin içinden çıkarak ayrılmışlardı. Öte yandan Batılı ve Rus araştırmacılar öncelikle İskit sanatı ve kültürünü tanımış, bu sanatın Bozkır kültürü ortak tabanını göz önünde bulundurmadıkları için, bütün Bozkır kuşağındaki paralel özellikler gösteren sanat ve arkeoloji nesnelerini İskit adı altında toplamışlardır . Bu sınıflandırma önemli hataları beraberinde getirmiştir. Halbuki Orta ve İç Asya' nın bir bölümüne vaktiyle yayıldığı söylenen İskitler hakkında hemen hemen hiçbir belgeye sahip olunmaması, aslında İskitlerin bu bölgelerdeki topluluklarla belki de aynı olduğunu gösteriyor. Bakış açısının hatalı olması dolayısı ile Altaylardaki meşhur buluntu yerleri daha çok analojik metodlarla hep İskit kültürüne mal edilmiştir.

Örneğin ünlü Pazırık kurganları için de durum böyledir. Ancak bunun doğru olmadığı artık yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Bilim adamları durumu kurtarmak ve tanınan İskitlerden ayırmak için, artık Altay İskitleri veya Sibirya İskitleri gibi terimleri kullanıyorlar. Esasında yapılması gereken buradaki başlıca toplulukların sanat ve kültürlerini kendi ekseni içinde almaktır. Böyle bakıldığında da ana eksene daha erken kültürlerden nasıl ortaya çıktıklarını izah ettiğimiz Proto-Türk ve Türk sanatını koymak gereklidir. Çünkü bu bölgelerde ikinci derecede kalan diğer kültür ve sanat alanları bu büyük daire içinde bir araya gelerek Türk Bozkır sanatını oluşturmuştur. Dolayısıyla bu pratik düşüncenin ürünü olarak biz örneğin Pazırık Kültürünün bir Proto-Türk ve Türk kültürü olduğunu ifade ediyoruz.

Hepsi : http://goo.gl/Zxy0uD

Foto : Chertomlyk Kurganı, Ukrayna, M.Ö. 4.yy

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: İskit-Sarmat Sanatı ve Türk Sanatı İle Ortaklıkları
İskit-Sarmat Sanatı ve Türk Sanatı İle Ortaklıkları
http://3.bp.blogspot.com/-ho1w_inlMN8/VBx2gPaOoRI/AAAAAAAA6YI/Y0XADNv748g/s1600/Chertomlyk%2BKurgan%C4%B1%2C%2BUkrayna%2C%2BM.%C3%96.%2B4.yy.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ho1w_inlMN8/VBx2gPaOoRI/AAAAAAAA6YI/Y0XADNv748g/s72-c/Chertomlyk%2BKurgan%C4%B1%2C%2BUkrayna%2C%2BM.%C3%96.%2B4.yy.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/09/iskit-sarmat-sanat-ve-turk-sanat-ile.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/09/iskit-sarmat-sanat-ve-turk-sanat-ile.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content