--> Hey Koca Yurt | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Hey Koca Yurt

Hey Koca Yurt      Ne Çatalhöyük'ün İ.Ö. 7500 yılında ne Hacılar'ın İ.Ö. 5500 yılında ne İndo-Avrupasallar, ne de Samiler (Semit...

Labris - İstanbul Askeri Müze
Hey Koca Yurt

     Ne Çatalhöyük'ün İ.Ö. 7500 yılında ne Hacılar'ın İ.Ö. 5500 yılında ne İndo-Avrupasallar, ne de Samiler (Semitikler) Anadoluya ayak bamışlardı. Demek ki o zamanın Anadolu halkı, ne İndo-Avrupasal ne de Sami olan bir Anadolu ortamlı halktı.Bu ortam da eski Sümer, doğu Ege (yani Kiklad adalarının ve Minos Girit'inin yani Minoen-Girit'in ) karışımıydı. Anadolu'dan göç edip Sardunya adasına adını veren Saridanu'lar, Filistin'e adını veren Pulasati'ler, Lukkalar yani Lykialılar ve daha başkaları da bu karışımın içindeydiler. Hellenler önce Ege uygarlığını kuranlara Pelasg yani "Deniz Halkı" diyorlardı. Anadolu halkının Lydia'lılar Karia'lılar, Lykia'lılar ve Minos uygarlığını kuran Girit'lilerin soysop undan oldukları biliniyordu. Unutulmamalıdır ki Lydia'lılar İtalya'ya -Roma çevresine ve Floransa'ya- göçerek İtalya'da "Etrüsk" adıyla, LAtin ve Roma uygarlığının temelini attılar.


     Anadolu'nun bu çok eski ortamında Ural-Altay'lı Türklerin payları var mıydı? Sümer'de ve Mezopotamya'da, bir de Anadolu'da yapılan son kazılara dek genel olarak bu soruya verilen cevaplar hep "yoktur" idi. Ama eski Minos Girit'i uygarlığını araştıran ve inceleyen Glotz ve diğerleri düşünceyi şu noktaların üzerine çekiyordu: Labris denilen çift yüzlü balta, Sümer'den tutunuz da batıya doğru (Doğu Ege) ve Girit'e dek Anadolu ortamının en direngen simgesiydi. Karia'da bir Zeus Labrandeus bulunuyordu ("Labrandeus", Labris'in Zeus'u demektir). Bir Anadolu tanrısı olan Apollon'un Delphoi (Delfi) de kurduğu tapınakta Apollon papazlarına "Labridea" yani Labrisliler adı verildi. Lydia tanrısı da eliyle bir labris kavrıyordu. Hititler Anadolu'ya gelmeden önce barbardılar. Anadolu'ya gelip ora halkıyla karışınca uygarlaştılar. Hititlerin uygarlık ustası Hatti'lerden Hitit adını alarak o adı kendilerine malettiler. Anadolu'ya gelince kendi fırtına tanrıları Tesüb'ün eline Anadolu simgesi bir labris verdiler. Tâ Doğu Anadolu'da Dolikene'de oranın Zeus'u bir boğa üstünde ayakta durmuş, elinde bir labris sallardı. Bütün bu tanrılar Mezopotamya tanrısı Hadad Ramaan'la ilgilidir. Onun da simgesi labris idi. G.Glotz'un Girit ve Anadolu'nun Sümer'le ilgisini saptamaya yetmedi. Ama Mezopotamya kazıları Sümer'de-yani Sümer uygarlığını kurmak için Orta Asya'nın dağlık arazisinden göç eden halkta- bir Türk unsurunun bulunduğunu saptadı.

     Sümer dilinin, geniş çapta Ural-Altay soyundan bir dil olduğu anlaşılınca bu kez yarım ağızla, "Sümer uygarlığında bir Türk verniği de vardı" yollu bir şeyler yazdılar Sümer konusuna değgin kitap yazanlar. Sümer uygarlığında bir "Türk verniği" bulunduğunu yazan kitapları bir yana bırakırak, daha ayrıntılı bilgi veren ansiklopedik kaynaklara göre, Sümer dili kesin olarak "agglutinatif" diller soyundandır. Yani Japonya'dan Finlandiya'ya yayılan diller soyundandır. Bu soy dillerin sözleri sert ve eğilmez, bükülmez olurlar. İndo-Avrupasal dillerde, sözleri ayrı ayrı anlamlara değiştiren bir sürü, ön, orta ve son ekler vardır. Böyle ekler Türkçe'de pek azdır. Fransızcada "vetir", giyinmek demektir. Bu sözcüğe de "d" öneki konunda "devetir" olur kş bu da soyunmak demektir. İndilizce'de "dress-undress" olur. İtalyanca'da "vestir-svestir" olur. ama Türkçe'de böyle geri vites yoktur. Ural-Altay soylu dilerin, sertliği ve çözülmezliğine karşın (agglutinatif demek, parçaların birbirinden ayrılmayacak surette güçlü bir zamkla yapıştırılmış bulunması) demektir. İndo-Avrupasal dillerin sözleri, makineye yedek parça çıkarılıp takılırcasına, ekler takılarak sözler başka başka anlamlar alır. Örneğin "duire" söz parçası, şu eklerle anlam değiştirir: "pro-duire", con-duire, intro-duire, de-duire, tra-deure" gibi... Bu türlü eklerin biraraya hetirilmesiyle hasıl olan söz zenginliği İndo-Avrupasal dillere "agglutinatif diller'e kıyasla bir üstünlük sağlar. Ama yukarıdan beri anlatılanların amacı Sümer uygarlığında bir Türk katkısının olup olmadıını araştırmaktı. Madem ki Sümer dili Ural-Altay soyundandır kesin olarak Sümer uygarlığında bir Türk etksi vardı denilebilir.


     Sümerliler kendi anayurtlarında Göktanrılarına yani dağ tepeleri tanrılarna taparlardı-çünkü dağ tepeleri göklere en yakın yerlerdi- Ama Sümer düz fakat verimli bir ovaydı, orada dağ ve tepe yoktu, onun için Sümerliler "Zigurat" diye tepeler yapıyorlar-dı ki tanrılarına tapabilsinler. En yüksek ziguratın adı "Babel Kulesiydi" (Bab kapı, El de tanrı demekti. Yani Babel, Tanrı kapısı anlamına geliyordu). Minos Girit'inin önce anlatıldığı gibi, Anadolu ortamından Girit'e göç etmş olduklarından Sümerle uzaktan uzağa, ilişkleri vardı. Olympos sözü Hellence değil eski Giritçedir. Homeros'un dağ tanrıları Sümerin Göktanrılarından alınmadır. Zaten Sümer dilinde tanrıya" Dingir" denir. (Türkçe Tanrı Sümerce "Dingir'in" başka türlü bir söylenişidir.)


Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şâkir Kabaağaçlı'nın "Hey Koca Yurt" kitabından

Resim: Labris- İstanbul Askeri Müze

Zeus Labrandeus :
http://mobil.cnnturk.com/Haber/494140

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Hey Koca Yurt
Hey Koca Yurt
http://2.bp.blogspot.com/-P1RO4i-39Yo/VBxg5y5CIqI/AAAAAAAA6Xc/6f3YrkLo6oM/s1600/Labris-%2B%C4%B0stanbul%2BAskeri%2BM%C3%BCze.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-P1RO4i-39Yo/VBxg5y5CIqI/AAAAAAAA6Xc/6f3YrkLo6oM/s72-c/Labris-%2B%C4%B0stanbul%2BAskeri%2BM%C3%BCze.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/09/hey-koca-yurt.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/09/hey-koca-yurt.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content