Satılık

Eski Çin Kültürü ve Türkler

Türk Korkusuyla İnşa Edilen Çin Seddi


Eski Çin Kültürü ve Türkler
Dr. W. EBERHARD
Sinoloji Profesörü

     Çin denildiği zaman birçok insan, memleketi düşman saldırılarından ve dışarıdan gelen bütün kültür etkilerinden ayıran Çin seddini hatırlarlar. ( http://goo.gl/9azeI0 ) Çin, bizim için kendi içinde ve kendi kendine gelişme kaydeden kapalı bir kültürün örneğidir. Çin kültürünün bu tasviri artık bugün için doğru değildir. Çin hakkın
da düşündüklerimiz son on sene zarfında tamamiyle değişmiştir. Bu yazımızın amacı, Çin hakkındaki yeni bilimsel değerlendirmeler üzerinde konuşmak , en önemli noktaların altını çizmek, ve özellikle Çin'in aydınlanması için Türklerin bu sahada oynadıkları rolün önemi ile ilgili olan problemleri açıklamaktır . Bununla aynı zamanda Türklerin en eski tarihlerine de değinmek zorunda kalıyoruz.

     Bunu söylediğim zaman anlaşmazlığa sebebiyet vermemek için biraz açıklama yapmam gerekmektedir. Ben Türklerin ilk yurtlarının doğu Asya olduğunu iddia etmek istemiyorum. Fakat bugün Türklerin ve Türklerle akraba kavimlerin, M. Ö. 3 üncü bin yılda, hatta neolitik devirde Orta Asya'nın doğu kısımlarında yaşadıkları bir hakikattir. Bu Türkler de tıpkı Türk ırkına mensup diğer kavimlerle Anadolu'da yaşayan ve Asya'nın diğer kısımlarından Anadolu'ya hicret eden Türkler gibi bugünkü Türklerin ecdadlarıdır. Bunların tarih ve kültürlerinin incelenmesi, Türk tarih ve kültürlerinin incelenmesi demektir ve bu ulusal bir ödevdir. Orta Asya Türkleri hakkında elde ettiğimiz en eski bilgi ve zaten Türkler hakkında mevcut en eski bilgiler Çin kaynaklarından alınabilir. Bunu yapmak bu memlekette Sinolojinin görevidir.

     Çinlilerin dünyanın en eski kültür milleti oldukları ve arkalarında 5000 senelik bir kültür devri bulunduğu birçok defalar söylenmiştir. Bu fikir bu şekilde artık doğru değildir. Tabii Çin, haritalarımızda gösterilen coğrafî bir bölge olarak ele alınacak olursa Akadlar ve Sümerler kadar olmasa bile yine, çok eski bir kültüre sahiptir. Fakat 4000 sene önce orada mevcut olan kültür, bizim bugün gördüğümüz Çin kültürü değildir. Tıpkı bugünkü İtalya ile eski Roma İmparatorluğunun aynı olmadığı gibi. Bugünkü İtalya, eski Roma İmparatorluğunun da üzerinde bulunduğu coğrafî bölgedir, fakat insanları aynı değildir, ve kültürleri de eski Roma kültürünün devamı değildir. Memlekete yeni kavimler gelmiş, yeni kültürler nüfuz etmiş ve sonuçta tamamiyle yeni ve kendisine has bir şekil almıştır.


Hepsi : http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1035/12523.pdf

Bu konudaki Mirşan'ın Görüşlerini içeren söyleşi :
http://www.2023.gen.tr/agustos2001/soylesi.html
http://www.2023.gen.tr/agustos2001/soylesi2.html

Resim :
http://goo.gl/Nh5aTv


Not: Günümüz Türkçesine Yaklaştırılmıştır.
Eski Çin Kültürü ve Türkler Reviewed by Bilig Bitig on Cuma, Eylül 19, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.