--> | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Basklar         BASKLAR, Fransa'nın güneyi ile İspanya'nın kuzeyinde yaşıyan, ve Hint-Avrupaî olmadığı Fransız LAROUSSE Ansik...


Basklar


       BASKLAR, Fransa'nın güneyi ile İspanya'nın kuzeyinde yaşıyan, ve Hint-Avrupaî olmadığı Fransız LAROUSSE Ansiklopedisi'nce dahi kabul edilen BİR TÜRK boyudur. 

       Büyük tarihçi, arkeolog ve dil uzmanı Hamit Zübeyir Koşay, BASK dilinin TÜRKÇE ile bağlantısını gösteren makaleler yazmıştır. (37) Birinde şöyle der:


"BASKLAR ile TÜRKLER M.S. 3. asırda birbirlerinden ayrılmışlardır. BASKLAR'ın menşei meselesinin çözümü, İSKİTLER'in menşei meselesi ile yakından bağlantılıdır...Mesudi Nuruci El-Zehep'te İspanya'nın kuzeyinde Araplar ile mücadele eden kavimlerden bir bölümünün İSKİTLER olduğunu kaydeder." 

      Bütün bu değerlendirmeleri borçlu olduğumuz Adile Ayda, "TÜRKLER'in İlk Ataları" kitabında şöyle diyor:

"Nasıl YAKUTLAR kendilerine SOKO diyorsa, BASKLAR da kendilerine EU-SKO der." 

      Burada hemen bir "O" harfinin düşmüş olduğu ve kelimenin aslının EU-SOKO olduğu ve SAKALAR'ın bir boyunu ifade ettiği görülür. Yani BASKLAR, İSKİT diye bildiğimiz SAKA TÜRKLERİ'nden başkası değildir!.. 

      Bu bizi şaşırtmamalıdır!.. CENGİZ İMPARATORLUĞU'nun Pasifik Okyanusu'ndan Baltık Denizi'ne, Akdeniz'den Hint Okyanusu'na uzandığı ve etkisini hâlâ MOĞOLİSTAN, TATARİSTAN ve KIRIM' da hissettirdiği düşünülürse; Milat'tan önceki SAKA TÜRKLERİ'nin etkisini, göçler yoluyla Çin'den ANADOLU'ya, İtalya'ya ve İspanya'ya kadar hissetirmesini tabii karşılamak gerekir. 

      Konu burada da bitmez... Adile Ayda Encyclopedia Britannica'dan PELASKLAR konusunda şu alıntıyı yapar:

"Filologlar tarafından PELASG-SKOİ etimolojisinin linguistik açıdan mümkün olduğu ileri sürülmüştür." 

     Yunanca çoğul eki olan Oİ atılınca geriye PELASG-SK kalır. Bu da onların PELA-SAKA olduğunu gösterir... Tıpkı EU-SAKA olan BASKLAR gibi, PELASKLAR da bir SAKA BOYUDUR!...ETRÜSKLER'in TUR-SAKA olduğunu daha önce söylemiştik. 

     Bunların hepsi bize şu gerçeği göstermektedir: İlk TÜRK boylarından olan PELA-SAKALAR doğudan gelip Batı Anadolu'yu hakimiyetlerine almış, oradan adalara, Yunanistan'a atlamış, TRUVA'yı kurmuş ve Hellenler'e karşı savunmuş, nihayet İtalya'ya iki koldan göçederek Roma'yı, ayrıca TROYEN şehrini kurmuştur. Bilindiği gibi, bu kelime ile İngilizce TROYAN kelimesi THRRYEN-TURHAN kelimesine, bizim kullandığımız TRUVA kelimesinden daha yakındır. 

       Neticede, gerek Yunan gerekse Roma Medeniyeti, temelini, PELASKLAR'ın büyük rol oynadığı İYON MEDENİYETİ'ne borçludur. Ama SAKA TÜRKLERİ orada da kalmamışlar, büyük bir ihtimalle İtalya'ya geldikleri gibi, denizden İspanya'nın kuzeyine geçmişler ve Fransa'nın güneyine yayılmışlardır. Hiç bir zaman bölge halklarıyla kaynaşamıyan, özelliklerini koruyan bu halk, Rıza Nur'a göre de BASEK TÜRKLERİ ile aynı soydandır. 

Kaynaklar : 
http://goo.gl/LpgDcm
http://goo.gl/lF6y0p
http://goo.gl/ssMD7p
http://goo.gl/Q5LbgZ
Resim : http://goo.gl/KsV2Mb

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://4.bp.blogspot.com/-ej0v47-tNvI/VCloTRjfO9I/AAAAAAAA6ec/mIxfn2yAa2M/s1600/Emir-Ur%2BTe%C5%9Fekk%C3%BCl%2B%C3%96n%2BT%C3%BCrk%2BYaz%C4%B1t%C4%B1%2B-%2BKaz%C4%B1m%2BMir%C5%9Fan.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ej0v47-tNvI/VCloTRjfO9I/AAAAAAAA6ec/mIxfn2yAa2M/s72-c/Emir-Ur%2BTe%C5%9Fekk%C3%BCl%2B%C3%96n%2BT%C3%BCrk%2BYaz%C4%B1t%C4%B1%2B-%2BKaz%C4%B1m%2BMir%C5%9Fan.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/09/basklar-basklar-fransann-guneyi-ile.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/09/basklar-basklar-fransann-guneyi-ile.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content