Satılık

İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Köklü Geleneği Türbedarlık Hakkında


İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Köklü Geleneği Türbedarlık Hakkında

Doç.Dr. Tilla Deniz Baykuzu

     İslamiyet öncesi önemli bir unsurunu oluşturan ölüm, ölümden sonra hayat anlayışı ve bu konudaki nanışlar Türk mezar yapıları, gömü adetleri ve törenlerle ilgili bir çok gelenek oluşmuştur. Yapılan çeşitli arkeolojik araştırmalar sonunda kurganlann şekilleri, boyutları mezar odaları tespit edilmiş kurgan içine bırakılmış eşyaların incelenmesi sonucunda ise Türklerin ölüm ile ilgili inanışları genel olarak açıklığa kavuşmuştur. Bununla beraber Çin kaynaklarında yapılan yeni tercümeler bugune kadar üzerinde durulmamış bazı geleneksel kurumların varlığını işaret eder niteliktedir.

     Bilindiği üzere eski Türkler atalarına ait kurganlara son derecede önem verir, başkalarının özellikle de düşmanların onları saygısızlıkta bulunmasını en büyük hakaretlerden biri olarak görürlerdi. Bu konudaki en bilnen örnek Avrupa Hunlarına aittir. Attila, atalarına ait mezarlann Margos Piskoposu tarafından soyulmasını savaş sebebi addetmiş ve derhal I. Balkan seferini (441-442)başlatmıştı. Asya Hunları döneminde ise Wu-huan kabilesinin Hunlara karşı isyan başlattıklarında Hun Ch'an-Yü'lerinin (Kağanlarının) mezarlanna saldırmış oldukları görülür. İskitler hakkında verilen bilgilerde de bu geleneğin bir benzerini bulmak mümkündür. Onlar, savaşa girmelerinin en büyük nedenin atalarının mezarını savunmak olduğunu söylerlerdi.

      Kurganlara duyulan bu saygı ve önemin ve Orta ve Kuzey Asya kavimlerinde görülen "Atalar Kültü"nden kaynaklandığı açıkça görülmektedir. O halde burada soracağımız en doğru soru şu olmalıdır: Ataları bu kadar önemli kılan ve atalar kültünü oluşturan şey nedir?


Hepsi : http://goo.gl/HR2PXw

Foto : Ankara Güdül Salihler Kağan Kurganı (Merhum Servet Somuncuoğlu)
İslamiyet Öncesi Türk Tarihinin Köklü Geleneği Türbedarlık Hakkında Reviewed by Bilig Bitig on Salı, Temmuz 15, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.