Satılık

Geyik Kültü

Yandaki resimde şunlar yazılı: GÖK GEYİK PURA-Türklere Ergenekon’a girişte, Hunlara Batı’ya göçlerinde dişi bir geyik yol gösterir. Orta Asya sanatında, yarı insan- yarı geyik halinde gösterilmiş tasvirler vardır. Miterde dokuz boynuzlu ya da budaklı Sigun Geyikler görülür. Boynuzları iki kürekli olan Sigun Geyiğini, Altay Türkleri kutsarlar. Her şamanın bir ruhu vardır. Bunlardan biri de “bura” , “bur” , “pur” gibi çeşitli szöcüklerle ifade edilen ve kutlu kabul edilen PURADIR. Geyik anlamında da kullanılır. Geyik boynuzları Şamanların önemli sembollerindendir. Türk mit ve efsanelerinin bir çoğunda, geyiğin peşinden giden ve kutlu bakır, altın veya demir dağdaki mağaradan içeri giren yiğitler orada güzel bir kadınla karşılaşır. Çoğunlukla mit ve masallarda kahraman; dişi bir geyik tarafından maden dağa (demir-bakır-altın dağ) çekilir ve evleneceği güzel kadını burada bulur.!


*****Bu konuyla ilgili wikipedia bilgisini de eklemek istiyrm. Gerçi zaman zaman pek güvenir br kaynak olmuyor fakat bazen de yol gösterici olabiliyor. Orada Şöyle yazıyor ki bu doğru: PURAHAN:  Pura Han, Türk ve Altay mitolojisinde At Tanrısı. Bura Han olarak da bilinir. Şamanların göğe çıkmak için kullandıkları atlara Pura (Bura) adı verilir. Sonraları İslamdaki Burak adlı binek ile özdeşleşmiştir. Bu hayvanlar kurt başlı olarak betimlenirler. Bu atları kendilerine Pura Han getirir. Pura Han ve Puralar şamanı kötü ruhlardan korurlar. Ülgen Han’ın oğludur. Şamanların gökyüzüne çıkmak için kullandıkları, kurt başlı atların adı. Bu atlar şamanları kötü ruhlardan korurdu. (Bur/Pur) kökünden türemiştir. Bu kök, at, geyik, deve gibi anlamlar içerir. Bura / burçın (geyik), burcu (parfüm) sözleriyle kökteştir. Buğra sözcüğüyle aynı kökten gelir. Buğra, erkek deve demektir. Porhan (şaman) sözcüğü ile de bağlantılıdır.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
GEYİK KÜLTÜNÜN DE İLK TÜRKLER DE KULLANILDIĞINI VE DİĞER BÖLGELERE YAYILDIĞINI GÖRMÜŞ BULUNUYORUZ!

Her beşikte bir mezarın tohumu vardır. (Platon)
Otçul bir hayvan olan geyiğin en belirgin özellikleri sürekli boynuz değiştirmesi, sıçrayıp atlaması, hızlılığı ve çevikliğidir. Bazı türleri her yıl boynuz değiştirir. Geyik sembolizmde ebediliğin, ölümsüzlüğün, ilk saflık halinin, ruhsal rehberliğin, yenilenmenin, yol göstericiliğin ve dönüşümün sembolüdür.
Asya tradisyonlarında ilâhî seçilme işareti olarak ve ağaç dallarını andıran boynuzlarıyla yaşam ağacının hayvani temsili olarak da görülür. Bazı geyik türlerinin boynuzları Alacahöyük güneş kursunda görüldüğü gibi, çift yay ve hilali andırdığından, geyik kimi tradisyonlarda bu sembollerle de ilişkilendirilir. Bazı Türk-Moğol tradisyonlarında dişi geyik Yer ve Gök birleşmesinde dişil olan Yer’i simgeler.
*-*
Geyik sembolünün kullanımına tradisyonlardan şu örnekler verilebilir:
- İrlandalı Tuan Mac Cairill öyküsünde, onun, reenkarnasyonu temsil etmek üzere dönüştüğü hayvanlardan biri olan geyik.
- Altay Türkleri tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik.
- Maya tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik.
- Pueblo Kızılderilileri tradisyonunda reenkarnasyonu temsil eden geyik.
- Buryat şamanı başlığındaki üçlü geyik boynuzları.
- Budist tradisyonda bodhisattva halini temsil eden altın geyik
Anadolu uygarlıklarındaki geyik tasvirleri. Geyik figürlerine Hitit, Hurri, Alacahöyük eserlerinde de görüldüğü gibi, Anadolu’nun çeşitli uygarlıklarına ait eserlerde bolca rastlanır.
Grek tradisyonunda, yay-ok ve 50 köpekle ilişkilendirilen, Akteon’un mağarada geyiğe dönüşmesi. (Artemis tarafından geyiğe dönüşen Akteon inisiye adayını simgeler)
Kullanıldığı tradisyona göre farklı anlamlara gelen sembolün tradisyonlardaki başlıca anlamları şöyle açıklanabilir:
1 - Reenkarnasyonu simgeler. Sembolün bu anlamda kullanılmasının ana nedeni geyiğin sık sık boynuz değiştirmesidir.
2 -  Spirituel aydınlanmayı simgeler.
( NeoSpiritüalist Yaklaşımla, Ezoterik Bilgilerin Işığında Semboller – Alparslan Salt )
Geyik Kültü Reviewed by Bilig Bitig on Perşembe, Temmuz 17, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.