Satılık

Büyük “Part” Türk Devletini Kuran Atalarımız


Büyük “Part” Türk Devletini Kuran Atalarımız
Begmyrat Gerey

     İlk kitabımızda, Türkmenistan´ın Anev (Anau, Anav) ve Altıntepe uygarlıkları ile Mezopotamya uygarlığı arasındaki ilişkileri, hattâ Mezopotamya medeniyetinin Anev uygarlıgı´nın özellikli bir devamı olduğunu bilimsel belgelere dayanarak izah etmiştik. Bu gerçeğin temel dayanağı ise bilim dünyasının kabul ettiği Türk-Sümer dillerinin arasındaki akrabalık gerçeği olduğunu isbat etmeye çalışmıştık.

     İ. Ö. 4. bin yıldan itibaren jeolojik şartların değişerek, havanın sıcaklaşması ve kuraklığın artması sonucu Karakum çölü´nün vucuda gelip büyümesinden (üstelik belki de nüfusun çoğalmasından) dolayı, Güney Türkmenistan´da uygarlık yaratan insanların büyük kesimi köy ve şehirlerini terk ederek bol sulu Mezopotamya´ya kadar göçüp gitmeğe mecbur olurlar. İşte bu insanlar, ana vatanlarında elde ettikleri yüksek bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak insanlığın en büyük uygarlığı olan Sümer medeniyetinin temelini atmışlardır.

     Ana vatanda kalanları ise özellikle Altıntepe´de bronz çağına ait parlak uygarlığı, Murgab ırmağı´nın eski akımının sonlarındaki verimli topraklarda, bazı kaynaklarda Marguş ya Margiyana (arapca Merv) adlandırılan “Mari” uygarlığını, eski uygarlıkların devamı hükmünde yaratıp geliştirmişlerdir.

     Son yıllarda, özellikle ana vatanımız´ın kendi özgürlüğünü tekrar elde etmesinin ardından Türkmenistan´ın ve bazı diğer ülkelerin bilim adamlarının beraberlikte yürüttükleri çok değerli bilimsel çalışmalarının sonucunda, çok eski çağlara uzanan tarihe sahıp Vatanımızın 8 bin yıldan aşan tarihi geçmişi aydınlığa kavuşmuştur.

     Bu kıtabın konusu Part (Parlar, Parfıya, Ersaklar-Arşaklar) devletidir, ancak Anev medeniyeti ve onun dünyanın diğer kültür merkezleri ile ilişkileri, bunun gibi de Anev medeniyeti ile İ.Ö. 2407. yılda temeli atılan Ersaklar devletinin aralığındaki dönemle kısaca tanış olmayı konumuza bir giriş hükmünde gerekli bulduk. Çünkü Part devleti ve uygarlığı boşlukta ortaya çıkmamıştır veya başka bir yerden gelme medeniyet de değildir. Tam tersine o, Türkmenistan´ın kendi ürünü ve Anev, Altıntepe ve Marı medeniyetlerinin yasal gelişme ve mükemmelleşme sürecinin parlak bir bölümü ve devamıdır. Biz Türkmenistan´ın ve Türkmen ulusu´nun tarihini en eski çağlardan günümüze kadar birbütünlikte ve devamlılıkta ele almalıyız.

     Geçen yüzyılın başlarından itibaren, başta Amerikan arkeologu Raphael Pumpelly heyeti olmak´la çok sayıda bilim adamlarının yaptıkları açışlar ve araştırmalar bizim için en önemli ve değerli kaynaktır, (http://goo.gl/CmNjWc )ancak biz bu kaynakları, başta zengin Türkmen dili olmakla ulusumuzun kültür özellikleri temelinde yorup doğru değerlendirmeliyiz. Çünkü bu değerli arkelojik buluntular veya eski tarihçilerin bizim atalarımızın boy ve insan adları, gelenek ve görenekleri hakkında yazdıkları eserler, Türkmen olmayan ve Türkmen dil ve kültürü ile yeterince tanış olmuyan bilim adamlarının tarafından kendi ihniyetlerine göre yalnış yorumlanabilir veya bir Türkmen için önemli anlam taşıyan bazı bilgiler onların ilgisini çekmiyip gözlerinden kaçabilir. Bu gerçeği bilim adamların kendileri de söylemektedirler. Meselâ Avrupalı Sümer dili uzmanları;

– Bu dil İndo-Germen dillerine ait olmadığı için, eğer okurlarımız onu kendi ana dilleri ile karşılaştırırlarsa belki daha doğru sonuç çıkara bilirler – 


diye yazıyorlar. : Örnek için bak.
 “Hübner & Reizammer 1987, İnim Kiengi 3” s. III. Markredwıtz.

     Bu bilim adamlarının önerdiği gibi, Sümer dilinin sözlük ve gramerini Türkmen ve genel Türk dili ile karşılaştırdığımızda, bu iki dil arasında çok önemli benzerlikleri ve denk gelmeleri tespit edebiliyoruz. Başka bir örnek: Herodot´un Orta Asya´nın eski boyları hakkında verdikleri bilgileri okuduğumuzda, Yunan dilinin etkisinde biraz yozlaştırarak yazılmış olmasına rağmen çok sayıda Türkmen boy ve insan adlarımızı, hatta anlamlı gelenek ve göreneklerimizi fark edebiliyoruz. Ancak bunların çoğu yabancı bilim adamlarınındikkatiniı çekmemiştir. Sonraki bölümlerde bu konuyu ele alacağız.


Hepsi : http://goo.gl/H6mFG4

5.000 Yıllık Sümer Türkmen Bağları : http://goo.gl/0WOM3Y

Sakaların (A)parni Boyu : http://goo.gl/fPPEbV

Foto : Part Eseri Kartal ve Keçi http://goo.gl/gkz6Gg
Büyük “Part” Türk Devletini Kuran Atalarımız Reviewed by Bilig Bitig on Salı, Temmuz 15, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.