--> Alkarısının Kolyesi ve Sümerler | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Alkarısının Kolyesi ve Sümerler

Alkarısı nın Kolyesi ve Sümerler Dr. Gülcan KARİNİ      Efsaneler, üretildikleri toplumlar gibi gelişen, değişen; ancak taşıdıkları ina...

Alkarısının Kolyesi ve Sümerler
Dr. Gülcan KARİNİ

     Efsaneler, üretildikleri toplumlar gibi gelişen, değişen; ancak taşıdıkları inanç unsurlarının kuvvetli bir biçimde korunarak kuşaktan kuşağa aktarıldığı anlatmalardır. Bu bakımdan, efsanelerde yer alan herhangi bir motif, çok derin bir kültürel birikimin taşıyıcısı olabilmektedir. Halhal efsaneleri ile bu efsanelerin Azerbaycan ve Anadolu’daki eş metinleri de Türk kültürünün inanç bağlamında derin köklerinden birini işaret etmektedir.

     İncelememizde örneklediğimiz bu efsaneler, Türk sözlü kültürünün birbirine yakın coğrafyalarında yaşayan ve aktarılan anlatmalar olmalarının yanı sıra, çok eski bir medeniyet olan Sümerlerin mitolojisinden izler taşıması itibariyle de önem taşımaktadır. Sümerlerin, Türklerle dil ve kültür bakımından yakınlığı olan bir toplum olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Ancak, uluslararası bilim çevrelerince Türklerin Sümerlerin akrabası, hatta Türk dilinin kaynağının Sümerce olabileceği tezi büyük bir sessizlikle karşılanmıştır. Bu konu incelememizin sınırlarını aşacağından, kesin bir yargı belirtmenin doğru olmayacağı düşüncesindeyiz; ancak Sümer kültürü ile Türk kültürü arasında var olduğunu düşündüğümüz derin bağların, daha somut kanıtlarla sunulması çıkabilecek tartışmaların önüne geçecektir. Dolayısıyla, incelememizde sunduğumuz sözlü ve yazılı anlamalardan hareketle bazı tespitler yapabiliriz.

     Türk sözlü kültüründe yaşamakta olan al karısı ve çevresinde şekillenen inançlar, çok eski tarihlere uzanan inanç parçacıklarının uzantısı şeklinde değerlendirilebilir. Bu düşüncemizi destekleyen kanıtlardan biri al karısının, doğum yapan kadınlara ve bebeklerine zarar vermek suretiyle insanoğlunun çoğalmasını önlemek istemesi ve aynı işlevin Sümer ve Babil tufan mitlerinde olmasıdır.

     Ayrıca Halhal (İran), Azerbaycan ve Anadolu anlatmalarında yer alan ve al karısının gücünü aldığı boncuklardan yapılmış olan kolyesi, tufan mitlerinde doğum tanrıçasının (Nintu/Beletili/İştar) ölen insanları hatırlamak üzere boynuna taktığı kolye ile bağlantılıdır. Doğum tanrıçası bu kolye aracılığıyla ölen insanları hatırlamakta ve daha sonra yarattığı cinler ile yeryüzünde doğumu engelleyerek, insanoğlunun çoğalmasını önlemek istemektedir. Halhal anlatmalarında geçen kolye ise, saha çalışmalarımızda öğrendiğimiz kadarıyla, mavi boncuklardan oluşmuş bir kolyedir.

     Turfan mitlerinde de bu kolyenin “lapis lazuli” yani, lacivert taşından yapılmış olduğu açıkça belirtilmektedir. Halhal (İran), Anadolu ve Azerbaycan efsanelerinde yer alan al karısı ve kolyesi ile ilgili anlatmalar, pek çok yönden Sümer mitolojisi kaynaklı tufan mitlerindeki tanrıça ve onun yarattığı dişi cinlerle paralellikler içermektedir. İncelememizin, Türk sözlü kültüründe yer alan al karısı anlatmalarının Sümer mitolojisiyle ilgisi hakkında bazı verileri sunduğunu söyleyebiliriz. Ancak, al karısı ve Sümer mitolojisi arasındaki bağlantıyı her yönüyle, tartışmaya imkân bırakmayacak bir biçimde ortaya koyabilmek için, Türk dünyası sözlü kültür ürünlerinden daha fazla örneğin sunulmasını ve konunun incelenmesini temenni etmekteyiz.


Hepsi : http://tdid.ege.edu.tr/files/dergi_13_2/gulcan_karini.pdf

Al Ruhu : http://goo.gl/KEFovt

İlk Kültür Sözcükleri : http://goo.gl/Q7Brsb

Not: Sn. Muazzez İlmiye Çığ Sümerler kelimesi yerine Sümerliler kelimesini kullanmayı öngörmektedir, çünkü onlar kendilerini Kengerler olarak tanımlamakta, yaşadıkları yere ise Sümer denmektedir.

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Alkarısının Kolyesi ve Sümerler
Alkarısının Kolyesi ve Sümerler
http://1.bp.blogspot.com/-U7ihGhIQhbY/U8V9MvwH1yI/AAAAAAAA5yM/-W1k15AazoA/s1600/ALKARISININ+KOLYES%C4%B0+VE+S%C3%9CMERLER.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-U7ihGhIQhbY/U8V9MvwH1yI/AAAAAAAA5yM/-W1k15AazoA/s72-c/ALKARISININ+KOLYES%C4%B0+VE+S%C3%9CMERLER.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/07/alkarsnn-kolyesi-ve-sumerler.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/07/alkarsnn-kolyesi-ve-sumerler.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content