Satılık

VusunlarVusunlar

     Vusunlar hakkında çalışılmaya başlanınca, onların kimlikleri meselesi de gündeme gelmişir. İlk defa 19. yüzyılın başlarına doğru iki seçkin şarkiyatçı Klaproth ve Remusat konar-göçer Vusunların İndo-Germen halk topluluklarından olduğunu belirttiler. Onların bu görüşleri bilim adamları arasında tartışmalara neden oldu. Bilim adamları Vusunların daha çok Türk soyuna ait olduklarını ileri s
ürdüler.

     Arivtov Vusunların eski Türk soyu Nisipi ve şimdiki Kara Kırgızlarla bağlantılı olduğunu belirtti. Hirt, hi-hou unvanının yüksek bir memuriyet için Türklerde kullanıldığını ve bunun Türkçe Yabgu ile aynıleştirilebileceğini, aynı zamanda Hun, Vusun ve Yüe-çilerde bulunduğunu belirterek, Vusunların Türk kökenli olduğuna dikkat çekti. Franke de akla yakın kabullerin Vusunların Türklüğünü gösterdiğini ve yazılı belgelerde bu gôrüşe ters düşen bilgi bulunmadığı ileri sürdü. Shiratori, Vusunları bir Türk topluluğu olarak kabul etti.

     Türk bilim adamları da Vusunların kimliği üzerine görüşlerini belirttiler. Onlar, Vusunların bir Türk topluluğu olduğunu kabul ettiler. Vusunların Türk olduğunu kabul eden bilim adamları arasında Arsal ve Togan ve Ögel sayılabilir.

     Vusunlar herşeyden ônce konar-göçer bir topluluktu. Kültür bakımından Hunlara benzemekteydiler.Çok sayıda at beslemekte ve keçe çadırlarda yaşamaktaydılar. Kımızları vardı. Ziraatla uğramamaktaydılar. Hükümdarlarının unvanı Kun-mo ya da Kun-mi idi.

     Vusun Hükümdarı Kun-mo hakkında verilen bilgiler Türk soyuna aittir. Babası ôlünce, kısa zaman önce doğmuş olan Kun-mo çöle atılır. Orada bir kuş (karga) gelir, gagasında et tutarak onun üzerinde süzülür. Bir dişi kurt gelir, onu emzirir. Bunun üzerine Hun hükümdarı onu eğitip, yetiştirir.

     Burada Vusun hükümdarının bir kurt tarafından beslenilmesi onlara bir Türk soyu nazarıyla bakılabileceğinin güçlü bir delilidir. Çünkü bu efsane Türk soyları arasında çok yayılmış bulunuyor.Kao-çı (Töles) ve Göktürklerin (Türük Bil) kurttan türedikleri üzerine efsaneler iyice yaygın olup, hatta Gôktürklerin kurttan türemiş olmalarına inanmalarından dolayı, bayraklarının tepesinde de bir kurt başı vardı. Özellikle Türk kültür çevresinde Hun dönemine ait kurt figürleri de bulunuyordu. Aynı anlayış Göktürk Dônemi‟nde de mevcuttu. Buna en güzel örnek Bugut yazıtının üst kısmındaki kurttan süt emen çocuk tasviridir.


Tamamı : http://goo.gl/GrPt2v Sayfa 1215
Resim : Kurt Anneler
Vusunlar Reviewed by Bilig Bitig on Pazar, Haziran 22, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.