Satılık

Uygur On İki Makamı ve Edebiyatı

Uygur On İki Makamı ve Edebiyatı
Doç. Dr. Alimcan İNAYET

1. Uygur On İki Makam’ı eski Uygur müziğinin İslamiyet’ten sonraki Doğu müziğiyle kaynaştırılarak sistemleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir eserdir. 


2. Makam kültürü sadece Uygur Türklerine has değildir. Anadolu Türkleri arasında, Orta Asya Türkleri arasında, Araplarda, Farslarda, Hintlilerde de makamlar bulunmaktadır. Anadolu Türkleri a
rasında bulunan makamlarla Uygur makamları ismen aynıdır. Mesela, Segah, Rast, Hicaz, Uşşak, Neva, Acem, Çargah, Hüseyni, Uzzal adıyla bilinen makamlar Anadolu sahasında da bulunmaktadır. Ancak Uygur On İki Makamı ile Anadolu sahasında aynı isimle bilinen bu makamlar arasındaki benzerlik ya da farklılığın karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. 


3. Makam metinlerinde Uygur klasik edebiyatının çeşitli dönemlerine ait şiirlerin bulunması On İki Makam’ın 14.-15. yüzyıllardan günümüze kadar sürekli bir gelişim çizgisi izlediğini göstermektedir. 


4. On İki Makam’daki nağmelerin ve şiirlerin sayısındaki farklılık, ayrıca makam metinleri içerisinde 11. yüzyılda yaşayan Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lügati’t-Türk” adlı eserindeki bazı şiirlerin o dönemin Türkçesiyle değil, günümüz Uygur Türkçesiyle yer almış olması, On İki Makam’ın gelişim sürecinin hâlâ devam etmekte olduğunu göstermektedir. 


5. Makam metinlerindeki Uygur halk şarkı ve destanlarının oğunluğu, Uygur halk müziğinin On İki Makam’ın oluşmasında önemli rol oynadığını göstermektedir.


Hepsi : http://goo.gl/ReEmZr

Uygur Müziği Hasret Çektim-MP3 : http://goo.gl/tqPvJC
Uygur On İki Makamı ve Edebiyatı Reviewed by Bilig Bitig on Cuma, Haziran 06, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.