Satılık

Oğuz Boyları - Yıva / Iva - Damgası

“Derecesi hepsinden üstün” anlamındadır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh (1072-1092) devrinde Suriye ve Filistin’i feth eden Atsız Beğ, 12. yüzyılda Hemedân batısında Cebel bölgesi hâkimleri Berçemeoğulları, Haçlıları Halep çevresinde yenen Yaruk Beg, Güney-Âzerbaycan’daki Kaçarlu-Yıva Oymağı bu boydandır. Ankara’da çok makbul yuva kavunu bu boyun yerleştiği ve adları ile anılan köylerde yetişir.


***
YIVA / IVA BOYU: Dərəcəsi hamısından üstün mənasındadır. Böyüк Səlcuq sultanı Məliкşahın (1072-1092) dövründə Suriya və Fələstini fəth еdən Atsız bəy, XII yüzilliкdə Həmədanın qərbində Cəbəl bölgəsi haкimləri Bərçəmoğulları, xaçlıları Hələb çеvrəsində yеnən Yaruq bəy, Günеy Azərbaycandaкı Qacar еlinin Yıva oymağı bu boydandır. Anкarada çox tanınan Yıva qovunu bu boyun yеrləşdiyi və adları ilə anılan кəndlərdə yеtişir.
РОД ЙЫВА / ИВЭ

***

Одно из 24-х огузских племен из крыла Учок, колена Дениз-хан. По утверждению Махмуда Кашгари, четвёртое по степени старшинства из племен огузов. Родовой тамгой был Туйгун (взрослая особь луневых). Были вытеснены из Центральной Азии под давлением монголов, и поселились в верховьях Тигра и Ефрата, к XIV веку в восточной Анатолии, владели районом озера Ван и окрестностях Мосула.


Правители рода Ивэ смогли сплотить вокруг себя, несколько других тюркских племен, таких как Бахарлу, Саадлу, Караманлу, Алпаут, Духарлу, Джагирлу, Хаджилу, Агачери, образовав племенную конфедерацию Кара-Коюнлу, названному так по изображению чёрного барана на своих знаменах.

Boz-Oklar: Dış Oğuzlar da denip, Sağ kolu teşkil ederler.
1. Gün-Alp/Gün-Han: Sembolü şâhin. Oğulları:
2. Ay-Alp/Ay-Han: Sembolü kartal. Oğulları:
3. Yıldız-Alp/Yıldız Han: Sembolü tavşancıl. Oğulları:


Üç-Oklar: İç Oğuzlar da denilip, sol kolu teşkil ederler.
1. Gök-Alp/Gök Han: Sembolü sungur. Oğulları:
2. Dağ-Alp/Dağ Han: Sembolü uçkuş. Oğulları:     
3. Deniz Alp/Deniz Han: Sembolü çakır. Oğulları:

---
---

Oğuz Boyları - Yıva / Iva - Damgası Reviewed by Bilig Bitig on Cuma, Haziran 06, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.