Satılık

Kürt Said Gerçekleri

Değerli Arkadaşlarım Son günlerde yine Said-i Nursi söylemleri çoğaldı. BB bile bir Nursi'den dem vuruyor bir Nurculuğu inkar ediyor.


Kuran Risaleleri Haber Veriyormuş Sapkınlığı


Kur’an-ı Kerim’in kendi kitaplarını ve kendi doğumunu haber verdiğini yazan zatın adı Said-i Nursi’dir. Kitapların adı da Risale-i Nur’dur.

Nur Suresi’nin 35. ayeti hem


 “Resâil-in-Nur’un meydana çıkması, hem de müellifinin velâdetini (doğumunu) remzen haber veriyor” 

imiş.

Şualar risalesinin 541. sayfasında Said-i Nursi böyle söylüyor. Kur’an’ın doğum tarihini haber verdiğini söylemeye kim cür'et edebilir ?

Said-i" Nursi 


"RİSALELER KENDİ MALIM DEĞİL, KUR’AN’IN MALI OLARAK, KUR’AN’IN MEZİYATINA MAZHAR OLDUKLARINI İZHAR ETMEYE MECBURUM.”

diyor!!!

Said-i Nursi denen zatın Barla Lahikası’nın 6. sayfasında söylediklerine bakar mısınız? 

RİSALELER, KUR’AN’IN MEZİYETLERİNE MAZHAR İMİŞLER!!

BÜTÜN SAMİMİ MÜSLÜMANLAR BURADA DURMALI VE DÜŞÜNMELİ. KENDİLERİNE NURCU DİYEN HERKES DE HALİS MÜSLÜMANLAR OLARAK BURADA DURMALI VE DÜŞÜNMELİ.

Bir insan kendi kitaplarının Kur’an’ın meziyetlerine mazhar olduğunu Kur’an ile eşit gören bir anlayışı nasıl dile getirebilir?

Felak Suresi de Said-i Nursi'nin talebelerine “HUSUSİ BİR İLTİFAT” ta bulunuyormuş ve onların hapisten çıkışlarını haber veriyormuş!!!

Demek ki Kur’an yalnız üstadı değil talebelerini de haber veriyormuş.( 1958 yılında basılmış Asa-yı Musa risalesinin 69. sayfası)


Sapkın GörüşlerDOĞRUSU İSLAM TARİHİNDE BİRÇOK SAPKIN GÖRÜŞ VAR AMA SAİD-İ KÜRDİ HAZRETLERİNİN Kİ HERKESE ŞAPKA ÇIKARTIYOR!!!

İŞİN ÜZÜCÜ YANI BU RİSALE DENİLEN SAÇMALIĞA SAMİMİYETLE İNANAN YÜZ BİNLERCE İNSAN PLATFORMLAR DÜZENLEYİP TÜRKİYE’YE YENİ ANAYASA BİÇİYORLAR!


Diyanet'in Yorumu 1964

Nurculuk Hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Resimli Posta Matbaası, 1964 Ankara.” şöyle deniliyor:

“NURCULARIN İNANIŞ VE TELÂKKİLERİ, İSLÂM DİNİ’NİN KUR’ÂN-I KERÎM VE SÜNNET-İ SENİYYEDEKİ KAİDELERİNE UYMAYAN BİR AKİDE TARZIDIR" 

Diyanet.İ.B

Kürt Eşrafından(!) Said Efendi 

" RİSALE-İ NUR’UN KIYMETİNİ ANLATMAK KUR’AN’A DÜŞER" 

Diyor.

 Hâşâ, sümme hâşâ!.


Said-i Nursi, kitabını sanki kendisi yazmıyormuş da ona ilahi bir kudret yazdırıyormuş gibi hep ’BANA İHTAR EDİLDİ’ vb saçmalıklarla övüyor

Bir Milliyetçi fikir adamımız:


“BEDİÜZZAMAN’I OKUMADAN BU GÜNKÜ KÜLTÜR HAYATINI TA ANLAMIYLA KAVRAMAKTA MÜMKÜN DEĞİLDİR” 

diyor. Ne alakası var ?

“İKİ MEKTEBİ MUSİBETİN ŞAHADETNAMESİ VE DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ” 

isimli risalesinde söyledikleri değme Kürtçülere taş çıkartıyor:

"Ebnâ-i cinsime burada birkaç söz söylemezsem, bence bahs nâtamam kalır( Soydaşlarıma burada birkaç söz söylemezsem,bence bahis eksik kalır"

"EY ASURÎLER VE KEYÂNÎLERİN CİHANGİRLİK ZAMANNDAN PİŞDAR, KAHRAMAN ASKERLERİ OLAN ARSLAN KÜRTLER! BEŞYÜZ SENE YATTINIZ.YETER ARTIK.UYANINIZ"

"SABAHTIR. YOKSA SAHRÂ-İ VAHŞETTE VAHŞET VE GAFLET SİZİ VAHŞET SAHRASINDA YAĞMA EDECEKTİR." 
Koyu Kürt Milliyetçisi said Kürtleri kışkırtıyorKÜRT SAİD, KÜRTLERE ESKİ ASUR VE İRAN ORDULARININ HAYALİ ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPTIRACAK KADAR KOYU BİR KÜRT MİLLİYETÇİSİDİR.

Said-i Kürdi adıyla yazdığı bu kitapta Kürtleri Kürt milliyetçiliği etrafında birleşmeye çağırmaktadır. 

Bunun hiçbir tevili, tesfiri yoktur

BEYNİNDE VE GÖNLÜNDE KÖTÜ DÜŞÜNCESİ OLMAYANLAR, BU AÇIKLIKTAN SONRA SAİD-İ KÜRDİ'NİN BİR İSLÂMCI DEĞİL, BİR KÜRTÇÜ OLDUĞUNU KABULE MECBURDUR.

Bu gün nasıl ön Ata bulmak için Sümerleri bile atamız diye uyduruyorlarsa Said'de Türk oğlu Türk Selâhaddin Eyyubî’ye Kürt kahramanı diyor!

Seaid-i Kürdi efendi kitabında Kürtlerin meziyetlerinden bahsediyor. Kısacası, onlara devlet kurdurmaya çalışıyor.


Said-i Kürdi'nin Sultan II.Abdülhamit’e kızgınlığının sebeplerinden biriside onun talmatıyla akıl hastanesine kapatılmış olmasıdır

Hastalıklı bir ruh hali olan Kürt Saıd Efendi İngiliz Mİ6 projesidir Kıbrıs'ta Vahdeti ile tasarlanmış ve piyasaya sürülmüştür

Hıristiyanlık tarzı İslam anlayışı Mİ6 tarafından1890-1900 arasında tasarlanmış Bu risale denilen saçmalıklar eline tutuşturulmuş.

Bu zavallı meczup Türkçeyi de Osmanlıca'yı da bilmiyor kendine göre bir şeyler uyduruyor cehalet çukurunda bir psikiyatrik vaka.

Osmanlı da Vatandaşlar Cuma Selamlığı sırasında Padişahın Faytonunun arkasındaki kutuyu dertlerini ve şikayetleriyle ilgili zarf atarlardı

Zarftaki konu acil kaydıyla incelenir hemen çözülürdü Çözülemeyen konular ise bizzat padişaha iletilir onun emri ile çözülürdü.

Bir Cuma selamlığı dönüşünde açılan bir zarftan 

“Doğuda Kürtçe tedrisat istiyoruz Kürt eşrafından Molla Said-i Kürdi “ yazısı çıktı.


Sultan Abdülhamit Said-i Kürdi’nin getirilmesini istedi.Kendine Molla ünvanı verdiğinden saygıda kusur edilmeden Padişah huzuruna getirildi

2.Abdülhamit Han o dönemde genç bir adam olan Said-i Kürd-i hazretlerine dönerek 


“EVLADIM BİR İSTEĞİNMİ VAR?”diye sorar

Said 

“EVET! DOĞUDA KÜRTÇE TEDRİSAT YAPAN OKULLAR İSTİYORUM” 

2. Abdülamit Han 

"DUYAMADIM BİR DAHA SESLİ BİR ŞEKİLDE SÖYLERMİSİN?”

Bu eskiden

"SUS VELADIM YANLIŞ LAF EDİYORSUN"

demektir Said-i Kürdi susmaz ve yüksek sesle

 “DOĞUDA KÜRTÇE TEDRİSAT YAPAN OKULLAR İSTİYORUM"!!!

Sultan Abdülhamit görevlilere döner

 “BU GENCİ TOPTAŞI AKIL HASTALIKLARI BIMARHANESİNE (TIMARHANESİNE) GÖTÜRÜN BİRAZ DİNLENSİN”der.

İşte Said-i Nursi(Kürdi) özgeçmişi açıklanırken

 “DEVRİN PADİŞAHI TARAFINDAN ÜÇ AY HAPSEDİLİR” 

dedikleri olayın içyüzü budur.

Kürtçü Said'inAkıl hastanesine gönderilmesinin birde arka perdesi vardır. İstanbul'a gelirken delilik emareleri gösterdiği için talep vardır.

Said-i Kürdi'nin kadarlık geçmişi ve olmayan tahsili ile ilgili bölümü konuyu dağıtmayalım diyerek daha sonraki yazılarımızda anlatacağız.

Hastalıklı bir ruh hali Kürt Saıd Efendi İngiliz Mİ6 projesidir Kıbrıs'ta Vahdeti ile tasarlanmış ve piyasaya sürülmüştür.

Bu planın uygulayıcısı İngiltere'dir. Bir çok sabıkası olan Vahdeti isimli bir meczup’u kullanarak din adına bir ayaklanma tertiplenmiştir

Derviş(!) Vahdeti İstanbul’a gelerek Volkan mecmuasını çıkarttı. İttihad-ı Muhammedi cemiyetini kurdu İngilizlerle siyasi faaliyet başlatıldı.

Said bu mecmuada “ KÜRT EŞRAFINDAN SAİD--İ KÜRD-İ” adıyla yazılar yazıyordu. Volkandaki yayınlarla halk ve askerler katliama sevk edildi.

31 Mart vakası patlak verdi çok kan döküldü sokaklarda milletvekilleri öldürülürken subayların kafası kesildi Günlerce kan aktı.

İsyanın bastırılmasına İngilizler müdahil oldu ve kışkırtıcıları korudular Said-i Kürdi hazretleri bu olaylardan sessizce sıyrıldı.

31 Mart vakasının sorumlusu, Kürtçü "Saîd-i Kürd-î" olan adını "Saîd-i Nursî" olarak değiştiriyor yeni bir oyunla sahneye çıkıyordu.

Beni en çok üzen ise yüzbinlerce gafil Türk’ün, Said'in arkasından gitmesi, onun cahilce ve haince öğütlerine körü-körüne boyun eğmesidir.

Nihal Atsız Ötüken dergisinde (7 03.1964,Sayı:109) şöyle diyor: 

"SİZ,TÜRK VE MÜSLÜMAN MISINIZ? TÜRK'SENİZ, NEDEN BU KÜRTÇÜNÜN ARDINDASINIZ?

"SİZ NE BİÇİM MÜSLÜMANSINIZ Kİ,CAHİL BİR KÜRD’ÜN TELKİNİ İLE EVLENMEYİ LANETLİYOR DİNSİZ ÇOCUKLAR YETİŞİR DİYE BEKÂR KALMAYA AZMEDİYORSUNUZ"

" BİR CAHİL KÜRD’ÜN SAKALINI,TIRNAKLARINI,SAKLAMAK HANGİ MÜSLÜMANLIĞIN,HANGİ İNSANLIĞIN,HANGİ TEMİZLİK KAİDESİNİN,HANGİ ŞUURUN İŞİDİR?"

Atsız Hoca devamla


 "UYANIN! RADYOYU MELEKLE AÇIKLAMAYA KALKAN BİR BUDALANIN MÜRİDİ OLARAK EŞE DOSTA, DOSTA DÜŞMANA KARŞI GÜLÜNÇ OLMAYIN"

Nihal Atsız Ötüken dergisinde (7.3.1964,Sayı:109) şöyle diyor:


 "SİZ,TÜRK VE MÜSLÜMAN MISINIZ? TÜRK'SENİZ, NEDEN BU KÜRTÇÜNÜN ARDINDASINIZ?


SİZ NE BİÇİM MÜSLÜMANSINIZ Kİ,CAHİL BİR KÜRD’ÜNTELKİNİ İLE EVLENMEYİ LANETLİYOR, DİNSİZ ÇOCUKLAR YETİŞİR DİYE BEKÂR KALMAYA AZMEDİYORSUNUZ?


"BİR CAHİL KÜRD’ÜN SAKALINI, TIRNAKLARINI, SAKLAMAK HANGİ MÜSLÜMANLIĞIN, HANGİ İNSANLIĞIN, HANGİ TEMİZLİK KAİDESİNİN, HANGİ ŞUURUN İŞİDİR ?"


"UYANIN! RADYOYU MELEKLE AÇIKLAMAYA KALKAN BİR BUDALANIN MÜRİDİ OLARAK EŞE DOSTA, DOSTA DÜŞMANA KARŞI GÜLÜNÇ OLMAYIN."


"MÜSLÜMANLIK, TEMELİ ATILMIŞ, BÜYÜK BİLGİNLERİNİ YETİŞTİRMİŞ,BİR DİNDİR. ONUN İÇİN KÜRT SAİD GİBİ MASKARALARA İHTİYAÇ YOKTUR." 


(N.Atsız)

Fizikten, titreşimden haberi olmayan, müspet bilimin kıyısından dahi geçmeyen bir meczup "RADYONUN İÇİNDE MELEKLER VAR" şeklinde açıklıyordu

Nur risalelerinde, 

YE’CÜC ME’CÜC DENEN KORKUNÇ YARATIKLARIN ÖZBEK, TATAR VE KIRGIZ GİBİ VAHŞİ KAVİMLER OLDUĞUNU YAZIYORDU"

N.Atsız

*****

Bedîüzzaman Lafı Nereden Gelir ?

Mütareke yıllarında İstanbul sokaklarında millî Kürt kılığı ile dolaşarak caka yapmıştır. Bu cakacı Kürt kendisine “Bedîüzzaman” demektedir.

Bedîüzzaman,“zamanın harikası” demektir. Kürt Said yüzbinlerce Türk’ü ardına takmakta gösterdiği başarıyla gerçekten zamanın bir harikasıdır.

Yirminci yüzyıl da bu bilgisizliği ve iptidailiği ile ortaya atılmakta gösterdiği pişkinlikle birde kendini "zamanın harikası"demektedir!

******

Türkler günah diye evlenmeyecek dağdaki Kürdün bu büyük ve ilâhî buyruktan haberi olamayacağı için, o evlenecek ve Kürtler çoğalacak!!

Said Ölürken

 "ŞEYHİM EKREMİM SAİT'İN İNTİKAMINI TÜRK ÇOCUKLARINDAN ALDIM" 

der Nasıl almıştır? Türkleri Milliyetlerine düşman ederek almıştır

Kadını şeytanın askeri sayarak evlenmeyi yasak eden dinin, Zerdüşt dini olduğunu bilmeyen beyinsizler sürüsüne ne demeli?

Saidi Nursi Birinci Dünya Savaşı’nda Hırstiyanlar için,

 “KAFİR DE OLSALAR, ONLAR HAKKINDA RAHMET-İ İLAHİYE’NİN MÜKAFATLARI VARDIR” 

diyor.

"VE YANINIZDA BULUNAN ESASAT–I DİNİYYE ÜZERİNE BİNA EDİNİZ" 

diye teklifte bulunuyor. (İşaratül İcaz s.55)


Bu İngiliz Mİ6 projesidir neden mi?


ÇÜNKÜ KUR’AN, HRİSTİYANLAR’A DİNLERİNİ TERK ETMELERİNİ,TEVHİD’E KOŞMALARINI, KUR’AN’A İNANMALARINI, HZ. MUHAMMED’İ KABUL ETMELERİNİ EMREDER.

Said-i Nursi Hristiyanlara “BÜTÜN BÜTÜNE DİNİNİZİ TERK EDİN” diye çağrıda bulunan Kur'an'ı adeta tahrif ederek, yansıtır

EĞER HRİSTİYANLAR DİNLERİNİ TAM OLARAK TERK ETMEYECEKLERSE YÜZDE KAÇ MÜSLÜMAN OLACAKLARDIR? YÜZDE ON, YİRMİ, OTUZ?!


Sevgili Hocam Rahmetli olana kadar Sırrı Erkuş ile 12 yıl birlikte çalıştık kitabı ondan aldım sonra inceledim kaynağı takip ettim.

Kürt Said’in 1327 ( = 1909 ) yılında, yazdığı bu kitap İstanbul’da Vezir hanındaki İkbal-i Millet matbaasında basılmış.

“İki Mekteb-i Musîbetin Şahâdetnâmesi Yahut Divan-i Harb-i Örfî ve Saîd-i Kürd-î” dir

Kendisinin Saîd-i Kürd-î Yani Kürt Said) olduğunu tastik ettiği bu eserde kürtçülük yapılmakta Kürtler isyana teşvik edilmektedir.

Bu kitabın editörü de “Kürdîzade Ahmed Ramiz” dir. Yani dört başı mâmur bir kitap ve Kürtçülük üzerine yazılmış.

Said-i Nursi’nin  Türkleri öven bir çalışması falan yok olayı anlatacağım Bu bir Mİ6 projesi amaç Hristiyanlık tarzı İslamı yaymak.

Bu 48 sayfalık eserin “hâtime” kısmı (44-48. sayfaları)ve ağdalı bir dille yazıldığı için Türkçeye çevirierek aynen aktarıyorum.

Soydaşlarıma burada birkaç söz söylemezsem, bence bahis eksik kalır.

Ey Asurlular ve Ahemenidlerin cihangirlik zamanında, onların öncüleri ve kahraman askerleri olan arslan Kürtler 

Beşyüz yıldır yattınız. Yeter artık. Uyanınız. Sabahtır. Yoksa vahşet ve gaflet sizi vhşet sahrasında yağma edecektir

Ayrılık, gayrılıkla damla damla dağınık sular gibi boşa giden hamiyet ve kuvvetinizi milliyet fikriyle birleştiriniz

Görüldüğü gibi Said-i kürdi Kürtlere eski Asur ve İran ordularının hayali öncülüğünü yaptıracak kadar koyu bir Kürt milliyetçisidir.

Said Kürtlere ayrılığı gayrılığı bırakıp milliyet fikriyle bir araya gelmelerini söylemektedir.

Süphan ve Ağrı dağları gibi geleceğin yüksek dağlarının doruğunda ayağa kalkmış, Kürtler “fen, sanat ve silâh başına, ileri arş”

İşte böyle başlıyor ve Sultan Abdülhamit'i istibdatçı ve devrilmesi ile ortamın rahatladığını rahat hareket edilebleceğini söylüyor.

Masal kahramanı Rüstem-i Zâl ve Türk Selâhaddin-i Eyyubî'yi Kürt gösteriyor 

ve 

"Milliyet fikriniz size kesin emirle emrediyor  Bozuk anlatımıyla onları Millletleşmeye isyana teşvik ediyor kitap böyle sürüp gidiyor."


Kendisine Said-i Kürdi diyen Sultan Abdülhamit'e Kürtçe resti çeken İngilizlerle işbirliği yapan Mİ6 projesi.

Din İstismarı Batının Türkiyeye dayattığı bri projedir. 18 ve 19. Yüzyılda İngiliz İstihbarat örgütlerince hazırlandı.

Said-i Nursi- Denviş vahdeti ve diğerleri hepsi Batı projesidir. Hıristiyanlık tarzı bir sözde İslam anlayışı ile ilgilidir.

Din Allah ile kul arasındadır. Allah'a ulaşmak ihlas iman ve ibaretle olur Dinimizde ruhbahn yokturDinin siyasetle anılması dine zarar verir.

Kur’an-ı Kerim’in kendi kitaplarını ve kendi doğumunu haber verdiğini yazan zatın adı Said-i Nursi’dir. Kitapların adı da Risale-i Nur’dur.

Nur Suresi’nin 35. ayeti hem

 “Resâil-in-Nur’un meydana çıkması, hem de müellifinin velâdetini (doğumunu) remzen haber veriyor” imiş.

Şualar risalesinin 541. sayfasında Said-i Nursi böyle söylüyor. Kur’an’ın doğum tarihini haber verdiğini söylemeye kim cür'et edebilir ?

Said-i Nursi 

"RİSALELER KENDİ MALIM DEĞİL, KUR’AN’IN MALI OLARAK, KUR’AN’IN MEZİYATINA MAZHAR OLDUKLARINI İZHAR ETMEYE MECBURUM.”

diyor!

Said-i Nursi denen zatın BARLA LAHİKASI’NIN 6. SAYFASINDA söylediklerine bakar mısınız? 

RİSALELER, KUR’AN’IN MEZİYETLERİNE MAZHAR İMİŞLER!!

Bütün samimi Müslümanlar burada durmalı ve düşünmeli. Kendilerine Nurcu diyen herkes de halis Müslümanlar olarak burada durmalı ve düşünmeli

Bir insan KENDİ KİTAPLARININ KUR’AN’IN MEZİYETLERİNE MAZHAR OLDUĞUNU KUR’AN İLE EŞİT GÖREN BİR ANLAYIŞI NASIL DİLE GETİREBİLİR?

Felak Suresi de Said-iNursi'nin talebelerine

 “HUSUSİ BİR İLTİFAT” TA BULUNUYORMUŞ VE ONLARIN HAPİSTEN ÇIKIŞLARINI HABER VERİYORMUŞ ! "

Demek ki Kur’an yalnız üstadı değil talebelerini de haber veriyormuş. 

(1958 YILINDA BASILMIŞ ASA-YI MUSA RİSALESİNİN 69. SAYFASI)

Doğrusu İslam tarihinde birçok sapkın görüş var ama Said-i Kürdi Hazretlerinin ki herkese şapka çıkartıyor!!


İŞİN ÜZÜCÜ YANI BU RİSALE DENİLEN SAÇMALIĞA SAMİMİYETLE İNANAN YÜZ BİNLERCE İNSAN PLATFORMLAR DÜZENLEYİP TÜRKİYE’YE YENİ ANAYASA BİÇİYORLAR!

  Tabii ki bu özellikle meydana getirildi bunların hepsi Toplum mühendisliği Batı projesidir adım adım bu günlere geldik

“NURCULARIN İNANIŞ VE TELÂKKİLERİ, İSLÂM DİNİ’NİN KUR’ÂN-I KERÎM VE SÜNNET-İ SENİYYEDEKİ KAİDELERİNE UYMAYAN BİR AKİDE TARZIDIR"

 Diyanet.İ.B


Said 

" RİSALE-İ NUR’UN KIYMETİNİ ANLATMAK KUR’AN’A DÜŞER"

 diyor Hâşâ, sümme hâşâ!.

Said-i Nursi, kitabını sanki kendisi yazmıyormuş da ona ilahi bir kudret yazdırıyormuş gibi hep ’BANA İHTAR EDİLDİ’ vb saçmalıklarla övüyor

Prof.Dr YAŞAR KUTLUAY, İSLÂM TET.ENS.DER 3. CİLT, 3-4

Seaid-i Kürdi efendi kitabında Kürtlerin meziyetlerinden bahsediyor. Kısacası, onlara devlet kurdurmaya çalışıyor.
Türk Asya

Kürt Said Gerçekleri Reviewed by Bilig Bitig on Cuma, Haziran 20, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.