Satılık

Kürek Kemiği Falı


Kürek Kemiği Falı
Prof.Dr. Ufuk Tavkul

      Divanü-Lugati’t-Türk’te "yarın" olarak adlandırılan kürek kemiği için çeşitli Türk lehçelerinde aynı kökten gelen, ancak lehçenin hususiyetlerine göre fonetik değişmeye uğramış sözler kullanıldığı bilinmektedir. Meselâ Kazak Türkçesinde bu kelime cavrın biçimini almışken, Kırgız Türkçesinde coorun şekline girmiştir. Abakan lehçelerinde çaarın , Yakut Türkçesinde saarınbiçimini alan bu kelime Karaçay-Malkar Türkçesinde cavrun , Başkurt Türkçesinde yavrun şeklindedir.

      Kazak Türkleri kürek kemiği ile fala bakan falcılara cavrınşı adını verirler .Fala baktırmak için özellikle keçi veya tekenin kürek kemiğini tercih ederler. Önce kemik ateşe atılır ve bir müddet orada tutulur. Daha sonra ateşten çıkarılan kürek kemiği üzerinde oluşan çizgilere göre falcı çeşitli yorumlar yapar. Kazak ve Kırgız destanlarında kürek kemiği falı motifi geniş yer tutmaktadır. Destan kahramanlarının kürek kemiği falına göre hareket ettikleri dikkati çekmektedir. Meşhur Kırgız destanı Manas’ta Manas’ın yanında kürek kemiği falına bakan bir falcı bulunduğu belirtilmektedir. Kırgızlar kürek kemiği falcılarına coorunçu adını verirler. Manas destanındaki bu falcının adı Coorunçu Kara Badiş’tir Kırım veNogay Tatarları ile Başkurtlar arasında da kürek kemiği falı yaygın bir gelenektir. Başkurtlar çok yalan söyleyenler için yavrun kalak sözünü kullanırlar. Altay ve Yakut Türkleri arasında da kürek kemiği falı şamanist inançların bir gereği olarak geniş yer tutmaktadır. Yakut ve Karagaslar kürek kemiği falı için geyik kemiğini tercih ederler. Kürek kemiği falı ile ancak kaybolan nesneler hakkındabilgi sahibi olmanın mümkün olduğuna inanan Sagay Türkleri için en doğru söyleyen kemik koç kemiğidir.


       Karaçay-Malkar Türklerinin sofra adabı ve geleneklerinde kürek kemiği önemli bir yer tutar. Misafir için kesilen bir koyunun sağ kürek kemiği misafire ikram edilirken, sol kürek kemiği de tamada adı verilen sofradaki en yaşlı kimsenin önüne konur. Misafir kürek kemiği üzerindeki etlerden küçük paçalar keserek sofrada bulunanlara ikram eder. Onlar da ayağa kalkıp iki elleriyle ikram edilen et parçasını alırlar ve misafire teşekkür ederler.


Hepsi : http://goo.gl/rL00WD
Ayrıca: http://goo.gl/1fsiu6
Resim : http://goo.gl/0fAuXp
Kürek Kemiği Falı Reviewed by Bilig Bitig on Pazar, Haziran 29, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.