Satılık

Kıpçaklar

Kıpçaklar Tarihte

Kıpçaklar, Batı Göktürkleri oluşturan topluluklardan biridir 10. asırda İşim-Tobol vadilerine yerleşen bir Türk boyudur.

"Kıpçak" ismi ilk defa mevcut kaynaklara göre Uygur Kağanı İlitmiş'in (747-759) adına dikilen yazıtta geçmektedir.

Göktürlerin önemli kısmı Kıpçaktır Kıpçak kabile birliğinin oluşumu 12. yüzyıla kadar devam eden uzun bir süreçte gerçekleşmiştir.

Göktürklerde Oğuzlara karıştılar Oğuzlar Türk boylarını topladılar Ancak Oğuz ile Kıpçak'ın bir farkı yok ki !

Kıpçak Birlikleri

Kıpçak Birliğinin hâkimiyetindeki topraklar, batıda Tuna'dan doğuda Çin sınırına ve güneyde Müslüman Orta Asya'ya kadar uzanmıştır.

Kıpçaklarm İtil/İdil/Volga Nehri'nin sınır kabul edildiği iki bağımsız kanadı vardır.

Kıpçakların Doğu kanadı "Kimek" olarak adlandırılırken 1222 Moğol istilasından sonra "Kanglı" olarak anılmışlardır.

İslami kaynaklar Kıpçakların batı kanadınının yurtlarını Deşt-i Kıpçak/Kıpçak Eli olarak isimlendirmiştir.

Rus kaynakları Polovcı, Bizans/Doğu Roma kaynakları Kuman, ve Macar kaynakları Kun olarak adlandırmışlardır.

Kıpçaklar, 1048 yılında Uzların Balkanlar'dan çekilmesi üzerine Güney Rusya sahasına girmişlerdir. Hâkimiyetlerini Dinyeper'e genişletmişler

1050'lerden itibaren Kuman-Kıpçak olarak anılmaya başlanmışlardır.

Kıpçaklar, Rus kaynaklarında, ilk defa 1055 yılında Kiev Knezi ile yaptıkları bir anlaşma ile etkili olmuşlardır.

Moğol istilasına kadar Karadeniz bozkırlarına hâkim olan KumanlarKıpçaklar, 1030-1050 yıllarında Doğu Avrupa'da görülmüşlerdir.

Kıpçaklar 1060-1064 yılları arasında Tuna ve Transilvanya/Erdel-Macaristan yönüne ilerlemişlerdir.

1080'lerde hâkimiyetlerini ağırlık merkezi DonDinyester olmak üzere, Balkaş Gölü-Talas havalisinden Tuna ağzına kadar yaymışlardır.

Güney Rusya, Moldova, Eflâk bölgelerini tamamiyle ele geçirmişlerdir. Sınırları İdil-Bulgar Devleti hududuna kadar uzanmıştır.

Doğu Avrupa- Ruisyanın bör bölümü ve Batı Sibirya bölgelerinin tamamında hâkimiyet kuran Kumanlar-Kıpçaklarbir buçuk asır hüküm sürmüşlerdir.Kıpçaklar Reviewed by Bilig Bitig on Pazartesi, Haziran 09, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.