--> Çerkez Ethem Vatan Haini Miydi ? | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Çerkez Ethem Vatan Haini Miydi ?

Bütün arkadaşlarımızın taleplerini sıraya alıyor ve cevaplıyorum objektif gözle Tarihimizi anlatıyoruz amacımız gerçeklerin bilinmesidir. ...

Bütün arkadaşlarımızın taleplerini sıraya alıyor ve cevaplıyorum objektif gözle Tarihimizi anlatıyoruz amacımız gerçeklerin bilinmesidir.

Öncelikle bir hususu dile getirelim. Çerkez Ethem'in isyanı veya ihaneti diğer Çerkezleri bağlamaz. Her kesimde hain de kahramanda olabilir.

Nitekim ileriki sayfalarda bahsedeceğim gibi Çerkez Ethem'in davranışına en büyük tepkiyi gazetelere verdikleri ilanlarla Çerkezler koymuştur

Kendisi ihanetin içinde olmayan hiç bir vatandaşımızı hiç bir surette incitmek gibi bir niyetimiz yoktur.

Çerkezler

Çerkezlerin konumu farklıdır. Rusların Kafkasya’da katliama başlamaları üzerine canlarını ve namuslarını korumak için Anadolu’ya gelmişlerdir.

Osmanlı'da yabancılarla evlilik teamül haline gelmişken 19 yüzyılda daha ziyade Çerkezlerle evlilik yoluna gidilmiştir.

Bu durum özellikle Saray ile akrabalık bağlarını kuvvetlendirmiş Askerliğe meyilli Çerkezlerin askeri okullara girmesini kolaylaştırmıştır.

20 Yüzyılın başlarında Osmanlı Ordusunda Osmanlılığa bağlı Çerkezlerin yoğunlukta olduğu subay kadrosu gelmiştir.

Bu durum bu güne kadar süregelmiş devletin pek çok etkin makamında yürekli vatansever Çerkezler yer almış görevlerinde başarılı olmuşlardır.

Genelkurmay başkanlığı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış Atatürkçü Vatansever Çerkezler vardır Atatürk yolunda mücadele etmektedirler.

Çerkez Ethem

ÇERKEZ ETHEM AYAKLANMASI KENDİ BAŞARILARINI BİLE HAZMEDEMİŞ BİR ASKERİN KARDEŞLERİNİN KIŞKIRTMASIYLA İHANETE SÜRÜKLENİŞİNİN DRAMIDIR.

Çerkez Ethem, Bandırma yakınlarındaki Emreköy’ de 1886’da doğmuştur. Babası, Kafkaslardan buraya göçmüş olan Çerkez ailelerinden Ali Bey’dir.

Çiftlik sahibi olan ve değirmencilik yapan Ali Bey’in beş oğlu olmuştur. Ethem bunlardan en küçüğüdür. İki ağabeyi daha önce şehit olmuştur.

Diğer iki ağabeyi kaderlerini Ethem’le birleştirmişlerdir. Reşit Harp Okulu’nu 1901’de, Tevfik ise 1902’de bitirmiştir.

Ethem Rüştiye’yi bitirdikten sonra gizlice İstanbul’a gidip, Küçük zabitan Mektebi’ne kaydolur ve Astsubay olarak ordu saflarına katılır.

Balkan Harbi’nde ve I. Dünya Savaşı’nda hem tecrübe kazanır hem de yararlı hizmetler yapar. Teşkilat-ı Mahsusa'da gerekli eğitimi görür.

Süvari neferi olarak başladığı askerliği çavuş olarak bitiren Ethem Rauf Orbay tarafından Teşkilât-ı Mahsusa'ya katılması için gönderilir.

Savaş bitince Bandırma'ya ailesinin yanma gelen Ethem'in askerlikle ilişkisi de bitmiş Balıkesir yöresinde şakilik yapmaktadır.

  • Muhittin Ünal, Kurtuluş Savaşı'nda Çerkezler'in Rolü, İstanbul 1996, s: 169. Cemal Kutay, Çerkez Ethem Dosyası, c: 1, İstanbul 1977, s: 43.
  • Ahmet Efe, Çerkez Ethem, İstanbul 2006, s: 4, ve devamı Türk İstiklal Harbi, c:6, İstiklal Harbinde Ayaklanmalar (1919-1921)


Subay Okulu Konusu

Bazı kaynaklarda Ethem'in Balkan Harbinde İstanbul'a gelerek Bakırköy'deki Süvari Subay Okulu'ndan teğmen olarak mezun olduğundan bahsedilir.

Çerkez Ethem konusunda yaklaşık 800 sayfalık bir belgesel yazan Ahmet Efe, teğmenlik meselesini Genelkurmay Başkanlığı'na sormuştur.

Genelkurmay Başkanlığında verilen cevap şudur: Bakırköy’de öyle bir okul yok, onlardan da teğmen değil onbaşı yetişiyor Ahmet Efe, s:4,

  • Çetinkaya, Necati, Kurtuluş Savaşı'nda İrticai Olaylar ve İç İsyanlar, İstanbul 2003. Çetinkaya, li,Millî Mücadele Dönemi Hatıraları,Ank1973
  • Ahmet,Efe, Efsaneden Gerçeğe Kuşçubaşı Eşref, İstanbul 2007, Bengi Yayınları. Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatıralarım, c:1,s: 79


Eşkıyalık Başlıyor

      Ethem'in eşkıyalık yaptığından Rauf Orbay da haberdardır. Orbay, Dahiliye Nazırı Ali Fethi Bey'in şikâyet ettiği eşkıyanın Çerkez Ethem olduğunu anlayınca Ethem'in ağabeyi Reşit'e bir telgraf çekip, kardeşine ihtarda bulunmasını aksi hâlde kuvvet kullanılacağını ihtar eder.

Orbay, gerisini şöyle anlatır: 

"..REŞİT BEY'İN CEVABI GELMEDİ,MÜTAREKE MÜZAKERESİ SIRASINDA TUHAF BİR TESADÜFLE YOLUM BANDIRMADAN GEÇİYORDU. ORAYA VARDIĞIMDA REŞİT BEY'İ İSKELEDE BENİ BEKLER BULDUM.TELGRAFIMDAKİLERİ KARDEŞİNE ANLATTIĞINI VE ONUN ŞAHSİ GOCUNMALAR TESİRİYLE YAPTIĞI İŞLERDEN VAZGEÇTİĞİNİ VE ARTIK BU GİBİ HAREKETLERDE BULUNMAYACAĞIM TEMİN ETTİ. BÜYÜMEK İSTİDADINDA OLAN BU VAKIA BÖYLECE SÖNDÜRÜLMÜŞ OLDU."


ETHEM 12 ŞUBAT 1919'DA İZMİR VALİSİ RAHMİ BEY'İN OĞLU ALPARSLAN'I KAÇIRIP, 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUSERBEST BIRAKMAK İÇİN 50 BİN LİRA İSTEYECEKTİR.
(İstihbarat Başkanı Hüsamettin Ertürk,İki Devren perde arkası s:456)

İZMİR VALİSİ RAHMİ BEY Kİ, CESUR, ENERJİK,VATANSEVER BİR İDARE AMİRİDİR.

ETHEM, ALPARSLAN'IN ANNESİ NİMET HANIM'A İKİ MEKTUP GÖNDERİR. BİRİNCİSİNDE PARA GELMEZSE ÇOCUĞUN BAŞINI ÇUVAL İÇİNDE GÖNDERİLECEĞİNİ SÖYLER.

İKİNCİ MEKTUPTA RAHMİ BEY'İN "ÇERKEZLİĞİ KÜÇÜMSEDİĞİNDEN" BAHSEDİLMEKTEDİR. Ahmet Efe, Çerkez Ethem, İstanbul 2007, s: 29.

HİÇBİR YİĞİDE, EFEYE, ÇETEYE YAKIŞMAYAN BU ÇOCUK KAÇIRMA VAKASI, ETHEM'İN, RAUF ORBAY'IN İKAZINDAN SONRAKİ YEGÂNE İCRAATI DEĞİLDİR.

Haraç almak, belki de el koymak için Von Hernstra adında bir Hollandalı’nın Cuma Ovası ile Ayrancılar arasındaki çiftliğini basmıştır.

KUT-ÜL AMARE SAVAŞI'NDA ESİR ETTİĞİMİZ VE İSTANBUL BÜYÜKADA'DA TUTULAN İNGİLİZ GENERAL TOWSHEND'İ KAÇIRMAYA TEŞEBBÜS ETMİŞTİR.

Bir Çerkez çavuş, nice esir Türk generaline karşı elimizde koz olarak tutuğumuz bir İngiliz generalini niye kaçırmak ister?

Çerkez Ethem Hasan Tahsin’e:
“GENERAL TOWSHEND'İ ÇERKEZ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNAN YÜKSEK İNGİLTERE DEVLETİNE ÖVÜNÇ VERİCİ HİZMETTE BULUNMAK İÇİN KAÇIRDIK"
demiştir.

Hasan Tahsin :

“ETHEM'İN İNGİLİZLERE OLAN BAĞLILIK VE SAYGISINI GÖSTERMEK İÇİN İTTİHATÇI VALİ'NİN OĞLUNU KAÇIRDIĞINI"

ileri sürmüştür.

Kuva-i Seyyare Başarıları


Arkadaşlar Ordularımız İngilizlerle Savaşırken ETHEM VE H.TAHSİN İSE İNGİLİZLERİN KENDİLERNDEN ÖVÜNÇ DUYMALARNI SAĞLAYACAK İŞLER YAPMAKTADIR!

Rauf Bey ve Miralay Bekir Sami Bey 23 ve 25 Mayıs 1919 tarihlerinde Bandırma’ya giderek Çerkez Ethem’i göreve davet etmişlerdir.

Çerkez Ethem birkaç gün içinde çoğu akrabası ve arkadaşı olan on kişi ile Salihli kasabasına gelmiş ilk karargâhını burada kurmuştur.

Enver Paşa ve Eşref Sencer Bey, ileride yapılacak bir mücadele için Eşref Bey’in Salihli’deki çiftliğine para ve silah stoku yapmışlardır.

Çerkez Ethem’in kuvvetleri bu sebeple silah ve cephane yönünden sıkıntı çekmemiştir. Çerkez Ethem kısa sürede kuvvetlerini arttırmıştır.

Ethem Bey’in Yunanlılarla Ödemiş’in işgalinden sonra Bozdağ yaylalarında durdurmuşlar sıcak temaslar gerçekleştirmiştir.

Kuvve-i Seyyare bir yandan cephede Yunan işgaline karşı savaşırken diğer yandan da iç isyanları bastırmakla meşguldür.

Bolu, Düzce, Adapazarı, Anzavur ve Çapanoğlu isyanlarının bastırılmasında Ethem’in gösterdiği başarı azımsanmayacak kadar önemlidir.

Zamanla Kuva-yı Milliye birliklerinin sayısının çoğalması ihtiyaçları artırmış başı bozukluk eşkıyalık gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.

Batı Anadolu’da toplanan kongrelerde Kuva-yı Milliye’nin ihtiyaçlarının temini birtakım esaslara bağlanmıştır. Ancak olaylar devam etmiştir.

Tekrar ediyorum Objektif olarak tarihi anlatmak Türk gençlerinin aldatılmasını önlemek gibi bir çalışma içindeyiz.

Yıllar önce devlet kademelerinde en yüksek mercide hizmetler vermiş halen 83 yaşında Atatürkçü faaliyetler yürüten bir ağabeyimiz Çerkez’dir.

A.Y.M. Başkanlığından ayrılırken Türkeli dergisinde üç hafta süren sohbetimizde Atatürk'ü anlatmış özel sehbetemizde sormam üzerine :

“Taner Bey ben bu memlekette en yüce görevleri yaptım "BEN ÖNCE TÜRK'ÜM SONRA MÜSLÜMAN EN SONUNDA ÇERKEZİM BENİM VATINIM BURASI"Bu gün Devlet hizmetinde bununan veya bulunmayan Çerkezlerin Türk Devletinin ilelebet yaşaması mücadelesi verdiğine yürekten inanıyorumAncak bu sözde İslamcılık maskesinin peşine takılmış giden Bu sebeple Türk düşmanlığı tuzağına düşenleri tasvip etmediğimi de ifade ediyorum”

Çerkez Etem ile ilgili anlatacaklarımız bu konuyu tersten işleyerek Atatürk düşmanlığı yapılmasına gösterdiğimiz tepki ile ilgilidir.

Çerkezlerin Geçmişi

Kimmerler M.Ö.1700'lerden M.Ö.700 yılına kadar 1000 yıl Tüm Kafkaslara egemen olmuştur Daha sonra İskitler yerleşmiştir.

Arkasından gelen Hunlar Avarlar Göktürkler tuna Bulgarları Sabirler Hazarlar Uzlar Peçenekler toplam üç bin yıl Kafkaslara hakim olmuştur.

Çerkezlerin kendine has bir boy olduğunu bile farz etsek Tarihi vesikalarla 4000 yıl boyunca Türklerle Çerkezlerin kaynaşmadığı söylenemez.

Bu gün dil farklılıkları vardır Geniş bir Coğrafyaya dağılmış binlerce yıl değişik tesirler altında kalınmıştır dil ve lehçe değişmiştir.

Bu gün Çuvaşça ile Kürtçe birer lehçedir ve çok benzerdirTürk dünyasında da lehçe farkları vardır Bu sebeple binlerce yıl birlikte yaşamış toplumların birbirlerine yakınlık ve birlik duygularını kaybetmemesinde fayda bulunmaktadır. Aksi hepimiz için kayıp ve zarar olur.

Kaynaklar

Biz burada tarih anlatıyoruz amacımız insanlarımızın geçmişlerini doğru bilmesdir. kesinlikle yanlı bir tarih anlatmıyoruz kaynaklar sarihtir.

Kaynak aldığımız kişilerde Çerkez Ethem'e yakın olmuş kişilerdir Hatıratlarını aldıklarımızda genelde Çerkez’dir.


Kuvve-i Seyyare Dönemi

Çerkez Ethem’e rağmen düzenli ordu kurulur ve Kuvve-i Seyyare de Batı Cephesi Kumandanlığı’na bağlı olarak varlığına devam eder.

Ordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile düzensiz birlikler arasında çeşitli zamanlarda husumetler söz konusu olmuştur.

En son 24 Ekim 1920’de Yunanlılara karşı yapılan Gediz Taarruzunda M. Kemalin ikazına rağmen taarruz gerçekleştirilmiş ve mağlup olunmuştur.

Disiplinsizlik,Ethem'in Düzenli ordu birliklerine katılmamak istemesi Ordu komutanları ile olan çekişmeleri TBMM sıkıntı yaratmaktadır.

Burada bir hususu anlatmakta yarar var Bir devlet zafiyete düştü mü eşkıyalık başlar.Atatürk Kurtuluş savaşında çaysız şekersiz kalmıştır.

Sivasta Osmanlı Bankasının önerisine rağmen para alınmamış çalışma arkadaşları maaşlarını kırdırarak para çekmişler yola devam edilmiştir.

Yaşanılan ekonomik sıkıntılarla ilgili bir sürü hatırat var konu dağılmasın ancak hiç kimse giderek birisinin kapısını çalmamıştır.

Ethem'in Kardeşleri ve TBMM'ye Yönelik Konuşmaları

ETHEM VE KARDEŞLERİNİN HAYALLERİ BÜYÜMÜŞ KÜTAHYA 'DAN AFYON ISPARTA HATTA KONYA'YA KADAR GENİŞ BİR ALANDA DEREBEYLİK KURMAK İSTEMİŞLERDİR.

YOZGAT AYAKLANMASI SIRASINDA ANKARA'YA ÇAĞIRILANETHEM,MUSTAFA KEMAL VE FEVZİ PAŞA ALBAY İSMET'İ TEMBELLİKLE SUÇLAYABİLECEK KADAR İLERİ GİDER

Ethem devamla şunları şöyler:

“ORTAANADOLU'DA HİÇBİR ECNEBİ İLE VE İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İRTİBATI KALMAYAN YOZGAT İSYANINI SÖNDÜRMEKTEN bile ACİZSİNİZ.”der

"KOCA ANADOLU'DA HAREKÂT-I MİLLİYEMİZ NÂMINA NEDEN ESASLICA BİR, HAREKET GÖRÜLMEDİ VE NİÇİN MERKEZİNZİ TAKVİYE EYLEMEDİNİZ"der

"ANLADIĞIM ŞUDUR Kİ, BİDAYETTEN BERİ HÂLÂ VAZİYETİ KAVRAYAMADINIZ. VE YAHUT ŞAHSİ VE DAHA EHEMMİYETSİZ ŞEYLERLE MEŞGUL OLUYORSUNUZ".

"HEYET-İ TEMSİLİYE VE ANKARA HÜKÜMETİ NÂMINA YAPTIĞINIZ TAMİMLERLE, TEBLİĞLERLE,KONFERANSLARLA HERŞEY OLUP BİTİVERECEK SANDINIZ"der


Görüldüğü gibi Anadolu'nun teşkilâtlandırılmakta ve millî odunun kurulmakta olduğundan haberi bile bulunmadığı anlaşılan Ethem bir tek hesap hatası yapmadan Türk Kurtuluş Savaşı'nı örgütleyen Mustafa Kemal Paşa'ya akıl vermeye cüret etmekle kalmamış, ömrü harp meydanlarında geçen Gazi'den,Ali Fuat Paşa'nın emrine girmesini isteyebilecek kadar bigane bir teklifte bile bulunmuştur.

Aynı dönemde stratejik bir faaliyet güden sabahlara kadar çalışarak ilmik ilmik bir ordu kurmayı başaran güneydeki Antep Maraş Savunmalarını hazırlayan ve zamanla yarışan Mustafa Kemal Paşa, bu patavatsız hareketleri sabırla dinleyerek Ethem'in Cahilliğine vermiş cevap verdirmemiştir

ETHEM,YOZGAT İSYANININ BASTIRILMASINDAN SONRADİVAN-I HARP MAHKEMESİ KURAR. AĞABEYİ YÜZBAŞI TEVFİK'İ HARP DİVANI'NIN BAŞKANLIĞINA TAYİN EDER.

BU DİVAN, ÂSİLERİ GÜYA YARGILAYARAK 12 KİŞİYİ İDAM EDER. YOZGAT MUTASARRIFI’IN HAPSE ATTIRIR.ATATÜRK BU DURUMA ÇOK ÜZÜLÜR VE İÇERLER.

ETHEM VE KARDEŞİ YÜZBAŞI TEVFİK NE KADAR ASKERÎ VE MİLLÎ KUMANDANIMIZ VARSA RÜTBE VE MEVKİLERİNE EHEMMİYET VERMEKSİZİN DAVRANMAKTADIR.

ETHEM VE KARDEŞİ TÜRKORDUSU'NDA HİÇBİR DEĞERLİ ZABİTİN BULUNMADIĞINI PERVASIZCA SÖYLEMEKTE ÖNÜNE GELENİ AŞAĞILAMAKTA AĞIR HAKARET ETMEKTEDİR.

Nutukta 

"DOĞRUDAN DOĞRUYA VALİLERE VE HERKESE EMİRLER VERİYORLAR UYMAYANLARIN İDAM EDİLECEĞİNİ DE İLÂVE EDİYORLARDI!"deniyor (c 2,s:469,470)

Atatürk düşmanlarına göre göre Mustafa Kemal ahde vefasızın teki olup Çerkez Ethem ve kardeşinin hakkını resmen yemiş ve kasıtlı dışlamıştır

Oysa Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Çerkez Ethem ve kardeşini öncesinde defalarca uyarmıştır.Atatürk özellikle korumuştur ancak bilemedi.

Ethem'e kendilerini kışkırtan kişilerin dolduruşlarına gelmemeleri konusunda sürekli dikkatli olmaları çağrılar yapıldı.Kardeşi hiç Anlamadı.

Ethem'in kardeşi Reşit Bey'in oldukça kibirli karakter yapısı bu yeni duruma adapte olmalarına fevkalede engel teşkil etmektedir.

ETHEM VE KARDEŞLERİ DÜZENLİ ORDUYA GEÇİŞTE ÇIBAN BAŞI OLMAK VE MİLLİ MÜCADELE LİDERLERİNİ KÜÇÜMSEMEYE KALKIŞMAKLA FEVKALEDE HATA ETMİŞLERDİR.

Vali Meselesi

Ethem ve Kardeşi Tevfik Bey Çapanoğullarına hoş görülü davrandığı gerekçesiyle Ankara Valisi Yahya Galip Beyi yargılamak üzere Yozgat'a ister

Ethem Bey Vali Yahya Galip Beyin gönderilmemesi üzerine Atatürk'e telgraf çekerek derhal Valinin gönderilmesini ister

Mustafa Kemal fevkalade hizmetleri oldu dediği Valiyi göndermez Ethem bunun üzerine "MUSTAFA KEMAL'İ MECLİS'İN KAPISINDA ASACAĞINI" söyler

Bu arada Yunan taarruzu başlar Mustafa Kemal Çerkez Ethem'e cepheye gitmesini ister Ethem "GİTMİYORUM" der Türk köylerini yağmalamaya başlar

Köylerden topladığı hayvanlarla birlikte Ankara’ya gelir ve pazarda sattırır. ANKARA'DAN ESKİŞEHİR'E KADAR İSTEDİĞİ EVLERİ BOŞALTARAK gider

10-11 Temmuz 1920 gecesi Albay Refet Bey İsmet Beye gönderdiği telgrafta Ethem beyin YOL BOYUNCA TALAN ETMEDİĞİ YER KALMADIĞINI söyler

Hatıratlarda "ÇERKEZ ETHEM'İN GİTTİĞİ HER YERDE MAL VE SANDIKLARI ÖZEL MUHASEBE VEZNELERİNİ BOŞALTTIĞI" söylenmektedir.

Millet Miclisi 18 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemeleri kurulmasını hainler vecasuslar hakkında yargılanmadan karar verilmemesi kararlaştırılır.


ETHEM VE TEVFİK BEYLER BU KONUDA DA ISRARCIDIR YARGILAMA YAPILMADAN CEZANIN VERİLMESİNİ İSTEMEKTEDİRLER.

Düzenli Ordu Dönemi

Ethem Ankara Hükümeti’ni hafife alırken Reşit 

"DÜZENLİ ORDUNUN İFLAS ETTİĞİNİ KUVVETLERİN GELİŞİGÜZEL İDARESİNİN GEREKTİĞİNİ"

 söylemektedir.

Özetle düzenli ordunun kurulup, Kuva-yı Millîye güçlerinin tasfiye edilme kararı, Çerkez Ethem’i rahatsız etti.

Batı Cephesi Komutanlığı’nın emri altına girmeyerek, bağımsız bir kuvvet gibi davrandı ve Ankara Hükümeti ile karşı karşıya geldi

Ethem ve kardeşleri hızla asker toplamaya girişirler 25 aralık 1920'de Meclis Hükümetin haricinde asker toplanamayacağını ilan eder

Ethem yine asker toplamaya devam eder ve Karacaşehir’de Karakeçili adında bir müfreze teşkil eder 17 Kasım 1920'ye kadar müfreze bilinmez.

Batı cephesi Komutanlığı Ethem'in kurduğu müfrezeyi denetlemek ister. Reşit Bey talepleri reddeder. Bu 
"BİZ KOMUTANLIĞI TANIMIYORUZ" 

demektir.

21 Kasım'da Batı cephesi komutanlığına 
"Umum Kuvay-ı Milliye Komutan vekili Tevfik adıyla Br rapor gelir. ETHEM KENDİNİ KUMANDAN”
 ilan etmiştir.

Tevfik beyde Kumandan vekili! Gelen raporda
”Düşmanın Çodak Umurbey'den geldiği Gördes halkının düşmana yardım ettiği”
söylenmektedir.

Halbuki düşman ortada yoktur. Cephe komutanlığı bu duyurunun köyleri yağmalamak için uydurulduğunu anlamıştır. BU İSYANDIR ancak ilerisi vardır.

Mustafa Kemal halen Ethem'in genel Komutaya dahil olmasını istemektedir. Reşit Masayı yumruklar "BİZ EMİR ALTINA GİRMEYİZ" der.

Çerkez Ethem ve Meclis’le İlgili Sorunları

Ethem daha da ileri gider 29 ARALIK 1920'DE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİ TANIMADIĞINI TELGRAFLA İLAN EDER.

Bu arada Ethem Komünist Yeşil Orduya girmiş KOMÜNİSTLERDE ETHEM VASITASIYLA HÜKUMETE EL KOYMAYI planlamışlardır

Sovyet temsilcileri ve Mustafa suphinin Baküdeki temsilcileri ile temas halinde olan Ethem Anadoludaki en iyi matbaayı alarak gazete çıkarır

Ethem Mecliste bir gün
"BİZ FEDAKARCA DAVRANIYORUZ YUNANLILARLA BİRLİKTE DE KALABİLİRDİK! VENİZELOS İLE DİZ DİZE DE OTURABİLİRDİM"
demiştir.

Diğer Efeler


ETHEM VE TEVFİK BEY YÖRÜK ALİF EFEYİ DEMİRCİ MEHMET EFEYİ VE DİĞER EFELERİ MUSTAFA KEMAL'E KARŞI ÖRGÜTLEMEYE KALKACAKTIR.

REŞİT NÖBETÇİLERİ İTİP KALKARAK GENELKURMAY BAŞKANI İSMET 'İN ODASINA SİLAHLI ADAMLARI İLE GİREBİLMEKTE BİNBAŞILARI TUTUKLAYABİLMEKTEDİR.

Tevfik Bey "BİZ İSTEDİĞİMİZ KOMUTANI ALIR İDAM BİLE EDERİZ" derken Konya köylerini soymalarını önleyen Fahrettin Altay'a kin beslemektedir.

Fahrettin Altay Ethem'in Köyleri talan ederken
“İSTEDİKLERİNİ VERMEYENLERİ YAKTIRMAKTA OLDUĞUNU SÖYLEMEKTEDİR" (Fahrettin Altay S 252)

İsyan 
Arkadaşlar”İSYANDA HAKLI”denilen Çerkez Ethem ve kardeşleri işte bunları yapmıştır İNSANLARI SOYMANIN DİRİ DİRİ YAKMANIN neresi savunulur ki ?


Çerkez Ethem Suikasti Son Anda Önlenir
Kütahya Mutarasarrıf Vekili Kadı Ahmet Efendiyi ayaklarına çağıran Ethem bey ve kardeşi Gelmeyince Kadı Efendiyi asmaya kalkacaklardır.

Maliye Bakanı Ahmet Ferit Tek'i kaçırmaya kalkan Çerkez Ethem'in Atatürk'e öldürmek için iki defa teşebbüse geçtiğini -Kılıç Ali-yazmaktadır.

M.Kemal bir geceZühtü beyle istasyona giderken Ethem'in 15 adamı önlerini kesmek ister Zühtü bey hızlı davranır gaza basar badire atlatılır.

ÇERKEZ ETHEM'İN MUSTAFA KEMAL'İ ÖLDÜRMEK İÇİN GİRİŞİMİNİN HİÇ BİR SURETTE BAĞIŞLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

BU İHANET DEĞİLDİR DE NEDİR?

MUSTAFA KEMAL YATAĞINDA YATMAKTADIR ÇERKEZ ETHEM BİRDEN M.KEMAL'IIN ODASINA YÖNELİR O ANDA ADAMLARI MERDİVEN SAHANLIĞINA KADAR ETRAFI TUTAR.

MUSTAFA KEMAL ETHEM ODAYA GİRERKEN ELİNİ SAKİNCE YASTIĞIN ALTINA ATMIŞ SİLAHINI KAVRAMIŞTIR BİLE ETHEM'İNDE ELİ KAKMALI TABANCASINA YAKINDIR.

ETHEM SAKİN BİR ŞEKİLDE KENDİSİNE BAKAN M.KEMALİ YASTIĞIN ALTINDAN KENDİSİNE ÇEVRİLMİŞ BİR NAMLUYU GÖRÜNCE ELİNİ SİLAHINDAN YAVAŞÇA ÇEKER.

MUSTAFA KEMAL'İN YAVERİ İ.HAKKI BEY KOŞARAK DIŞARIDAKİ BİRLİKLERİN KOMUTANINA HABER VERİR BİNA HEMEN KUŞATILIR ATEŞ EDİLECEĞİ İHTAR EDİLİR.


Çerkez Ethem'in adamları tepeden tırnağa silahlıdır.Ancak gelen dışarıdan birliklerin yaptığı ihtar ve Mustafa kemalin rahat tavrı, eli silahına yaklaşınca Mustafa Kemal'in kendisini anında vuracağını anlayan Ethem muhafızlarına Çerkezce
"DURUM TEHLİKELİ VAZ GEÇİYORUZ" 
der.M.Kemal'e ise "İsmet beyin görevden alınmasını istemeye gelmiştim" der. Mustafa Kemal yastığın altında Ethem'e yönelmiş silahla "Hayır"der


Ethem "PAŞAM HATIR SORMAK İÇİN GELMİŞTİM YANLIŞ ANLAMAYIN"der HIZLA ODADAN ÇIKAR
Ethem odasını basarak öldüreceğini sandığı Mustafa kemal'in hayatı cephelerde geçmiş bir bir kahraman olduğunu muhtemelen anlamıştır.

Ancak en önemlisi Mustafa Kemal'in kendisinden korkmadığını görür ve o çekinceyle maruzatını ifade etme bahanesine sığınır.

MECLİSİ TANIMAYAN HARAÇ VERMEYENLERİ YAKAN KURTULUŞ SAVAŞININ ÖNDERİNİN ODASINA BİR PUNDUNU BULARAK SİLAHLI ADAMLARIYLA GİREN BİR ETHEM!!
  • Sebahattin Selek c.1 s.140 Kılıç Alinin anıları s.135 136, Lord kinros s 298-299 vd


Çerkez Ethem Kuvvetleri Dağıtılıyor

M.Kemal 25 Aralıkta çekilen telgraf neticesinde 27 Aralıkta Albay İsmet ve Refet Bey'e Etem kuvvetlerini dağıtılması talimatını verir.

Bu arada Ethem'in adamlarından Bekir Bey yunanlı Generallerle temastadır.1920 yılı Ekim ayında Ethem'in Yunan ordusuyla işbirliği hızlanmıştır.

Ethem'in bulunduğu mıntıka kontrole alınmış M.Kemal 
"3 Aralık 1920 tarihli şifre ile Ethem Beyin Çerkez ve Abhazları tahrik ettiğini"bildirir

Özetle Yunanlılar Çerkez Ethem Batı komutanlığı çekişmesinden istifade ile 6 Ocak 1921'de Bursa'dan Eskişehir ve Afyona doğru saldırıya geçer.

Aynı anda Çerkez Ethem Kuvvetleri de saldırıya geçerler 7 Ocakta Ethem Kuvvetleri tarafından Gediz'e topçu ateşi açılır.

Yunanlara Sığınma Olayı

Yunan uçakları Ethem'in "teslim olmalarını ihtar eden" bildirilerini atmaktadır.

BU ARADA TEVFİK AKHİSAR'DA YUNAN KOMUTA MERKEZİNDE BİRLİKTE OLMA VE SIĞINMA ŞARTLARINI İÇİNE ALAN PROTOKOL İMZALAMAKLA MEŞGULDUR.

Ethemin uçaklardan atılan bildirilerinde:
 "EY ASKERLER ŞERRE ALET OLMAYINIZ UHREVİ VE DÜNYEVİ MESULİYETTEN KORKUNUZ"deniliyordu

AYAKLANMA DEVAM EDERKEN ETHEM'İN İHANETİNİ HAZMEDEMEYEN KOMUTANLARINDAN KAPLAN NACİ MİLLİ KUVVETLER SAFINA GEÇECEKTİR.

KAPLAN NACİ 100 CİVARINDA ATLISIYLA GERİ DÖNER VE ANKARA HÜKÜMETİNE TELGRAF ÇEKER.

Kaplan Naci Telgrafında 
" HÜKÜMETE İSYAN TÜRK MİLLETİNE İHANET YUNANLA İTTİFAK GİBİ İĞRENÇ HAREKETLERE KATILMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINI"söyler.

300 Atlısıyla Geri dönen Dr Fazıl Gönderiği telgrafta 
"YUNANA KATILMAYI TÜRK MİLLETİNE İHANETİ NAMUS VE ŞEREFİME YAKIŞTIRAMIYORUM"Der.

Bu kopmalara rağmen 22 Ocakta Ethem'in kuvvetleri Yunan Ordusuna sığınırlar. kendisiyle birlikte binlerce kişiyi götürür.

Yunan cephesine kabul edilmeyen Çetecileri ortada bırakır 
"ARTIK GÖREVLERİNİN BİTTİĞİNİ İSTEYENİN DAĞA ÇIKABİLECEĞİNİ" söyler.

Türk İstihbaratından Teğmen Recep imzalı özel mektupta
"ETHEM MEYDANDA YOK REŞİT KUŞÇUBAŞI EŞREF VE DİĞERLERİ İZMİRDE GEZİYOR EĞLENİYORLAR".

Şeriye vekili M.Fehmi 24 Şubat 1921 tarihli (H.Milliye) mülakatında Ethem'in yunan bayrağını selamladığını söylemiştir.

Atatürk Mecliste yaptığı açıklamada:

"BU ADAMLAR BİZİM HAYATIMIZ BİZİM HAYSİYETİMİZ BİZİM MENFAATLERİMİZ BU MİLLETİN MENFAATLERİNİN ÜZERİNDEDİR. BİZ HER YERDE KENDİMİZE YAŞAYACAK BİR YER BULURUZ"DEDİLER"
Demiştir.

Atatürk şöyle diyor:
"159.ALAYIN HEPSİNİ TUTUKLAMIŞLARDI ELLERİNDEKİ SİLAHLARI ALARAK YUNANLILARA VERDİLER"

Halide Edip:
" YUNANLILARA SİLAHLARIN VERİLMESİ ÜZERİNE ALBAY REFET ETHEM KUVVETLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ" diyor (Türkün Ateşle imtihanı s.135)

Ethem ve kardeşleri Yunanistan'da boş durmamışlar ŞARK-I KARİB ÇERKEZLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ 24 Ekim 1921'de Yunan Ordusunca kurulmuştur.

KONGRE RUM ASILLI FOTİ'NİN POSEİDON KAHVEHANESİNDE TOPLANMIŞTIR. FOTİ ETHEM'E İŞLERİNDE ARACILIK EDENLERDEN BİRİSİDİR.
YUNANLILARIN ESKİ İSTANBUL TEMSİLCİSİ KALOYOROBLUS İLE ETHEM'İN KARDEŞİ REŞİT ÇERKEZLERE DEVLET KURULMASI AMACIYLA YAPILAN BU TOPLANTIDADIR.
Toplantıda
 "ÇERKEZLER BUNDAN SONRA YUNAN İDARESİNDE VE İNGİLİZ HİMAYESİNDE BİR ÇERKEZ ÖZERK BÖLGESİ İSTEMEYE"
karar verirler.

(Ekim-Kasım 1951 tarihli Milliyet arşivinde Kılıç Ali'nin anıları yazı dizisinde okuyabilirsiniz.)

Diğer İsyanlar

Ethem ve kardeşleri, üzerine yürüdükleri Düzce isyancılarından Maan Ali, Talustan Bey gibi Çerkez önderleriyle aynı amaçlar içindedirler.

Haziran 1921’de Peyamı Sabah, Atina’dan gönderilen bilgiye göre Ethem’in Türk ordusu üzerine bir hareket planından söz etmektedir.

Ethem: 

"İzmir ve Mudanya’dan 20 bin kişilik bir kuvvet hazırlanacak, kendisine de 2 000 Atlı Yunan,1 000 kişilik Çerkez atlı verilecek"

Papulas, Genelkumay ile görüştükten sonra bu planı mantığa uygun ve uygulanabilir bulmuştur Planı Genelkurmay Başkanı Dusmanis’e sunulmuştur.

Durum hemen Atina’ya bildirilmiş ve Ethem alelacele Atina’ya aldırılmıştır. Hatta kralın huzuruna kadar da çıkarılmıştır.

Bu projeyi Atina da kabul etmiş ancak üzerinde değişiklikler yapmıştır. Yalnız Ethem’in bin Çerkez atlısıyla bu işe katılması kabul olunmaz.

Ethem’in Faaliyetleri

Ethem'in faaliyetleri Yunanlıların ve çetecilerin Rusya'ya İngiltere'ye kadar devam eden işbirlikleri ve anlatılanlar üzücüdür.

Ethem ve arkadaşları bildirilerde acımasızca Türk Milletini lekelemektedir En ağır ithamları yapmaktadırlar.

Mesela:
 "Türkiye'de 6 Milyon Çerkez olması gerekirken 2 milyon varmış ve 4 Milyonu kırılmış.Halbuki Çerkezler en imtiyazlı vatandaşlarımızdı"

Üstelik Anadolu'da o tarihlerde 400.000 Çerkez yaşıyordu. Türklerin başının tacı gibiydiler Hangi çerkez kırılmış ve zulmüne uğramıştı ki.

NİTEKİM BU KİRLİ OYUNA TÜRKEYE'DEKİ ÇERKEZLER TEPKİ GÖSTERDİLER. TÜRKİYEN'İN HER YERİNDEN ÇERKEZ İLERİ GELENLERİ BU İHANETE KARŞI ÇIKTI.

ŞEYH ŞAMİL'in torunu HAMZA BEY
"TÜRKİYE'DE ÇERKEZ İSTİKLALİNİ İSTEMEK KADAR GÜLÜNÇ BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİNİ" 
söyleyerek ihaneti bozmuştur.
Bu durumdan Abazalar'da rahatsızolmuşlar Bazı AbazalarınEthem'e inanarak Yunanistan'a geçmesi nedeniyle Meclis Başkanlığına telgraf çekerek:
Bildiride 
"ABHAZLAR OLARAK MİLLİ NAMUS DÜŞMANI BİR TAKIM ALÇAKLARIN HIYANETLERİNİ ABHAZLIK VE MÜSLÜMANLIK ADINA LANETLİYORUZ" 
demişlerdir

İhanet

İHANETE TEPKİ DALGA DALGA YAYILMIŞ ÇERKEZ VE ABAZALARIN TEPKİSİ SÜRMÜŞ TÜM YURTTA BİLDİRİLER YAYINLANARAK İHANET KINANMIŞTIR.

YURT GENELİNDE ÇERKEZ İLERİ GELENLERİ TOPLANARAK VAKİT GAZETESİNDE 40 İMZALI BİR BİLDİRİ YAYINLAYARAK "TÜRKLERLE BİRİZ BERABERİZ" DEMİŞLERDİR.

Cerkez Ethem olayı KENDİ BAŞARISINI HAZMEDEMEYEN BİR ADAMIN VATAN HAİNLİĞİNE SÜRÜKLENİŞİNİ ANLATAN DRAMATİK OLAYLAR SİLSİLESİDİR.

Özetle Çerkez Ethem ve Kardeşlerinın Yunan ve İngilizlerle hazırladığı senaryoları YURT SATHINDAKİ ÇERKEZLERİN TEPKİSİYLE GERÇEKLEŞEMEMİŞTİR.

Çerkezler tarafından lanetle anılan Çerkez Etem ihaneti ileri ki yıllarda Atatürk düşmanları tarafından yeniden senaryolaştırılmıştır.

Bu senaryolar artarak devam etmiş Çerkez aydınları bu ihanetin aklanmaya çalışılmasına itibar etmemiştir. Ancak yeni nesil etkilenmektedir.

Çerkez Ethem’e Göz Yumuldu mu ?

ÇERKEZ ETHEM'E MÜSAMAHA GÖSTERİLMEDİĞİ İSYANA SEVK EDİLDİĞİ SÖYLENİYOR BU KÜLLİYEN YALANDIR.

Başta Atatürk olmak üzere Ethem ve kardeşlerinin bütün ihanetlerine bütün asayişsizliklerine tehdit ve işbirliklerine müsamaha gösterilmiştir.

Bu müsamahanın sebebi Çerkez Ethem'in başta gösterdiği yararlılıklar ve Türkiye'nin kaderinin söz konusu olduğu bir dönemde olmasıdır.

Biz Biyolojik ırkçı değiliz biz bu ülkede yaşayan Türk'üm diyen Vatanını seven herkesin Türk olduğuna inanıyor bunu savunuyoruz.

Bu olayı anlatmakta ki sebebimiz Vahidettin hadisesi gibi ısıtılıp ısıtılıp Atatürk düşmanlığına malzeme yapılmak istenilmesidir.

Burada Atatürk'ün liderliğinin önemi ortaya çıkıyorAtatürk’ün bütün çalışma arkadaşları zaman zaman hatalar yaptı.

Hepsini sabırla onları ikna ederek doğru yolu göstererek çözdü sonra vatanı kurtardı ONUN İÇİN ATATÜRK BÜYÜK ÖNDERİMİZDİR.

ATATÜRK YILLAR GEÇTİKÇE DEĞERİ ANLAŞILAN ÖLÜMSÜZ ÖNDERİMİZDİR. İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ KÖTÜ GÜNLERİ BİLE ONA SARILARAK AŞACAĞIZ.

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Çerkez Ethem Vatan Haini Miydi ?
Çerkez Ethem Vatan Haini Miydi ?
http://4.bp.blogspot.com/-9liScCDd-bY/U6RVVkdyDqI/AAAAAAAA3yk/J17U_p85YyY/s1600/cerkez+ethem.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-9liScCDd-bY/U6RVVkdyDqI/AAAAAAAA3yk/J17U_p85YyY/s72-c/cerkez+ethem.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/cerkez-ethem.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/cerkez-ethem.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content