--> Batının Hedefi | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Batının Hedefi

BATININ HEDEFİ      Batı’nın silahı teknoloji ve sömürgedir. Zenginliğinin sebebi budur. Uluslar arası şirketlerin bu gün Küresel Pazar...

BATININ HEDEFİ

     Batı’nın silahı teknoloji ve sömürgedir. Zenginliğinin sebebi budur. Uluslar arası şirketlerin bu gün Küresel Pazar masallarıyla bütün kazançları vantuzladıkları gibi 19.Yüzyılda Büyük Britanya İmparatorluğu sanayi ürünlerini zorla satmak için Hindistan ve Çin’de dahi katliamlar yapmaktan çekinmemiştir.
     Afrika’yı Güney Amerika’yı baştan başa sömüren Düveli muazzama devletleri neredeyse şeker kamışının her balyası başına bir kişi öldürmüştü. Terk ettikleri yerlerde artık ot bile bitmiyor.  Bu gün Afrika açlıktan kırılıyorsa sebebi Avrupa’dır. Bu ne biçim medeniyet ki girdiği yere ölümle geliyor gittiğinde de açlık ve sefaletten başka bir şey bırakmıyor.

     19. Yüzyılda Emperyalizmin lideri Büyük Britanya İmparatorluğu ile kol kola hareket eden  Düveli muazzama devletleri “Türk insanın Avrupalılara göre ikinci sınıf insan sayılması gerektiği, Türklerin medeni kabiliyet ve istidattan mahrum olduğu, kabiliyetsiz, anlayışsız, uyumsuz, tehlikeli olduklarını, hiçbir medeni eserlerinin bulunmadığını, kendilerini düzenleyecek ve yenileyecek kapasitelerinin olmadığını, siyasi karışıklıklarla Avrupa’nın huzurunu kaçındıklarını, dolayısıyla Avrupa’dan ve Anadolu’dan kovulmalarının hatta yeryüzünden kaldırılmalarının gerektiğini öne sürmüşlerdir. Zaten 1815 Viyana Kongresinde siyasi literatüre sokulan ancak bu tarihten önce ve sonra uygulamaya konulan Şark Meselesi'’in nihai amacı da bu olmuştur. [1]

     Öyle ki  bu fikir uzun yıllar Batılı yöneticilerin  Türklere bakış açısını teşkil etmiştir. İngiliz Başbakanı sonradan olan Gladstone, Türklerle ilgili olarak,  1876 da şu kin taşan sözleri sarfetmiştir: 
“Türklerin, dünya yüzünden kötülüklerini kaldırmanın bir tek yolu vardır, o da kendi vücutlarını dünya yüzünden kaldırmak”. [2]  

     Türk coğrafyası üzerindeki sözde tarihi iddialar ise ilginçtir. Bunlar “Türklerin bulunduğu yerlerin kendilerine ait olmadığı, bu topraklarda, İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların hatta daha sonraları Almanların ve Yunanlıların, Ermenilerin, Gürcülerin, Kürtlerin, Arapların hakları olduğu, Türklerin buralardan sürülmelerinin, yok edilmelerinin gerektiği”[3] öne sürülmüş, suni devletçikler kurmak üzere harekete geçilmiş, Türk insanının kültürel varlıkları yok edilmeye başlanmış ve hatta bazı gafil veya hain insanlar bile bunlara alet  edilerek “federasyon, konfederasyon, manda, himaye, eyalet, vilayet,  özerklik” gibi safsatalar ortaya atılmıştır.

     Yeni Türk Devletinin kurucuları Bütün bu mesnetsiz, haksız iddialar ve iftiralar karşısında Türk Devrimini gerçekleştirmişler, dilde Türkçe’ye dönüş sağlanmış,Türk’ün muhteşem tarihi Türk Tarih Kongrelerinde dile getirilerek tezlerimiz Batıya kabul ettirilmiş, orijinal ilmi, mantıki ve milli görüşler doğrultusunda Türk milleti saygı duyulan bir millet haline gelmiştir.

     Şark Meselesi Cumhuriyetin kuruluşuyla 25 yıl geri atılmış Atatürk’ün ölümünden sonra ABD ile yapılan ikili anlaşmalar ile teslimiyet dönemi başlamış, 1950’lerden sonra aktif bir biçimde tekrar sahneye konulmuştur.

     Batı’nın hedefleri değişmez, Batı Türk soykırımı yapmak peşindedir. 190 yıl önce  emperyalizmin lider ülkesi Büyük Britanya İmparatorluğu ve bunlara destek olan sermaye gurupları idi. Bu gün sermaye etkinliğini müthiş bir şekilde artırdı. Uluslar arası şirketler emperyalizmin lideri oldu. Ancak dünyayı hakimiyet planları fazla bir değişime uğramadı. 

     Bu günkü geldiğimiz noktada Türkiye’nin yönetiminde etkin  sivil toplum kuruluşları, sivil inisiyatif içerisindeki siyasi partilerin üst yönetimleri, Medya kuruluşları, sermaye, bürokrasi büyük ölçüde gayri Türklerin elinde veya kontrolünde olup Emperyalistlerle birlikte hareket eder hale gelinmiştir.

     Türkiye’nin yönetiminde etkin  sivil toplum kuruluşları, sivil inisiyatif içerisindeki siyasi partilerin üst yönetimleri, Medya kuruluşları, sermaye, bürokrasi büyük ölçüde gayri Türklerin elinde veya kontrolünde olup Emperyalistlerle birlikte hareket eder hale gelinmiştir. Türkler ise uyumakta veya resmen uyutulmaktadır...

     Emperyalizm 200 yıldır gerçekleştirmeye çalıştığı Şark meselesi projesini bu gün Feodal Kürtçü oluşumlar eliyle yeniden gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu yapı gerektiği yerde dini bile bir silah veya maske olarak kullanmaktadır. Ancak hedefleri itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini ekonomik ve siyasi yapısıyla ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Bizim dikkatimizi çeken yanı ise Türk milletini yok etmeye yönelik bir faaliyet halini almış olmalarıdır.


[1] Prof. Dr. Bekir Sıtkı Baykal, Atatürk ve Tarih, Belleten, Ekim 1971, Cilt XXXV, Sayı 140, S. 537
[2] Bekir Sıtkı Baykal, "Atatürk Devrimlerinde Tarihin Rolü"”Atatürk Önderliğinde Kültür Devrimi, Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Semineri Tebliğleri (9-11 Kasım 1967), Ankara, 1972, s.97
[3] Prof. Dr. Azmi Süslü, Atatürk ve Tarih , Atatürk Araştırma Merkezi 1995, S. 242-244-245

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Batının Hedefi
Batının Hedefi
http://2.bp.blogspot.com/-tEM_9kmDA0M/U6hbPt09oMI/AAAAAAAA4NM/YvbHXYLyzlc/s1600/emperyalizm-nedir.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-tEM_9kmDA0M/U6hbPt09oMI/AAAAAAAA4NM/YvbHXYLyzlc/s72-c/emperyalizm-nedir.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/batinin-hedefi.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/batinin-hedefi.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content