--> Avrupa Birliği ve Enderuniler El Ele | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Avrupa Birliği ve Enderuniler El Ele

AVRUPA BİRLİĞİ  VE ENDERUNİLER EL ELE..      A.B. sürekli güdümündeki medyayı kullanıyor ve Türk toplumu “A.B.’ye girebilmek için ön ko...

AVRUPA BİRLİĞİ  VE ENDERUNİLER EL ELE..

     A.B. sürekli güdümündeki medyayı kullanıyor ve Türk toplumu “A.B.’ye girebilmek için ön koşulun Kıbrıs’ ta Birleşmiş Milletler planlarının kabulü olduğuna”başka bir seçeneğin kalmadığı yalanına inandırılmaya çalışılıyor. Halbuki Türkiyede yaşayan ve bu ülkenin ekmeğini yiyen suyunu içen hiç bir vatandaşımızın Avrupa hayranlığı, korkusu veya ön yargısı ile, Büyük Türk Milletinin kaderini Avrupa’nın insafına emanet etmeye hakkı yoktur.

     Emekli Korgenaral Sayın Suat İlhan[1] da isabetli bir teşhisle “Türkiye’nin Kıbrıs’ı gözden çıkarmadan AB üyeliğini sürdürmesi, mevcut hukuksal ve fiziki şartlarda mümkün değildir.”[2]

     Türkiye’de egemen konumdaki Enderuni Cumhuriyet Soyluları ve diğer gayri milli unsurlar[3], dışarıdakilerin içerideki uzantıları olarak onlarla birlikte hareket etmekte “Türkiye’nin bir manda, tek yanlı bağımlı bir ülke olması” yolunda birlikte çalışmaktadırlar. Türk milletinin karşı karşıya bırakıldığı bu durum şu anda Türkiye'nin en büyük meselelerinden birisidir.

     Basında –TV Siyaset Meydanları(!) düzenleniyor ve Karen Fogg veya benzerlerinden aldıkları paralarla  emperyalist batılı düşmanın kılıcını sallayan maaşa bağlanmış tüm yanaşmalar konuşturuluyor.

     Sürekli A.B. lehine gündem oluşturuluyor, K.Kıbrıs’ın, K.K. Türk Cumhuriyetini, Kıbrıslı Türklerin – Türk milletinin, Türk devletinin ve Türkiye'nin Milli çıkarlarını bir abide gibi koruyan Devlet Başkanı Sayın Rauf Denktaş’a hücum ediliyor. Sanki Türkiye savaş kaybetti de masa başında ödün vermek zorunda bırakıldı gibi bir Medya terörü estiriliyor.

     Nitekim İkinci Cumhuriyetçiler, Sözleşmeciler, Mozayıkçılar, Etnik ayrımcılar,hülasa düne kadar Türkiye’yi parçalamaya çalışan kalabalık güruh “Rumlar zengin biz fakiriz. Biz Kıbrıs’ı beslemeye mecbur değiliz. Veya “Kıbrıs’ın bu günkü içine düştüğü sıkıntının sebebi Türkiye ve onun politikalarını destekleyen Denktaş’tır” diyorlar. Halbuki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bu gün yaşadığı sıkıntıların asıl sebebi Ambargoyu koyan A.B.’dir.

     Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti, 21. Yüzyılın başında böyle devasa bir ihanet organizasyonun topyekun bir komplosu ile  ile karşı karşıya kalmıştır.

     Önce Türkiye tarafından bir taviz veriliyor. Bir süre sonra AB tarafından yeni bir yaptırım uygulanıyor. Bunu çözmek için yeni bir taviz daha veriliyor. Verilmediğinde Batı –emperyalist güdümlü gayri milli medya kuruluşları koro halinde veryansın ediyorlar!!! Yeni oyunlar, yeni tuzaklar yeni yeni iktidarlar ancak değişen bir şey yok!!! 

     1920-1922 İşgal döneminde İngiliz sevenler derneği mensuplarının yaptığı yayınları incelediğimizde bile bu kadar ihanete rastlamıyor cereyan eden hadiseleri hayret ve ibretle izliyoruz.

     Şu günlerde hükümet kültürel haklar – yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler gibi konularda bir takım tavizler verme peşinde..

     Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üniter yapısını, Türk milletinin milli birliğini bozmaya – dağıtmayı hedef alan bu gizli – açık gayretlerin sahipleri bu eylemleriyle, Türk Devletinin altına bilinçli olarak bir bomba yerleştirdiklerinin farkında değiller mi?
Bir Devleti, bir milleti birlik halinde tutmanın en önemli unsurlarının başında dil birliği gelmektedir. Bu nedenle Atatürk temel hedeflerinin Türkçe’yi Türkiye’ye hakim kılmak olduğunu söylemiş öldüğü güne kadar bizzat dil ve tarih meseleleri ile uğraşmış, sahip olduğu mal varlığının büyükçe bir kısmını ise Türk Dil ve Tarih Kurumlarına bırakmıştır.

     Çünkü Türkiye ne A.B.D. ne de AB’nin silahlı müdahalesi neticesi yıkılmaz. Ancak içten içe yıkılır ve öyle parçalanır ve öyle yıkılır...

     İktidar sahiplerinin mazereti “Batı’nın bize karşı baskısı var, mecburen böyle davranıyoruz(!)” şeklinde!!!

     Baskıyı davet eden sizsiniz. Sürekli Batı’nın iştahını kabartacak yanlış politikalar izliyorsunuz. Batı neden başka bir ülkeye baskı yapmıyor da Türkiye cumhuriyeti Devletine – Türk milletine baskı yapıyor?

     Şimdi de yeni bir dayatma çıktı AB diyor ki: “ Türkiye A.B.den uzaklaşıyormuş.. Türkiye Ulus devlet modelinden vazgeçmeliymiş”

Batı nihayet gerçek yüzünü gösterdi..

Batı Lozan’da yapamadığını alenen talep noktasına geldi.

Nedir bu AB’nin vaz geçilmesini istediği “Ulus Devlet” ?

Tam Bağımsız, Hakimiyetin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu  Birlik ve bütünlük içerisindeki – Üniter Türkiye Cumhuriyeti Devleti !!!

     Batı’nın yıkılmasını istedikleri “Kemalist Ulus Devlet” budur!!!
Biz Batılı emperyalistlerin nihai taleplerinin neticede buraya varacağını çeyrek yüzyıldır yazıyor-söylüyoruz. Ancak bu güne kadar talepler allandı pullandı millete yutturuldu.

     Emperyalist Batı sabırsızlandı, biraz da küstahlaştı ve çabuk bir an evvel neticeye gitmek için olmazı – olmazları istiyor!!!

     Yoksa Türkiye bizim bilmediğimiz bir Dünya Savaşı kaybetti de haberimiz mi olmadı!!!

“Efendim Batı bu sefer fazla ileri gitmiş olabilir, Onlar hep ister ancak biz istediklerinin hepsini vermez biraz biraz salam gibi doğrana doğrana verir onları avutur günü birlik politik yaşamımızı devam ettiririz şeklinde bu güne kadar sürdürülen ve sürdürülmeye devam eden politikalar yanlıştır.

     Enderuni Naylon vatandaşlar Nasıl olsa A.B.’ye girince Milli birlik ve bütünlük kalmayacak,Türk silahlı kuvvetleri güç olmaktan çıkarılacak” diye seviniyorlar. Halbuki Türkiye'yi ileri götürecek yapı Milli Devlet -Güçlü bir Ordu – Milli meselelerin idrakinde bir iktidardır.

     AB ciler “Türkiye’de yerel yönetimleri ademi merkeziyet esaslarına göre yeniden düzenleyecek yasal değişiklikleri gerçekleştirme” bahanesiyle yavaş yavaş devletin üniter yapısını bozma peşindeler.

     Bir ülkenin Milli birliğine bütünlüğüne, onu millet yapan devlet yapan temel unsurlarına saldırmak Savaş sebebi sayılacak kadar önemli bir davranıştır. Herkesi hadlerini bilmeye tutum ve davranışlarına yeniden bir çeki düzen vermeye davet ediyoruz...

Sevgili okurlar

     Osmanlı da böyle yıkıldı !!! Önce tavizler verildi sonrada topraklardan vaz geçildi.  Çerkes asıllı olmasıyla övünen bazı tarihçilere göre Gürcü olduğu iddia edilen Mahmut Şevket Paşa’ da Hatıratında: 
“11 Mart 1913 Salı günü öğleyin Harbiye Nezareti’nden Babıali’ye geldim. Kabine toplantısında İngilizlerin Kuveyt’ten başka Katar’a da tasallut ettikleri meselesi görüşüldü. ...Kuveyt ve Katar gibi çölden ibaret iki kaza yüzünden İngiltere ile ihtilaf çıkaramazdık. Bu ehemmiyetsiz topraklardan ne gibi bir istifademiz olabilirdi? Kuveyt ve Katar’ı İngiltere’ye bırakmaya ve zengin Irak vilayetlerimizle uğraşmaya karar verdim.[4] 

diyerek Kuveyt ve Katar gibi “iki lüzumsuz kara parçasınıİngiltere’ye verivermişti.

İngiltere Kuveyt ve Katar’ı aldı da mesele bitti mi?

       Bu hadiseden daha iki yıl geçmeden Türkleri ortadan kaldırmak için dünyanın en büyük askeri gücünü Çanakkale’ye yığdı. Başaramadı ancak birkaç yıl sonra İstanbul işgal, Anadolu taksim edildi. Türk Milleti 10 yıl süren savaşlarda nüfusunun neredeyse üçte birini şehit verdi. Türk Milleti Atatürk’ün önderliğinde olmazı başardı ve Tam Bağımsız” bir devlet kurduk. 7-8 milyon yaşlı, sakat ve kocasını harpte kaybetmiş kadınlardan ibaret bir ülkeden 70 Milyon dev bir  ülke haline geldik. Ancak 80 yıl önceki 7 –8 Milyonluk Türkiye’nin milli şuur ve direncine sahip değiliz!!!

      Son 65 senede bu kadar gerilememizin sebebi Türkiye'nin Ulusal - Milli Şuura sahip olmayan, günlük politikaları bile takip etmekten aciz insanların yönetimde bulunmalarıdır.

Çare haysiyetli bir duruş, Atatürk’ün kurduğu tam bağımsız milli devlete dönüştür.[5]

Taner Ünal Şubat 2003


[1] Sayın Suat İlhan Türkiye’nin stratejik durumu hakkında geniş bilgi ve deneyimleri sahip yüksek rütbeli bir askerdir. Üstelik son 20 yılda oldukça önemli kültürel hizmetler vermiştir. Sayın İlhan’ın yıllardır ifade ettiği hususların Türk Silahlı Kuvvetlerince değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü A.B. yanlılarının en büyük hedeflerinden birisi de Dünyanın en güçlü ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerini küçültmek,etkinliğini bertaraf etmek – pasifize etmektir. Türkiye Türklük şuurundan uzak Sayın Prof. Dr. Erol Manisalının “Naylon vatandaş”, bizimse meselenin tarihi boyutunu ortaya koyarak “Enderuni Cumhuriyet Soyluları” dediğimiz Türkiye’de çok küçük bir gayrimüslim gurup dışında azınlık problemi olmadığı halde gizli - açık bir şekilde azınlık zihniyetiyle hareket eden, Türkiye’nin çözülmesinden, parçalanmasından çıkar sağlayan-sağlayacağının hesabını yapan  kişiler tarafından adım adım istiklal savaşına doğru yaklaşmaktadır. 
[2] Suat İlhan, Avrupa Birliği’ne Neden Hayır Jeopolitik Yaklaşım, 3.basım, Ötüken Yay., İstanbul, 2003 s.122.
[3] Gayri milli sermaye çevreleri, bazı bürokratik çevreler, bazı gayri milli siyasi çevreler
[4] Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın Günlüğü, Arba Yayınları. İst, Kasım 1988, S. 45

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Avrupa Birliği ve Enderuniler El Ele
Avrupa Birliği ve Enderuniler El Ele
http://3.bp.blogspot.com/-vKwPwFtr7V4/U6haLLGibTI/AAAAAAAA4NA/hj9_eykSSoE/s1600/Enderun_kutuphanesi_Topkapi_40.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-vKwPwFtr7V4/U6haLLGibTI/AAAAAAAA4NA/hj9_eykSSoE/s72-c/Enderun_kutuphanesi_Topkapi_40.JPG
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/avrupa-birligi-ve-enderuniler-el-ele.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/avrupa-birligi-ve-enderuniler-el-ele.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content