--> Atatürk 7 Ordu Komutanıyken Sözde Yenilmiş ! Cevaplıyoruz - Taner Ünal | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Atatürk 7 Ordu Komutanıyken Sözde Yenilmiş ! Cevaplıyoruz - Taner Ünal

Suriye Cephesinde Mustafa Kemal ve bütün komutanlar Kahramanlık destanı yazmışlar 7-8.000 kişilik çekirge ile beslenen silahı olmayan bir o...

Suriye Cephesinde Mustafa Kemal ve bütün komutanlar Kahramanlık destanı yazmışlar 7-8.000 kişilik çekirge ile beslenen silahı olmayan bir orduyla 400.000 Kişilik Dev İngiliz Ordularını aylarca püskürterek Anadolu'ya girmelerini önlemişlerdir.
Mısırlıoğlu İngiliz Mİ6 tarafından hazırlanıp kendisine verilen Lozan Z.Hezimetmi ve diğer Kitaplarında bu iddiayı yalanlarla anlatır.

Bu yalana öylesine gerçekmiş gibi anlatıldı ki Ülkücüler milliyetçiler hatta Türkçüler bile buna inandı çünkü cevap verilmedi.

Mustafa Kemal korkunç bir savaşın göbeğinde büyük bir kahramanlık göstermiş bu sebeple 7 Ordu komutanlığından Yıldırım Ord Komatanı olmuştur.

Milyonlarca insanı aldattılar Bizim gençliğimizde aksini iddia ettiğimizde Tepki topluyorduk Çünkü her Milliyetçi okumuştu.

Güney Cephesi

Arkadaşlar Bir Avuç asker Güney cephesinde önemli savaşlar vermiş ancak geriden yardım gelmemiştir Üç yıl destek gelmeden savaşılmıştır.Türk ordusu savaşa savaşa, yenerek, yenilerek ve gittikçe zayıflayarak,' üç yıl içinde, Sina'dan Kudüs'ün 50 km. kuzeyine kadar çekilmiştir.

Burada cereyan eden savaşlarda askerlerin ve Cemal Paşa gibi bir kaç maceraperest hariç komutanların gösterdikleri direnç bir destandır.

Atatürk aynı dönemde başka cephelerde ve farklı görevlerdedir Anacc büyük kahramanlıklar göstermiş hiç yenilmemiştir.

Mesela Rusları yerlerine çivilemiş sonra geriye püskürtmüştür elleriyle toplara mermi doldurduğunu gençliğimde orada savaşanlardan dinledim.

Dolayısıyla Güney cephesinde süren savaşların Mustafa Kemal Paşa ile çok az görev ilişkisi olmuştur 7 Orduya da son anda dahil olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa öncesi geçen üç yıl içinde, Türk ordusu savaşa savaşa, yenerek, yenilerek zaten geriye çekilmiştir.

Geriden hiç bir kuvvet ve mühimmat gelmediği için gittikçe zayıflayarak, 'Sina'dan Kudüs'ün 50 km. kuzeyine kadar çekilmek zorunda kalmıştır.

Daha 1917 sonunda asker kaçaklarının sayısı 300.000'i aşmıştır. (Liman Paşa¬nın 13.12.1917 günlü raporu, Türkiye'de Beş Yıl, s.222)

Liman Paşa Komutası


Enver Paşa ise, iyice zayıflamış Suriye ve Irak cephelerini takviye edeceği yerde, doğudaki iki ordumuzu, iyi 


değerlendirememektedir.

Liman Paşa:

 "Yıpranan tümenlerin geriye alınması ya da değiştirilmesi, ihtiyat kuvvet bulunmadığı için mümkün değildi.

Elimizdeki sağlam ordular o halimizde iken Büyük Turan imparatorluğu' hayali içinde iran'a, Azerbaycan'a ve Kafkasya'ya doğru yürütmektedir.

1918 Martında Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olan Liman Paşa, Suriye Cephesindeki acı durumu anılarında özetle şöyle anlatıyor

Liman Paşa:

 "Topçu cephanesi de o kadar az geliyordu ki bataryalarda hiçbir zaman gereken sayıda cephane bulunmuyordu."

 "Türk askerleri, ölü İngiliz erlerinin ayaklarındaki çizme ya da postalları gıpta ile seyrediyorlardı"

 "Türk askerinin ayakkabısı yoktu yırtık çarıklar vardı çok defa bu bile yoktu. Ayaklarını paçavralarla sarıp savaşıyorlardı."

"Subayların çoğu bile düzgün bir ayakkabıdan yoksundu Keşif kolları, görevden her defasında,kan içinde kalmış ayaklarla dönüyordu."

"Türk askeri hastalıktan kırılıyordu Malarya vedizanteri, bu sıcak yaz mevsiminde pek çok kurban verilmesine sebep oldu."

"Günde ancak1-1,5 kilo, o da varsa, arpa verilebilen hayvanlar, çok zaman susuz kalıyor,her üç orduda hergün yüzlercesi ölüyordu."

"Asker açtı Hastalıktan ölüyor savaşta karargahını yitirince dönemiyor Süvari Atları bile açlıktan cılız ve ayakta duramıyordu."

Liman Paşa:

"Enver Paşa11 Eylül tarihli telgrafında her türlü yardımın yapılacağını vaad etti.Ama bu vaadlerin biri olsun yerine getirilmedi."

"Sekiz tümen altı aydan fazla bir süredir değiştirilmeden, cephede bulunuyordu."

"6 aydır yeni Tümen gelmedi mevcutlan pek az olduğu için ilk hatlarda az piyade ve boşlukları makineli tüfeklerle doldurmalıydık."

Liman Paşa"Bir İngiliz taarruzu başlamadan, geri çekilerek Teberiye gölü ile Yermuk vadisi arasında bir mevziye girmemiz gerekiyordu."

"Ancak Türk askerlerinin yürüyüş kaabiliyeti çok azalmış olduğu mevzilerde kalıp direnmenin daha güvenli olduğuna karar verdim."

"Kaldıki ayrılacak olsak bile koşum hayvanlarımızın ayakta duracak hali yoktu artık savaşamaz haldeydik"

diyor.

Liman Raporlardan hazırladığı kitapta vaziyeti açıklıkla anlatıyordu 

(Türkiye'de Beş Yıl, s.222 s.283, 294,295, 303,306, 307, 308,309,312)

Akdeniz Hattı
Akdeniz ile Şeria nehrinin doğusundaki Maan bölgesi arasında, 95 km.lik bir cephede, durumu yukarda açıklanmış olan üç Türk ordusu bulunuyor.Akdeniz tarafında 8.0rdu yer alıyor. Komutanı Cevat Çobanlı Paşa. Ortada, M.Kemal Paşanın komutasındaki 7.0rdu var,

Şeria nehrinin batı kıyısı ile doğusunda ise Cemal (Mersinli) Paşanın 4. Ordusu. Tümenler, ortalama 1.300 tüfek gücünde. (Liman, s.307)

Üç ordunun toplam mevcudu ise,40.000 muharip er ve sadece 20.000 tüfekkalmış karşısında dev bir İngiliz ordusu var ve kahramanca savaşılıyor

8.0rdu emrindeki 1.100 tüfekli bir tümenden başka, ne Ordular Grubu Komutanlığının ve ne de orduların elinde yedek kuvvet bulunuyor.

Bütün cephedeki uçaksavar topunun sayısı, iki! Eldeki askerin yiyeceği giyeceği yok (Türkiye'de Beş Yıl,s.307,314; Filistin- Sina Cep s.616)

7.0rdu ile 8.Ordunun ön hatlarında bulunan ve kuvvetlerine oranla çok geniş bir cepheyi tutuyor ve muharebe birliklerinden tamamen yoksun,

7. Ordu

7 Ordu ile arada 200 km.lik bir boşluk bulunuyordu. Burada menzil birlikleri,uçak alanları, depolar, tamirhaneler, hastaneler vs.vardı.

İngilizler ise, Filistin ve Suriye'yi ele geçirmek için çok büyük hazırlık yapmışlardır.

Cepheye kadar günde altı yüz bin galon antılmış su akıtan boru hattı ile demiryolu döşenir.

Türklerin elbisesi yiyeceği atı bile yokken İngilizler İkmal noktalan ve birliklerde 6.000 motorlu araç, 35.000 deve, 100.000 at toplamıştı.

İngilizlerin geri bölgede çalışan işçi sayısı135.000; tüm kadro 400.000 civarındadır Türkler ekmek bulamazken İngilizler ziyafet vermektedir.

İngilizler, 8.0rdu cephesinde 5 kat, yarma bölgesinde ise 14 kat üstünlük sağlamışlar hucuma geçmişlerdir (Filistin-Sina Cephesi, s.622)

İngilizlerin 400.000 kişilik kuvvetine karşı 20.000 aç perişan askerden müteşekil üç ordu vardır4.Ordu 7.Ordu ve 8.Ordu. İngilizler saldırır.

Mustafa Kemal'ın yönettiği 7.0rdu cephesine taarruz, asıl taarruzdan bir gün önce, 18 Eylül Çarşamba günü başlar. Gün topçu ateşi ile geçer.

İngilizlerin asıl ve kesin sonuçlu taarruzu, 19 Eylül 1918 Perşembe günü, saat 03.30'da, 8.0rdu cephesinde başlayacaktır.

8.0rdunun sağ kanat birlikleri, piyadeler, topçular, araçlar Tul-u Kerem'e (kuzey doğuya) çekilirler.Tul-u Kerem kısa zamanda mahşer yeridir.

7. Ordu ve 8 Ordu İngiliz ateşi altında ezilmektedir

"Yarım saatte bir değişen İngiliz uçak filolarının attıkları bombalar,ağır hasara verir.


Savaş alanı cehennem gibiydi yolları insan ve hayvan ölüleri ve nakil vasıtası parçalarıyla doluydu"
(L.von Sanders,Türkiye'de 5 Yıl, s.319)


Bu arada bir İngiliz süvari tümeni, Tul-u Kerem'e girer. Asıl süvari kitlesi ise kuzeye ve doğuya doğru ilerler
Asıl kitlenin, 8. ve 7.0rdulann arkasından geçe¬rek, Şeria nehri üzerindeki Bisan geçidini tutması tehlikesi belirmiştir.

Oysa 8. ve 7.0rdunun, daha geniş bir çekiliş durumunda kullanabileceği tek güvenli geçit budur.

Yıldırım Orduları Liman Komutasında Dağılıyor 

Fakat 20 Eylül sabahı, deniz kıyısından ilerleyen İngiliz Süvari Kolordusunun bir kolu, 05.30'da Grup Karargâhının bulunduğu Nasıra'yı basar.

Yıldırım Orduları karargâh dağılacaktır. (Türkiye'de 5 Yıl, s.320) Liman Paşa, bir kısım maiyeti ile Nasıra'dan ayrılır.

Bu sırada İngiliz Süvari Kolordusu durmadan doğuya doğru ilerlemektedir. Bir kolu akşama doğru, Bisan kesimine ulaşır,

Bisan geçidi ile kuzeyindeki köprüyü denetimi altına alır.Öbür kolu ise 8.0rdunun kuzeye çekilme yolunu keser.(Filistin-Sina Cephesi, s.636)

Orduların üçüde Cehennemin ortasında kalmıştır 8. ve 7.0rdularm belli başlı bütün çekiliş yollan kapanmıştır.(Filistin-Sina Cephesi, s.637)

8.0rdu Komutanı Cevat Paşa,düşman taarruzu şiddetle devam ettiği için elinde kalan son birlikleri,hattın dahada gerisine çekmeye karar verir.

Bu bilgi, 7.0rdu Komutanlığına saat 13.30'da ulaşacaktır. (Filistin-Sina Cephesi, s.641)

7.0rdu o gece çekilip yerleştiği yeni mevzilerde, cephesine yönelmiş düşman taarruzuna direnmeye çalışmaktadır.

21 Eylül günü öğle üzeri, Nablus çıkışında, 8.0rdu karargâhı düşman süvarisinin taarruzuna uğrar; Cevat Paşa ve Refet Bey zor kurtulur.

İngiliz uçaklan, 8.Ordunun, Şeria nehrine doğru vadilerde ilerleyen düzensiz birliklerini yakalar ve üst üste saldırarak ağır kayıp verdirir.

Bu sırada 7.0rdunun iki kolordusu savaşarak emir verilen hatta çekilmektedir. Ancak Yol artık kapanmıştır. (Filistin-Sina Cephesi, 654)

Kalabalık filolar halindeki düşman uçakları, 7 Orduya bağlı kolordu birliklerini sürekli hırpalamaya başlamışlardır.

Emir Faysal komutasındaki Arap birliği de demiryollannı ve haberleşme hatlannı sabote ederek İngilizlere yardım etmektedir.

8.0rdu Komutanı, Kurmay Başkanı ile birkaç subay ve 20.Kolordu karargâh mensupları, 7.0rdu karargâhına gelirler.

8 Ordu 21/22 Eylül gece yarısı, nehir kıyısına ulaşmak için yürüyüşe geçer Dağlık, yolsuz ve uçurumlu bir bölgeden geçilecektir.

3.Kolordudan ise haber yoktur. Gerisinde harekete elverişsiz bir arazi bulunan bu kolordu, kuzeyden ve güneyden kuşatılmak üzeredir.

4.0rdu dağılmış güney kanadında bulunan bazı birlikler ve perakendeler de 7.0rdu karargâhına katılmıştır.
Bu sırada 3.Kolordu, 23 Eylül günü, Şeria'ya yaklaşmaya çalışmaktadır. Cephane çok az kalmış, su ve yiyecek bitmiştir. Savaş gücü kalmamıştır.


Bazı komutanlar muharebeye son verilmesini isterler. Albay İsmet teslim olmanın askeri namusla bağdaşmayacağını söyleyerek reddeder;

Albay İsmet emrindeki Komutanların teslim tutanağı hazırlandığını öğrenince,

 "Böyle bir tutanağı getiren kişiyi öldüreceğini"

 söyler.


4. Ordu imha edilmiş 8 Ordu neredeyse askeri kalmamış Mustafa Kemal'in 7.Ordusu ise kahramanca çarpışmaya devam etmektedir.

Mustafa Kemal Paşa askerlerini muhafaza etmiş7-8 bin kişilik yiyeceği bile kalmamış bütün imkanlarını kaybetmiş halde savaşa devam etmektedir.

400.000 kişilik en modern savaş araçlarına sahipİngiliz ordusunun hücumları püskürtülmekte az zaiyatla yer değiştirerek asker korunmaktadır.

(F.Belen, 20.Yüzyılda Osmanlı Devleti, s.370; Filistin-Sina Cephesi, s.690; Türkiye'de 5 Yıl, s.338)

Yıldırım Orduları Rayak’ta toplanıyor.


Liman Paşa, Rayak'ta kuvvet toplamaktadır. 28 Eylül günlü yazılı emriyle M.Kemal Paşayı Rayak'a çağırır ve Rayak Cephesi Komutanlığına atar.

7.0rdu karargâhı,Genel Komutanlık emriyle 25/26 Ekim akşamı Halep'ten Katma'ya, 30 Ekimde ise Raco'ya alınır.

Ancak görev yaptığı sırada 7.0rdu Komutanı M.Kemal Paşanın kurduğu savunma hattı, düşmanı Halep kuzeyinde durdurmuştur.

Liman Paşa bile 

"M.Kemal Paşanın 7.0rdusu, birçok taarruza uğradı ama hepsini geri püskürtmeyi başardı." (Türkiye'de 5 Yıl, s.352) diyor


Hiç bir savaşta yenilmeyen Mustafa Kemal Paşa adeta imlan kuvvetiyle dev İngiliz ordularını durdurmuştur.(Filistin-Sina Cephesi, s.726-730)


Mondros İmzalanıyor


Mustafa Kemal Paşa Liman Von Sanders'in yerine Yıldırım Orduları komutanı olarak atanmaktayken Mondros imzalanmış savaş bitmiştir.

Atatürk tek bir asker ve cephane teslim etmemiş elindeki askerleri Jandarma sınıfına geçirerek Antep Maraş Tarsus Adanaya dağıtmıştır.

üç gün içerisinde yöredeki bütün ileri gelenleri toplayarak Muhtemel Antep Maraş Urfa direnişleri için alta yapı oluşturmuştur.

Büyük bir kahramanlıkla Güney cephesinin dağılmasını ve İngilizlerin Güneyden Anadolu'ya girmesini önleyen Mustafa Kemal Paşadır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün böylesine büyük bir kahramanlık destanına karşı 7. Ordu Savaşı kaybetti Mustafa Kemal Savaş kaybetti denilemez.

Savaşın bütün ayrıntıları Komutanlar tarafından saatiyle resmi raporlara bağlanmış (Filistin-Sina Cephesi, s.726-730) yayınlanmıştır.

Hal böyleyken Atatürk düşmanlığı yapacağız derken kahraman askerlerimiz ve komutanlarımızın yazdıkları kahramanlık destanı karalanmaktadır.

Değerli Arkadaşlarım Savaş kaybedildi denilen yerde Türk Askeri kendisinden 20 misli kuvvetli modarn ordulara karşı böcek yiyerek savaşmıştır.


Türk Ordusu Hem İngiliz Hem De Araplara Karşı Direniyor


Türk ordularının savunması on gün bir ay üç ay değil 3 yıl sürmüştür Bu bir destandır bu destanı üç buçuk devşirmeye tersine çevirtmeyeceğiz.

Bir Millet elindeki son imkanla hem de Araplara Karşı peygamberin mezarını korumaya çalışmakta üç yıl ot ve böcek ile beslenmektedir.

İstanbul'dan gelen geri dönün emirlerine karşı Fahrettin Paşa 

" Peygamberimizin mezarını İngilizlere teslim etmeyeceğim" 

demektedir.

Bu arada Araplar İngilizlerle birlikte saldırmaktadır Fahrettin Paşa :

"Askere çekirge yemelerini emretmektedir."

"Çekirgenin serçe kuşundan ne farkı varyalnız tüyü yok.o da serçe gibi kanatlı ve uçuyor.bitkilerle besleniyor, temiz ve şeyler yiyor."

diyordu. Bu arada devamlı:

Ravza –i mutahhara’ya, yani peygamberimizin mezarına giden Fahreddin paşa, mezara seslenerek şöyle haykırıyordu:

Ya Allah'ın resulü,senin için savaşanlarla sana karşı çıkanları gör,ÜMMETİN ARAPLARIN BİZE YAPTIĞI İHANETİ GÖR. 


 diye haykırıyordu.

Değerli Arkadaşlarım, Güney cephesinde savaşan bütün komutanlarımız kahramanlık destanı yazmıştır bu kıymetli insanları rahmetle analım.

Mustafa Kemal Atatürk ve diğer komutanlar hiç bir ordunun hiç bir askerin dayanamayacağı koşullarda savaşmışlardır. Bunun adı yenilgi değildir.

Büyük Ordularla Anadolu'ya ulaşmaya çalışan İngilizleri yerine mıhlayan Mustafa Kemal Paşa Savaş kaybetmemiş zafer kazanmıştır.

Ata’nın Cepheleri

Arkadaşlar Atatürk hiç bir cephede Savaş kaytmemiştir. Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük kahramanların sonuncusu ve kahramanlıkta öndedir.

Vatanımızı kurtaran şu anda mevcudiyetimizi borçlu olduğumuz Büyük Önder'e yapılan saygısızlık Cumhuriyetimizi yıkmak amacı gütmektedir.

Atatürk düşmanlığının sebebi Türk düşmanlığıdır Cumhuriyet düşmanlığının sebebi ise ülkeyi parçalamak için zemin oluşturmaktır.


COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Atatürk 7 Ordu Komutanıyken Sözde Yenilmiş ! Cevaplıyoruz - Taner Ünal
Atatürk 7 Ordu Komutanıyken Sözde Yenilmiş ! Cevaplıyoruz - Taner Ünal
http://1.bp.blogspot.com/-04IjvidQbP8/U5TirwyHaOI/AAAAAAAA3Yg/YbiuWjJiZC0/s1600/800px-OttomanMilitaryMiddleEast.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-04IjvidQbP8/U5TirwyHaOI/AAAAAAAA3Yg/YbiuWjJiZC0/s72-c/800px-OttomanMilitaryMiddleEast.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/ataturk-sozde-7-ordu-komutanyken.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/ataturk-sozde-7-ordu-komutanyken.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content