--> Ahmet Cevdet Paşa gibi Türk Asıllı Vezirler ve Devlet Adamları Devlete Hakim Oluşu - Taner Ünal | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Ahmet Cevdet Paşa gibi Türk Asıllı Vezirler ve Devlet Adamları Devlete Hakim Oluşu - Taner Ünal

Ahmet Cevdet Paşa gibi Türk Asıllı Vezirler ve Devlet Adamları Devlete Hakim Oluşu   Twitter'dan günlük takip için Taner Ünal ...

Ahmet Cevdet Paşa gibi Türk Asıllı Vezirler ve Devlet Adamları Devlete Hakim Oluşu  

Tanzimat Dönemi

Nitekim Cevdet Paşanın 1850 de yazdığı (Kavaidi Osmaniye) Türkçe alfabe kitabı gibi çalışmalar olmasaydı Alfabe inkilabı olmazdı.

Şinasi, Ziya Paşa, Muallim Naci, Ahmet Cevdet Paşa ve Ahmet Mithat efendi gibi aydınlar yazı dilinin anlaşılır hale getirmişlerdir.
Cvp-
Tabii ki öyle oldu yani Cumhuriyetin alt yapısı aslında 19.Yüzyılda farkında olunmadan hazırlandı o çalışmalar olmasaydı zordu.
Cvp-
Arkadaşlar Cevdet Paşa Türkçeyi (yani Tanzimat Türkçesini) zamanında en iyi bilen ve yazanlardan biri, hattâ o devrin bu alandaki üstadıdır !

Cevdet Paşa dilde sadeleşmenin, özlü ve düzgün bir Türkçenin gerekliliğini, derin bir sezgi ile anlamış; eserlerinde örneklerini vermiştir.


Ailesi

Tanzimat devrinin büyükleri arasında geniş bilgisi, zekâsı ile gerçekten üstün bir yer almış olan Cevdet Paşa 1822 yılında Lofça'da doğdu.

Babası, Rumeli âyanlarından Yularkıran Ahmet Ağa Soyundan ve Lofça'nın ileri gelenlerinden Hacı İsmail Ağa'dır.

Cevdet 1849'da, Meclis-i Maarif üyesi ve Dârülmuallimin müdür oldu. Bu müesseseyi Türk'e göre düzenledi programlarını yaptı.

1851 yılında açılan "Encümen-i Dâniş" (ilk Türk Akademisi) nin dahilî üyeliğine seçildi. Cevdet, 1854'ten sonraki yıllar içinde yükseldi.


İç Konu – Devlet ve Ahiler


Osmanlı çok karmaşık bir yapıdır Devletin başında Padişah etrafında onu kontrol etme derecesine gelmiş devşirmeler vardır.

Ancak birde çeşitli etken teşkilatlar vardır Türklerin derviş Gazilerin Ahilerin yürüttüğü devletin içinde teşkilatlar vardır.

Bunlar Devşirmelerle sürekli karşı karşıyla gelirler ancak birbirlerini kontrol ederler Padişahın görünmez koruyucuları gibidirler.

Bu gün gayet uçuk gelecek bu durum geçmişte garip bir şekilde yaşanmıştır Ve devletin başına aşırı bela olanlar temizlenmiştir.

Osmanlıyı Kuran teşkilat hetorodoksi inancına sahip Ahilerdir Her şeye bir Ahmet Yesevi eklemek moda olmuştur alakası yoktur.

Mesela Hacı Bektaş-ı Veli Yesevi Müridi değildir Ahi Evren'in talebesidir Ahilik çok önemli bir olaydır büyük bir teşkilattır.

Bunları inşallah fırsat buldukça anlatacağız Tarihimizi devşirmeler yönlendiriyor Hamaset aşılıyorlar.

Böyle olunca Türklerin kurduğu devletlerin gerçek gücü ve durumu da anlaşılmıyor Türk'ün olmadığı Din eksenli bir devlet anlayışı.

Halbuki Türkler tarih boyunca dini değil adet gelenek ve milli kültürlerini hulasa milli kimliklerini ön plana almışlardır.

Türklerin Ahilik dönemideki Hatta Osmanlının kuruluşundaki inancı Anadolmu İslamı dediğimiz Hetorodoksi inancıdır.

Osmanlıda Olanlar

İbn-i haldun “Hükümdar belirli bir güce kavuşunca devleti birlikte kurduğu milleti yanında istemez. Hükümdar Devleti kendisine kulluk edecek insanlar bulur onlarla yönetir" diyor ve gerekçelerini açıklıyor.

Osmanlı da olan da budur Bir Türk beyinin kellesini almak büyük savaşlara sebebiyet verecekken Pargalı'nın kellesini almak kolaydır.

Bir Türk beyinin kızını nikahına aldığında şehzadeleri boğdurmak mümkün olmayabilir dayılar hesap sorabilir saklayabilir.

Ancak Sarayda bulunan herkesin Padişahın Kölesi olduğu bir düzende bütün işler kolaydır.İşler böyle başlamış ancak zamanla o kölelerin gücü Padişahın idamına fetva verecek kadar güçlenmiştir İşte o zaman çöküş başladı.


Yesevi Konusu


Türkler bütün buna rağmen yüzyıllarca kurdukları devlete sahip çıkmışlardır Bu da Türk Milletinin büyüklüğüdür. Doğrusu da bu olmuştur.

Fuat Köprülü 'nün 1918’de yazdığı “Türk Edebiyatında ilk Mutasavvuflar” adlı kitabı Ahmet Yesevi konusu biraz abartmıştır.

Anadolu “halk islamı”nın bütün akımlarını “anlaşılmaz” bir gayretle Türkistan’a “Horasan erenlerine” bağlama çabası vardır.

Ahmed-i Yesevi, Anadolu’da ancak Bektaşi ve nakşi ananeleriyle tanınmıştır. Onu ne Anadolu’da bilen vardır, ne Rumeli de. Zaten lehçe bakımından Ahmet Yesevi'nin Anadolu'da Rumeli de o yıllarda bilinmesine, benimsenmesine de imkân yoktur.

Türkistan’daki büyük şöhretine rağmen bAhmet yesevi'nin bizim diyarlarımızda edebi bir tesiri hiç yoktur.

Hacı Bektaş, “Vilayet-Name”sinde geçen sözlerden ve silsilenamelerle icazetnamelerdeki adındaki başka hiçbir izi yoktur. Kaldı ki Yunus,Mevlana, kendi şeyhi Tapduk Baba onun şeyhi Barak Baba,onun şeyhi Baba Saltuk’tan bahsetmişlerdir Ahmet Yesevi yoktur.

Ahmet yesevi Sufi şair ve tarikat müessisi sıfatı ile, Türklerin manevi hayatı üzerinde asırlarca müessir olmuştur önemlidir. Ancak “Bektaşilik’in “Yesevi Tarikatı’nın bir kolu olarak görülmesi, yanlıştır Bektaşiliğin yayılmasında rolu yoktur. Çünkü Yesevi tarikatı koyu sünni bir kuruluş olup kendi özüne karşıt kurumların doğmasına elverişli değildir.

Mevlana farkıl bir ekoldür ancak onda bile Ahmet Yesevi’nin izi yoktur anlatmak istediğimiz odur. Yani Ahmet Yesevi'nin öğretileri bahsedildiği gibi 13. Yüzyılda değil 17.Yüzyılda fark edilmeye başlanmıştır. Tabii ki bunlar çok uzun konular Ahmet Yesevi de H.Bektaş-ı Veli'de Ahi Evren'de çok büyük hizmetleri olan insanlar.Ancak olayları yerli yerine koymadığımız taktirde farklı yerlere varıyoruz bilgimiz hamaset düzeyinde kalıyor

Burada inşallah hep beraber bütün konuları en ince ayrıntılarına kadar irdeleyerek tarihimizi ve o büyük insanları bu gün yaşamımızı inançlarımızı tüm değerlerimizi borçlu olduğumuz atalarımızı daha iyi tanıyacak daha çok seveceğiz.

Mezhep Savaşı Konusu

Değerli üstadım ben Mezhep konusunun Türklüğün önüne geçmesini tasvip etmiyorum.

1300'lerde bile Anadolu'da mezhep değil Türk İslam anlayışı egemendi.

Düşman bizi bu coğrafyada Türk olduğumuz için istemiyor İslam ile kimsenin problemi yok İnançlı bir milletiz.

Millet olarak yaşadığımız tehlike milli kimliğimizle varlığımızla ilgili 100 yıl önce yaşadığımız oyunlar yine sahnede.

O yıllarda da bütün oyunlar Din meskasi ile tezgahlanıyor Türklüğümüz hedef seçiliyordu on milyon Türk soykırıma uğratıldı.

Kala kaya 7 milyon kadın çocuk ihtiyar kaldık Yeniden dirildik tehlikede at başı gitti ve kapımıza dayandı.


COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Ahmet Cevdet Paşa gibi Türk Asıllı Vezirler ve Devlet Adamları Devlete Hakim Oluşu - Taner Ünal
Ahmet Cevdet Paşa gibi Türk Asıllı Vezirler ve Devlet Adamları Devlete Hakim Oluşu - Taner Ünal
http://1.bp.blogspot.com/-DPRNGIfmVnI/U5JL5x7PIxI/AAAAAAAA0P0/FDWjgqJ7ojU/s1600/Ahmed_Cevdet_Pasa_osmanli_turkasya.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-DPRNGIfmVnI/U5JL5x7PIxI/AAAAAAAA0P0/FDWjgqJ7ojU/s72-c/Ahmed_Cevdet_Pasa_osmanli_turkasya.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/06/ahmet-cevdet-pasa-gibi-turk-asll.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/06/ahmet-cevdet-pasa-gibi-turk-asll.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content