Satılık

Ahmet Cevdet Paşa gibi Türk Asıllı Vezirler ve Devlet Adamları Devlete Hakim Oluşu - Taner Ünal

Ahmet Cevdet Paşa gibi Türk Asıllı Vezirler ve Devlet Adamları Devlete Hakim Oluşu  

Tanzimat Dönemi

Nitekim Cevdet Paşanın 1850 de yazdığı (Kavaidi Osmaniye) Türkçe alfabe kitabı gibi çalışmalar olmasaydı Alfabe inkilabı olmazdı.

Şinasi, Ziya Paşa, Muallim Naci, Ahmet Cevdet Paşa ve Ahmet Mithat efendi gibi aydınlar yazı dilinin anlaşılır hale getirmişlerdir.
Cvp-
Tabii ki öyle oldu yani Cumhuriyetin alt yapısı aslında 19.Yüzyılda farkında olunmadan hazırlandı o çalışmalar olmasaydı zordu.
Cvp-
Arkadaşlar Cevdet Paşa Türkçeyi (yani Tanzimat Türkçesini) zamanında en iyi bilen ve yazanlardan biri, hattâ o devrin bu alandaki üstadıdır !

Cevdet Paşa dilde sadeleşmenin, özlü ve düzgün bir Türkçenin gerekliliğini, derin bir sezgi ile anlamış; eserlerinde örneklerini vermiştir.


Ailesi

Tanzimat devrinin büyükleri arasında geniş bilgisi, zekâsı ile gerçekten üstün bir yer almış olan Cevdet Paşa 1822 yılında Lofça'da doğdu.

Babası, Rumeli âyanlarından Yularkıran Ahmet Ağa Soyundan ve Lofça'nın ileri gelenlerinden Hacı İsmail Ağa'dır.

Cevdet 1849'da, Meclis-i Maarif üyesi ve Dârülmuallimin müdür oldu. Bu müesseseyi Türk'e göre düzenledi programlarını yaptı.

1851 yılında açılan "Encümen-i Dâniş" (ilk Türk Akademisi) nin dahilî üyeliğine seçildi. Cevdet, 1854'ten sonraki yıllar içinde yükseldi.


İç Konu – Devlet ve Ahiler


Osmanlı çok karmaşık bir yapıdır Devletin başında Padişah etrafında onu kontrol etme derecesine gelmiş devşirmeler vardır.

Ancak birde çeşitli etken teşkilatlar vardır Türklerin derviş Gazilerin Ahilerin yürüttüğü devletin içinde teşkilatlar vardır.

Bunlar Devşirmelerle sürekli karşı karşıyla gelirler ancak birbirlerini kontrol ederler Padişahın görünmez koruyucuları gibidirler.

Bu gün gayet uçuk gelecek bu durum geçmişte garip bir şekilde yaşanmıştır Ve devletin başına aşırı bela olanlar temizlenmiştir.

Osmanlıyı Kuran teşkilat hetorodoksi inancına sahip Ahilerdir Her şeye bir Ahmet Yesevi eklemek moda olmuştur alakası yoktur.

Mesela Hacı Bektaş-ı Veli Yesevi Müridi değildir Ahi Evren'in talebesidir Ahilik çok önemli bir olaydır büyük bir teşkilattır.

Bunları inşallah fırsat buldukça anlatacağız Tarihimizi devşirmeler yönlendiriyor Hamaset aşılıyorlar.

Böyle olunca Türklerin kurduğu devletlerin gerçek gücü ve durumu da anlaşılmıyor Türk'ün olmadığı Din eksenli bir devlet anlayışı.

Halbuki Türkler tarih boyunca dini değil adet gelenek ve milli kültürlerini hulasa milli kimliklerini ön plana almışlardır.

Türklerin Ahilik dönemideki Hatta Osmanlının kuruluşundaki inancı Anadolmu İslamı dediğimiz Hetorodoksi inancıdır.

Osmanlıda Olanlar

İbn-i haldun “Hükümdar belirli bir güce kavuşunca devleti birlikte kurduğu milleti yanında istemez. Hükümdar Devleti kendisine kulluk edecek insanlar bulur onlarla yönetir" diyor ve gerekçelerini açıklıyor.

Osmanlı da olan da budur Bir Türk beyinin kellesini almak büyük savaşlara sebebiyet verecekken Pargalı'nın kellesini almak kolaydır.

Bir Türk beyinin kızını nikahına aldığında şehzadeleri boğdurmak mümkün olmayabilir dayılar hesap sorabilir saklayabilir.

Ancak Sarayda bulunan herkesin Padişahın Kölesi olduğu bir düzende bütün işler kolaydır.İşler böyle başlamış ancak zamanla o kölelerin gücü Padişahın idamına fetva verecek kadar güçlenmiştir İşte o zaman çöküş başladı.


Yesevi Konusu


Türkler bütün buna rağmen yüzyıllarca kurdukları devlete sahip çıkmışlardır Bu da Türk Milletinin büyüklüğüdür. Doğrusu da bu olmuştur.

Fuat Köprülü 'nün 1918’de yazdığı “Türk Edebiyatında ilk Mutasavvuflar” adlı kitabı Ahmet Yesevi konusu biraz abartmıştır.

Anadolu “halk islamı”nın bütün akımlarını “anlaşılmaz” bir gayretle Türkistan’a “Horasan erenlerine” bağlama çabası vardır.

Ahmed-i Yesevi, Anadolu’da ancak Bektaşi ve nakşi ananeleriyle tanınmıştır. Onu ne Anadolu’da bilen vardır, ne Rumeli de. Zaten lehçe bakımından Ahmet Yesevi'nin Anadolu'da Rumeli de o yıllarda bilinmesine, benimsenmesine de imkân yoktur.

Türkistan’daki büyük şöhretine rağmen bAhmet yesevi'nin bizim diyarlarımızda edebi bir tesiri hiç yoktur.

Hacı Bektaş, “Vilayet-Name”sinde geçen sözlerden ve silsilenamelerle icazetnamelerdeki adındaki başka hiçbir izi yoktur. Kaldı ki Yunus,Mevlana, kendi şeyhi Tapduk Baba onun şeyhi Barak Baba,onun şeyhi Baba Saltuk’tan bahsetmişlerdir Ahmet Yesevi yoktur.

Ahmet yesevi Sufi şair ve tarikat müessisi sıfatı ile, Türklerin manevi hayatı üzerinde asırlarca müessir olmuştur önemlidir. Ancak “Bektaşilik’in “Yesevi Tarikatı’nın bir kolu olarak görülmesi, yanlıştır Bektaşiliğin yayılmasında rolu yoktur. Çünkü Yesevi tarikatı koyu sünni bir kuruluş olup kendi özüne karşıt kurumların doğmasına elverişli değildir.

Mevlana farkıl bir ekoldür ancak onda bile Ahmet Yesevi’nin izi yoktur anlatmak istediğimiz odur. Yani Ahmet Yesevi'nin öğretileri bahsedildiği gibi 13. Yüzyılda değil 17.Yüzyılda fark edilmeye başlanmıştır. Tabii ki bunlar çok uzun konular Ahmet Yesevi de H.Bektaş-ı Veli'de Ahi Evren'de çok büyük hizmetleri olan insanlar.Ancak olayları yerli yerine koymadığımız taktirde farklı yerlere varıyoruz bilgimiz hamaset düzeyinde kalıyor

Burada inşallah hep beraber bütün konuları en ince ayrıntılarına kadar irdeleyerek tarihimizi ve o büyük insanları bu gün yaşamımızı inançlarımızı tüm değerlerimizi borçlu olduğumuz atalarımızı daha iyi tanıyacak daha çok seveceğiz.

Mezhep Savaşı Konusu

Değerli üstadım ben Mezhep konusunun Türklüğün önüne geçmesini tasvip etmiyorum.

1300'lerde bile Anadolu'da mezhep değil Türk İslam anlayışı egemendi.

Düşman bizi bu coğrafyada Türk olduğumuz için istemiyor İslam ile kimsenin problemi yok İnançlı bir milletiz.

Millet olarak yaşadığımız tehlike milli kimliğimizle varlığımızla ilgili 100 yıl önce yaşadığımız oyunlar yine sahnede.

O yıllarda da bütün oyunlar Din meskasi ile tezgahlanıyor Türklüğümüz hedef seçiliyordu on milyon Türk soykırıma uğratıldı.

Kala kaya 7 milyon kadın çocuk ihtiyar kaldık Yeniden dirildik tehlikede at başı gitti ve kapımıza dayandı.


Ahmet Cevdet Paşa gibi Türk Asıllı Vezirler ve Devlet Adamları Devlete Hakim Oluşu - Taner Ünal Reviewed by Bilig Bitig on Cumartesi, Haziran 07, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.