Satılık

Türk Halk Oyunlarında Kartal Figürü

Türk Halk Oyunlarında Kartal Figürü


Merdan GÜVEN

     Kartal eski çağlarda İç Asya‟da yaşayan Türk boylarının sembol olarak seçtiği kuşların en önemlisidir. Kartalın kutsiyeti onun Tanrı‟ya en fazla yaklaşan kuş olması ve hatta Tanrı‟nın elçisi veya sembolü olarak telakki edilmesi yanında, kartalın bazı boyların ve şamanların atası olduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 


     Kartalın uçuşu, avını gözlem
esi, korkusuzca saldırışı, kanat çırpışı ve diğer birçok hareketi, insanları daima cezp etmiştir. Şamanlık geleneğinde kutsiyet taşıdığına inanılan kartal şamanların kutsal oyunlarının âdeta vazgeçilmez taklit edilen kuşu olmuştur. Tıpkı şaman oyunlarında olduğu gibi günümüz Türk halk oyunlarındaki hem bireysel oyun sergileyen oyuncuların hem de toplu oynayan oyuncuların birçok hareketi, kartalın hareketlerine benzemektedir. Kartalın o güven dolu hâli ve etrafına verdiği korku, ürperti, uçan kuşların hâkimi gibi davranışları, Türk halk oyunlarının birçoğunda kartalı taklit etme biçiminde ortaya çıkmaktadır. Şamanlar, merasimlerdeki oyunlarında çok sık kartal taklidi yaparlar; kartalı yansılayan oyunlar oynarlar. Türk halk oyunlarının geleneğindeki kartalı taklit eden oyun figürlerinin kaynağında da bu tür eski Şamanlık geleneğinden gelen oyunlar bulunmaktadır.
Hepsi : http://goo.gl/wTmWUL

Ayrıca:
http://goo.gl/t5HG31
http://goo.gl/b3kby1
http://goo.gl/Ca2zZX
http://goo.gl/zza0mc

Foto : Sivas Divriği Ulu Camii Çift Başlı Kartalı
Türk Halk Oyunlarında Kartal Figürü Reviewed by Bilig Bitig on Pazar, Mayıs 25, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.