--> Med'yatik Bir Halk | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Med'yatik Bir Halk

Med'yatik Bir Halk      Altı yedi yıl önce ilginç bir denklik ilgimi çekmişti.Türkçe "büyü" ve "büyük" kelim...Med'yatik Bir Halk

     Altı yedi yıl önce ilginç bir denklik ilgimi çekmişti.Türkçe "büyü" ve "büyük" kelimeleri benzeşiyor. Yunanca'da da aynı anlamdaki kelimeler birbirine benziyor: "magia" büyü ve "mega" büyük. Elbette hiç bir Türk Yunanlılarla akraba çıkmak istemez ve işin aslı böyle bir denklik falan da yok. Zîra bugün "magic" gibi evrensellik kazanmış bir kelimeyle tanıdığımız "magia" aslında Medçeden alınmadır.

     Medlerin din adamları zümresine "mag" deniliyordu; anlaşılan sihir güçleriyle de tanınıyorlardı ki isimleri başka ülkelerde büyücülükle özdeşti. (Maglarla başları belada olan Yahudiler, kötü kavimlere onların isimini verdiler: Gog ve Magog (Ye'cuc ve Me'cuc). Macarlar Mag eri, Moğollar ise Mog oğul olarak adlanıyordu. Ataları Ortadoğu'da yaşayan Türkler, bu kelimeyi bağ olarak korudular. Din adamlarına bakçı, yöneticilerine bag-beg, zenginlerine ise baş dediler. İranlılar, Hintliler ve Slavlar bu kelimeyi hem Tanrı, hem de zengin anlamında kullandılar. Türk din adamı daha sonra bağıcı-büyücü haline geldi. Yunanlılar da Medlerden duydukları Mag kelimesini büyücü olarak ifade ediyorlardı ve büg dediler. İngilizlerin ataları (Saksonlar) bunu big diye aldılar. Türklerin büyüsü (bögü) İskoçya'da bug (hayalet) haline geldi. http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=116117 )

     Med'ler M.Ö. 9.yy'dan 6.yy'a Tahran'dan berideki yurtlarında devletleşmiş ve zamanlar gücünü artırarak Anadolu ve Mısır'a da sarkmış bir halkın adı. Daha doğrusu eski halkların kalıntıları Med ( aslında Mada) adı altında yeniden toparlandılar ve devletleşme istikametinde milletleştiler.

    Peki, tıpkı Sabarlar ve Güney Azerbaycan'ın tüm eski halkları gibi bitişgen dilli oldukları söylenen Medlerin dilinde durum nasıl? Yani "büyük" kelimesinin karşılığında ne var? Maalesef üç kelime ile on kadar kabile adı ve bir düzine özel isim dışında bu halkın dilini bilmiyoruz. Ama bu üç kelime o kadar değerli ki, başka türlü üç yüz kelimeye değer.

    Mag kelimesinin iki ayrı lehçede söylenişi bize ulaşmıştır. Yunanca ve Arapça'da bu biçim geçerken (Mecûsî sözü buradan gelir), İran'da sonraki dönemlere "mug" söylenişi kalmıştır ki bugün Farça'da moğ derler. Bir dilde bir kelimenin farklı söylenişleri varsa ve bu farklı söylenişlere ikinci bir dilde de rastlanıyorsa, bunun tesadüf ve ihtimal hesaplarında bahsi olmaz. Arada bir ilgi olduğuna hükmedilir.

      Türkçe'de büyü kelimesi hem bügü, hem de bagı olarak geçer. Bu ikincisini biraz unutmuşuz ve bu gün "güz baymak" veya "göz boyamak" gibi yanlış fiillerle deyim olarak kullanıyoruz. Bu biçimler Medçe'deki söylenişin dengi. Yani Türkçe ile Med dili arasında en baştan çok yakın, aynı kaynaktan kopmayı akla getiren bir yakınlık var. Ama elde tek kelime var. Böyle bir yakınlıktan söz etmek için elbette yeterli değildir.

     Medçeden bir de kâra (avam, halk )kelimesini bilmekteyiz. Renklerin mecazî kullanımı âdettendir ve dilin anlatım yeteneğini geliştirir. Biz "kara" kelimesinin çok geniş bir dairede, renk dışında da pek çok anlam içerecek şekilde kullnıyoruz. Ama başka bir âdet de esas anlamı yitmiş bir kelimenin sesteş başka bir kelime gibi düşünülmesidir. Hattâ esas anlamını koruduğu zamanlarda bile bunun farkında olmayız. Örneğin "ölünün körü" ve "sabahın körü" deyimlerinde ikisinde de körlükle ilgili kavram çağrışır. Fakat bunu ölüye veya sabaha uygulamanın bir mantığını da bulamayız. Halbuki birincide "mezar" anlamında "qör", ikincisinde ise zaman anlamında "qor" bulunmaktadır.

      Avam halk için "kara budun" tabirinin kullanımı Türkçe'ye has gözüküyor. Başka dillerde avam ifade için yaygınlık, ortaklık, çokluk gibi kavramlara başvurulur. Arapça'da adı üstünde "avam" vardır, "amme" (kamu) kelimesi bununla kökdeş olduğu gibi, "umumî" de öyledir. İngilizce'de ise ikisi de Lâtince'den alınma "common people" ifadesine rastlarız. Fransa'da ihtilal ile haklarını almaya çalışan asiller ve rahipler dışındaki kitleye "etates generaoux" deniyordu. Burada da genel kavramına başvurulmuş.

      Kısaca bu Medçe kelime Türkçe'de "kara budun" ve bunun genişletilmiş uygulamasını içeren başka söz gruplarında yaşamaktadır. Bunu şaşırtıcı görmemek lâzım. 2.500 yılda elbette önemli anlam kaymaları olacaktır ama burada o kadar büyük bir kayma yok.

       Med'ler elbette Türk değildi. Hattâ Med Devleti var iken Türklük çoktan şekillenmişti. Ama Ortadoğu ile Kaf Dağı'nın arkasındaki ülke arasında ilişkiler hiçbir zaman kesilmedi. Medler içlerinden muhtemelen Türklerin atalarının bir kısmının çıktığı eski Güney Azerbaycan kavimlerinden biri, hattâ onların ikindi güneşidir. Burada önemli olan Türklerin köklerini ararken rastladığımız sağlam ipuçlarıdır. Bu ipuçları bizim Kuzey Iraklı Subar Kavmine dair tahminlerimizi de haklı çıkarmaktadır.

Doç.Dr.Osman Karatay'ın "Türklerin Kökeni" Kitabından

Ayrıca : http://goo.gl/kqDXdA

Foto : Med Tolu'su (http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/kadim/k68.htm )

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Med'yatik Bir Halk
Med'yatik Bir Halk
http://2.bp.blogspot.com/-k_XecTytGls/U3--pTw4-XI/AAAAAAAAnzs/y8RZa8ptH-o/s1600/Med'yatik+Bir+Halk.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-k_XecTytGls/U3--pTw4-XI/AAAAAAAAnzs/y8RZa8ptH-o/s72-c/Med'yatik+Bir+Halk.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/05/medyatik-bir-halk.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/05/medyatik-bir-halk.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content