--> Hazar Türklerinin Sanatı | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Hazar Türklerinin Sanatı

Hazar Türklerinin Sanatı Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu'nun " OSMANLILAR’DAN ÖNCE KUZEY KARADENİZ VE DOĞU AVRUPA'DA TÜRK SANATI&...

Hazar Türklerinin Sanatı

Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu'nun " OSMANLILAR’DAN ÖNCE KUZEY KARADENİZ VE DOĞU AVRUPA'DA TÜRK SANATI" Makalesinden

     Hazar sanatı ve gelenekleri, dönemin diğer büyük Devletlerinde de etkili olmuştur. Örneğin MS. 732 yılında, Bizans imparatoru V. Constantine'in bir Hazar prensesiyle evlenmesi Bizans sarayında etkili olmuş ve bir Türk modasının meydana çıkmasına yol açmıştı. Hatta prensesin çeyizi içinde gelen bir elbise, uyandırdığı hayranlık nedeniyle erkeklerin törenlerde giydiği elbise olarak kabul edilmiştir. Koestler'in söylediğine göre prensesin Türkçe adı “Çiçek" den alınarak bu elbiseye “çiçakyon" denilmişti. Söz konusu prenses Bizans sarayında Eirene ismiyle vaftiz edilmişti

      Karadeniz'in kuzeyinde, Hazar Denizi'nden Dinyeper Havzası'na kadar uzanan topraklarda (630’dan sonra) devlet kuran Hazar Türklerinin Türk kültür ve sanat tarihinde büyük bir yeri vardır. Hazar devletinin asıl önemi Uygurlarda olduğu gibi, bir kısmı yarı yerleşik veya göçebe olmasını rağmen halkın çoğunluğunun yerleşik bir hayat sürmesinden kaynaklanmaktadır. Hazar arkeolojisine dair buluntular genellikle Saltovo-Mayaki medeniyeti olarak adlandırılan kültür içerisinde değerlendirilmektedir. Bu kültür Hazar ülkesinin tüm topraklarına yayılmıştır. S. A. Pletneva'ya göre en parlak dönemini 8. yüzyıl ortalarından 10. yüzyılın başlarına kadar olan zaman dilimi içerisinde varlığını sürdüren bu kültür için sözü edilen tarihler Don havzası, Azak Denizi kıyıları ve Kırım'daki buluntulara göre ortaya konmuştur. Saltovo-Mayaki kültürünün yerleşim bölgeleri çoğunlukla surla çevrili birimlerdir. Bazen sur yerine topraktan yapılmış bir kale de söz konusudur. Bir kısmı küçük ve dörtgen şeklinde olan, bazıları taştan ve iki bölümlü evlerin yanında, yuvarlak konut temellerine de rastlanmaktaydı. Yuvarlak planlı konutları Ak-Öylerle (yurt tipi de denilen çadır) irtibatlandıran araştırmacılar da vardır.


      Kazı buluntularının en önemli bölümünü keramikler meydana getirmektedir. Toprak bakraçlar, kulpları hayvan biçimli kadehler, kilden mamül mataralar, amforalar bu eserlerin başlıcaları olup, bunlar elle veya çömlekçi çarkı ile yapılıyorlardı.


     Hazar mimarlığı ve sanatına dair eserlerin ele geçtiği en önemli arkeolojik merkezler, Hazar başkenti Sarkel, idari merkez Itil şehri, Mayatsko şehri ve Saltovo kurganlarıdır. Kafkaslar ve Don ile Dinyeper Havzası'nda da çeşitli sanat eserleri ele geçmiştir. Sözü edilen yerleşmeler dışında başka çeşitli Hazar yerleşim yerleri de kazılarla ortaya çıkarılmıştır. 


     Hazar sanatının Türk sanatı tarihi bakımından önemli yanlarından bir diğeri de mücevherler, tabaklar ve madeni eserlerin yapıldığı yerel atölyelere ait kalıntıların ortaya çıkarılmış olmasıdır. Bu durum Orta ve Iç Asya gelenekleriyle güney kavimlerinden gelen etkileri bünyesinde birleştiren Hazar sanatının, zamanla geliştiğini ve yüksek bir düzeye eriştiğini göstermektedir.


     Hazarlar, bilindiği gibi Yahudiliğin (Karaim) mezhebini kabul etmişlerdi; ancak bununla birlikte Göktanrısının hakim unsur olduğu eski Türk inançlarını da kuvvetle sürdürüyorlardı. Nitekim yukarıda da sözü edilen VII-VIII. yüzyıllara tarihlenen Kırım bozkırlarında, Azak ve Aşağı Dinyeper boylarındaki taş heykeller ve kurganlar bu inanışla ilgiliydi. Kırımda Zaporojye vilâyetinin Tokmak rayonundaki Çernozemnoye köyü yakınlarında, 36 m çapındaki kurgan buna ilişkin işaretler taşıyan önemli örneklerdendir. Toprak yığını altında dört bölümlü daire şeklindeki oval görünüşlü bir hendeğin gök inancıyla ilişkili olduğu -haklı olarak- düşünülmüştür.


      Hendeğin kuzeydoğu kısmında kurganla bağlantılı orta- çağlara ait bir tapınağın kalıntıları bulunmuştur. Mezar odasında diğer kurganlarda olduğu gibi tabutta bulunan ceset kalıntıları, eşyalara ilişkin kalanlar ortaya çıkarılmıştır. Hendekte ise kafa- tasları, kemikler, amfora kalıntıları vs. ele geçmiştir. Söz konusu hendeğin dibinde sekiz tane kireç taşından yapılmış heykel bulunmuştur ki bunların dördü atı üzerinde oturan süvari heykelleri diğer dördü ise hayvan heykelleri idi. Ayrıca bulunan insan biçimindeki dikilitaş ise evvelce muhtemelen kurganın üzerinde ve merkezinde yer alıyordu. Heykelin yüzü ve başlığı bu bölgeye ulaşmış Göktürk özelliklerini göstermektedir. Bu başlık üçgen şeklinde bir külahtır. Bu insan şekilli heykelin aksine, anlaşıldığına göre süvari ve hayvan heykelleri Kültigin Külliyesindeki gibi, bir mezar tapınağı olan mabede giden yolun iki tarafında yer almış olmalıydı. I. A. Baranov'a göre onlar tapınağın koruyucularının simgesiydiler. Bunların dışında güneşin hareketine göre yerleştirilmiş diğer heykellerin sırtı tapınağın girişine dönüktü. Bunlardan sadece ikisi süvari, dört adedi ise yine hayvan heykeliydi. Ayrıca hendeğin kuzeydoğusunda üç, doğu kesiminde ise dört heykel daha bulunmuştu. Baranov'un ayrıntılı olarak anlattığı bu kurgan, tapınak ve heykeller Hazar devrine aitti; ancak Proto-Bulgar devrine ait olduğunu söyleyen araştırmacılar da vardır.

Ayrıca: http://www.khazaria.com/turkce/hazartarih.html

Resim : http://www.hermitagemuseum.org/html_En/03/hm3_2_13a.html

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Hazar Türklerinin Sanatı
Hazar Türklerinin Sanatı
http://4.bp.blogspot.com/-jJZZspymIBc/U4JQIUp19BI/AAAAAAAAoLw/l7qNQVhRvt0/s1600/HAZAR+T%C3%9CRKLER%C4%B0N%C4%B0N+SANATI.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-jJZZspymIBc/U4JQIUp19BI/AAAAAAAAoLw/l7qNQVhRvt0/s72-c/HAZAR+T%C3%9CRKLER%C4%B0N%C4%B0N+SANATI.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/05/hazar-turklerinin-sanat.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/05/hazar-turklerinin-sanat.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content