--> Türklerin Tarihi ve Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Türklerin Tarihi ve Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları

TÜRKLERİN TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI KÜLTÜR BİLİMİ ARAŞTIRMALARI Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR        Son dönemde Türk kültür bilimi camiası, bu ...

TÜRKLERİN TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI KÜLTÜR BİLİMİ ARAŞTIRMALARI
Doç. Dr. Nebi ÖZDEMİR

       Son dönemde Türk kültür bilimi camiası, bu türden bir esere sahip olma şansını yakalamıştır. Prof.Dr. Umay Günay-Türkeş’in uzun meslekî birikiminin ve dört yılı aşan emeğinin sonucu olarak ortaya çıkan “Türklerin Tarihi” adlı, her yönüyle mükemmel çalışma, öncelikle Türk kültür bilimi araştırmalarının temel başvuru eseri eksikliğini giderecek, daha sonra da yeni incelemelere kaynaklık edecek niteliktedir.

       Bu kılavuz eserin “Türklerin Ataları ve İlk Kültür Çevreleri/Proto- Türkler” başlıklı birinci bölümünde öncelikle, “Anav (M.Ö. 4000-1000), Afanasyevo (M.Ö. 3000-1700), Kelteminar (M.Ö. 3000), Andronovo (M.Ö. 1700-1200), Karasuk (M.Ö. 1200-700), Tagar ve Taştık (M.Ö. 700-100) kültür dönemleri ile Çin’de devlet kuran Türk hanedanları hakkında, süreklilikler ve ardıllıklar da dikkate alınarak, bilgi verilmekte, daha sonra da Kimmerler-İskitler/Sakalar, Hunlar, Tabgaç/To-Pa Devleti’yle Kuşan İmparatorluğu, kendi aralarındaki ve komşu devlet ve topluluklarla ilişkileri de göz önünde tutularak değerlendirilmektedir.

       Bu bölümdeki “avcı kültürü, balıkçılık, avcı kuşların ongun seçilmesi, atın evcilleştirilmesi ve Çinlilerin ata binmeyi Türklerden öğrenmesi, çoban kültürü, kentleşme, madencilik(demir, bakır, altın süs eşyaları, silahlar, koşumlar, taştan döküm kalıpları gibi buluntular, Sakaların “bozkırın kuyumcuları” olarak adlandırılması vb.), dokumacılık, besi hayvancılığı, deri işleme sanatı, çömlekçilik, keramik işçiliği, dibekte döğülen veya el değirmeninde çekilen arpa ya da buğday unundan ekmek yapılması, dört tekerlekli arabaların ve sökülüp kurulabilen keçeden çadırların kullanılması, yünden dokuma ya da kumaş elbiselerin giyilmesi, tunç heykelle, yerleşik yaşama geçiş ve ilk önce askeri kurumlaşmanın gerçekleşmesi, farklı mülkiyet sisteminin ortaya çıkması, ticaretin gelişmesi, Ural ve Hint-Avrupa dilli halklarla temaslar, Çin kaynaklarındaki Türklerle ilgili kayıtlar, Amazonlarla Kimmer ve Saka/İskit toplulukları arasındaki benzerlikler, M.Ö.7.asra uzanan Anadolu’daki Türk topluluklarının varlığı ve bunlarla ilgili Gordion, Efes, Çavuştepe, Boğazköy’deki buluntuların benzerliği, Hipokrat’ın Sakalarla ilgili kayıtları vb.” hakkındaki ilgi çekici veri ve değerlendirmeler, Proto- Türklük döneminin çok boyutluluğunu, zenginliğini ve etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu kültür dönemleri arasındaki süreklilikler, “at biniciliğindeki ve ok atıcılığındaki ustalık, yuğ törenleri, Umay adlı tanrıça, kan kardeşliği, balbal diktirmek, yurt adlı çadır, dört tekerlekli arabaların kullanılması, maden işlemeciliği, kulakları kapayan sivri başlıklar ve deriden pantolonların giyilmesi” gibi sosyo-kültürel yaşamdaki belirgin unsurlar seçilerek ortaya konulmaktadır.

       Türk tarihinin ilk dönemleri hakkında pek çok özgün veri ve yorumu içeren bu ve diğer bölümlerde, Türk sosyal bilimcilerine rehberlik edecek araştırma teknikleri konusunda eşsiz uygulama örnekleri yer almaktadır.

Satır aralarına adeta gizlenen ilginç bilgileriyle bu eser, sosyo-kültürel yaşamın pek çok yanına ışık tutmaktadır. Örneğin, III.Bölüm’de, Türklerin İslam dinini kabul etme süreci anlatılırken Türklerin yardımıyla Talas Savaşı’nda esir alınan Çinlilerin Semarkand’da keten ve kenevirden kağıt üretmeye başladıkları, kağıt üretiminin daha sonra Bağdat, Mısır, Sicilya ve Endülüs yoluyla Avrupa’ya yayıldığı belirtilmektedir. Bu tespitten hareketle pek çok coğrafyada ve özellikle de Avrupa’da yaşamın, kültürlerin ve medeniyetlerin yazılı kültür temelinde kurgulanmasının ve işletilmesinin sağladığını söylemek mümkündür. Böylelikle insanlık belleği daha güvenilir olarak korunmuş ve yeni keşiflere ulaşılmış, daha doğru bir ifadeyle modern zamanların
temeli atılmıştır.

       Sonuç olarak, Türklerin kendi medeniyetlerini geliştirirken, dünyadaki değişik kültür ve medeniyetler arasında, çiçeklerin tohumlanmasını sağlayan bal arıları gibi işlev gördükleri, bu eserin her bölümünde ayrıntılı bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu nedenledir ki Türk tarihi ve medeniyeti, rengarenk çiçeklerin bezediği uçsuz bucaksız bir bahçedir. Bu bahçe, her coğrafyadan ve karşılaşılan her medeniyet ve kültürden sentezlenerek üretilen müstesna çiçeklerle de doludur. Prof. Dr. Umay Günay Türkeş, bu bahçenin farkına varılmasını sağlayan Türklerin Tarihi adlı başyapıtı kaleme alarak, her türlü övgüyü hak etmektedir.


http://millifolklor.com/tr/ sayı 73

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Türklerin Tarihi ve Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları
Türklerin Tarihi ve Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları
http://3.bp.blogspot.com/-B_m4-CXu7lw/U1Ywl9TTQVI/AAAAAAAAnUM/2JP8IFXgAJ0/s1600/T%C3%9CRKLER%C4%B0N+TAR%C4%B0H%C4%B0+VE+KAR%C5%9EILA%C5%9ETIRMALI+K%C3%9CLT%C3%9CR+B%C4%B0L%C4%B0M%C4%B0+ARA%C5%9ETIRMALARI.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-B_m4-CXu7lw/U1Ywl9TTQVI/AAAAAAAAnUM/2JP8IFXgAJ0/s72-c/T%C3%9CRKLER%C4%B0N+TAR%C4%B0H%C4%B0+VE+KAR%C5%9EILA%C5%9ETIRMALI+K%C3%9CLT%C3%9CR+B%C4%B0L%C4%B0M%C4%B0+ARA%C5%9ETIRMALARI.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/04/turklerin-tarihi-ve-karslastrmal-kultur.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/04/turklerin-tarihi-ve-karslastrmal-kultur.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content