--> Türk Tarihinde Sek El ~ Çik ~ Çigil Meselesi | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Türk Tarihinde Sek El ~ Çik ~ Çigil Meselesi

TÜRK TARİHİNDE SEK EL ~ ÇİK ~ ÇİGİL MESELESİ   Prof.Dr. Saadettin Y. GÖMEÇ       Türk tarihinde yıllar evvelce de tartışılan Sek El, ...


TÜRK TARİHİNDE SEK EL ~ ÇİK ~ ÇİGİL MESELESİ 
 Prof.Dr. Saadettin Y. GÖMEÇ

      Türk tarihinde yıllar evvelce de tartışılan Sek El, Çik İl ve Çigil (Çig İl) meselesini yeniden ele almaya çalıştık. Bununla birlikte kaynaklardan çıkan neticelere baktığımızda kanaatimiz; Sek El ile Çik İl aynı etnik isimdir ve onlar Hun Devletinin gücünü yitirmesiyle bir parçalanma yaşamışlar, arkasından kab
ilenin bir bölümü doğudaki anavatanlarında kalırken, bir kısmı da batıya Orta Avrupa’ya kadar gelmiştir. Fakat Çik İl Avrupa’da Sek El (Székely) olmuştur ki, bu da gayet normaldir. Ancak zaman zaman Çik İl ile yine bir başka Türk boyu olan Çigil’in birleştirilmesi fikri ise bizce doğru değildir. Çünkü Uygur dönemi Türk kitabelerini incelediğimizde, bunlar aynı çağlarda farklı coğrafyalarda yaşamış iki ayrı Türk kabilesi olarak karşımıza çıkar.

      Macar alimleri Sek Ellilerin, Avarlarla (Apar-Ak Hun) Avrupa’ya gelen Türk boyları veya Ata İllig’in (Attila) devletine bağlı, Macar ya da Bulgar unsuruyla karışmış Ak Hun-Avar bakiyeleri olduklarına işaret ederler.,

     Sek Ellilerin kendilerine ait bir alfabelerinin olduğuna dair en eski kayıtlar 13. asırdadır. Ama bu yazının 10. yüzyılda meydana geldiği söyleniyorsa da, biz buna katılmıyoruz. Bu alfabe sisteminin Kök Türk harfleriyle bir ilişkisi olduğu açıktır. Herhalde bu alfabe Hunlarla birlikte Asya’dan Avrupa’ya geldi ve onu Avarlar, Bulgarlar, Kuman-Kıpçak ve Peçenek gibi tabiki Sek Elliler de kullandılar. İlim âleminde yankı uyandıran ilk kitabeleri ise İstanbul’da bulunmuştur. Osmanlılar zamanında İstanbul’a gelen bir Sek El elçisi şikâyetlerini kaldığı hanın duvarlarına yazmış ve 1553’te bunlar kopyalanmıştı. Büyük âlim Thomsen bunun da Türkçe olduğuna karar verdikten sonra Macarlar tarafından okundu. 17. yüzyılda bir tahta üzerinde, 1864’te de bir kilisede başka yazıtlar keşfedildi. Bunlar, Hüseyin Namık Orkun’un meşhur “Eski Türk Yazıtları”8 adlı eserinde toplanmıştır.

      Çik İlliler konusunda ise, zamanını tam belirleyemediğimiz bir tarihte, Türklerin dokuz Tölös ailesinin bir ittifak kurup, Tokuz Oguz denilen siyasi teşekkülü meydana getirdiklerini, işte bu dokuz boydan birisinin de Çik İlliler (Sek El) olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanısıra Türkçe belgelerde, yukarıda da vurguladığımız üzere Yenisey’in (Enesey/ Anaçay) aşağı taraflarında, yani Sayan Dağları havalisinde, Kırgızlarla komşu, belki de onlara bağlı ya da akraba bir Türk kabilesi olan Çik İllileri buluyoruz ki; vesikaları incelediğimizde onlar devamlı surette Kırgızlarla birlikte hareket etmektedirler.

Tüm Makale : http://www.ergenekun.com/TÜRK%20TARİHİNDE%20SEK%20EL%20~%20ÇİK%20~%20ÇİGİL%20MESELESİ.pdf

Sekel Yazısı
https://www.facebook.com/notes/prof-dr-kazım-mirşan/sekel-yazisi/10151344475327040

Sekel Yazısı ISO Standart Çalışması
http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n4183.pdf

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Türk Tarihinde Sek El ~ Çik ~ Çigil Meselesi
Türk Tarihinde Sek El ~ Çik ~ Çigil Meselesi
http://2.bp.blogspot.com/-1aILXTyl8uE/U19ji3xcYdI/AAAAAAAAnaU/KUCgIrwVNWY/s1600/T%C3%9CRK+TAR%C4%B0H%C4%B0NDE+SEK+EL+~+%C3%87%C4%B0K+~+%C3%87%C4%B0G%C4%B0L+MESELES%C4%B0.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-1aILXTyl8uE/U19ji3xcYdI/AAAAAAAAnaU/KUCgIrwVNWY/s72-c/T%C3%9CRK+TAR%C4%B0H%C4%B0NDE+SEK+EL+~+%C3%87%C4%B0K+~+%C3%87%C4%B0G%C4%B0L+MESELES%C4%B0.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/04/turk-tarihinde-sek-el-cik-cigil-meselesi.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/04/turk-tarihinde-sek-el-cik-cigil-meselesi.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content