Satılık

Sarmatlar

SARMATLAR
Kazi T. Lapyanov / İsmail Miziyev'in

        Sarmat etnonomi Türk dilleri ile kolayca açıklanmaktadır. M.Z.Zekiyev'e göre Sarmat, "Sarma" sarı, boz kelimesine dayanmakta, "t" eki ile de çoğul anlamı kazanmaktadır (Zakiyev, 1986, s.35.). Bu etnonimin Türkçe (sarı, boz + mat ) kelimelerinden oluşması da mümkün (DTS, s. 338). P.F.Sum, "Sarmat" kelimesinin "Sarı insanlar" anlamına gelebileceğini yazmaktadır; çünkü onlar sarı saçlı idiler. "Sarmat" kelimesi "Sar" , "Sarı" demektir (Sum, 1048, s.3).

        M.Ö. I. Binyılda Yeniseyli ataları Sarmatlarla sıkı ilişklilerde bulunan şimdiki kırgızlarda her halûkarda "Sarmat" etnonimiyle bağlantılı "Şermat" adlı etnik bir grubun varlığının altının çizilmesi oldukça ilginçtir (Abramzon, 1960, s.112,116,135). Karakalpaklar arasında "Sarmat" adında bir etnik grup mevcuttur; Kazaklar arasında ise "Sarmat Teleu" (Sarmat Kabilesi) vardır.Bunun dışında Kazakistan'da nüfusunu kazakların oluşturduğu Sarmat köyü vardır (Tolstova, 1987, s.9) ki,bunlar yalnızca tesadüf olamaz.

         Sarmatlardan kalan çok sayıda kelime konuşuluyor. Bunların çoğunluğu Türkçedir. Örneğin,

          Kalabalık bir Sarmat kabilesi olan "Sirak", Türkçe, çıra, ışık veren aydınlatan anlamındadır. "Ak" eki, Türkçe'de aitlik anlamı taşır. Kimak, Kıpçak, Kazak gibi.

Diğer bir Sarmat kabilesi olan Basil ise baş kabile anlamındadır.

         Sarmat toponimlerinde belki de en önemli olanı, o zamanlar Avrupa Sarmatyasındaki "Tamarak" adlı şehirdir. bu kelime Türkçe "Tam" (av, duvar) + orek (kale, yapı) kelimelerinden oluşmaktadır ve "şehir-kale" anlamındadır.

      Sarmatların Türk dilli oluşlarına Türkçe kelime kökenli olması nedeniyle kendisi delildir.

      Eski devir yazarları, tek bir ağızdan Sarmat'ların sarmatların hayvancılıkla uğraştıklarını, at eti yiyip, kımız içtiklerini ve kement kullandıklarını yazmaktadırlar.Antik tarihçilarden Strabon, Kafkasya'da bulunmuş ve Sarmatlarla ilgili olarak kımızdan peynir ürettiklerini, özel bir tatlı yapmak için taze ve ekşi süt (ayran) kullandıklarını belirtmiştir.

         Pliny ve Mela (M.S.I. y.y) ; Sarmatlar'ın ev araba (Karavanın atası) kullandıklarını belirterek, Türk kabileleri için son derece önemli belirleyici bir özelliklerini ortaya koymuştur.


Kazi T. Lapyanov / İsmail Miziyev'in
Türk Halkları'nın Kökeni Kitabından (s.117-120)
Çeviren : Hatice bağcı.
Selenge Yayınları, İstanbul- 2008

Походная юрта
Sarmatlar Reviewed by Bilig Bitig on Pazartesi, Nisan 21, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.