--> Orta Osya Uygarlığı'nı Anlamak | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Orta Osya Uygarlığı'nı Anlamak

Orta Osya Uygarlığı'nı Anlamak Doç. Dr. Osman KARATAY ....Kitap, Batı’nın bize dayattığı tarih görüşüne isyân ve bu görüşe te...Orta Osya Uygarlığı'nı Anlamak

Doç. Dr. Osman KARATAY

....Kitap, Batı’nın bize dayattığı tarih görüşüne isyân ve bu görüşe teslim oldukları iddia edilen geleneksel milliyetçi tarihçiliğe yoğun bir eleştiri ana fikrine dayanıyor. Batı malı tarih görüşünden çok çektiğimiz ve kurtulmamız gerektiği bir gerçek. Ancak bu görüşün esaslarını iyi saptamadan neye isyân ettiğimizi bilmeksizin elimizde kılı
çla dolaşmak ciddiyetimizi sarsacaktır. Batı’da üretilen görüşleri şu birkaç madde içinde özetlemek mümkündür: Türklüğün kuzeydoğu Asya kökenleri, dolayısıyla sarı ırktanlığı; Türklüğün Göktürkler’le özdeşleşmesi, dolayısıyla ön tarihinin kırpılıp atılması; Altaylar’a kadar bozkırın ve yerleşik kuşağının mütemadiyen Hint-Avrupalılar’a verilmesi, dolayısıyla medeniyet alanlarıyla Türkler’in ilgisizliği; Türkçe’nin Altay ailesinden sayılması, dolayısıyla başka yerlerde rastlanmasının çelişki ve tutarsızlık oluşturması, vs.

      Bunun kökeninde bir tarafta Avrupalılar’ın, özellikle de küçük Avrupalı milletlerden çıkan âlimlerin Âri ırkçılığı; bir tarafta ise, araştırmacıların ezici çoğunluğunun Yahudi asıllı olduğunu düşünürsek, Yahudiler’in kendi atalarını Babil’den kurtaran eski İran’a duydukları minnetin ifâdesi olarak ve Âri ırkçılarından hiç farklı olmayarak, Orta Asya’nın geçmişi içinde İranî unsurları hep yüceltmeleri vardır.

      Geleneksel Türk tarihçiliği incelendiğinde, bunlardan hiçbiriyle ilgisinin olmadığı, karşı ve zıt yargılara sahip olunduğu görülecektir. Batı’dan Türk tarihçiliğine yapılan eleştiriler de bu merkezdedir: 5000 yıllık tarihten bahsediliyor, Türklük kendi sınırlarının çok dışına çıkarılıyor, üstelik medeniyet dairesinin ortalarına konuyor; pek çok kültür ve medeniyet alâkasızca Türkler’e hamlediliyor... Henüz birkaç yıl önce, “Türkler” (21 cilt) projesini çalışırken dünyanın en saygın bilim adamlarından aynı eleştirileri almıştık. Türk tarihinin 1500 yıllık olduğunu açık ifâdelerle söyleyip protesto ile projemize katılmayanlar olduğu gibi, Göktürkler öncesinde Türkler’den bahsetmemizi tuhaflıkla karşılayıp, bu konudaki bilgisizliğimizden dolayı bizi uyarmak ihtiyacı duyanlar da çıkmıştı.

      Çağdaş Türk tarihçiliği, Türk milletinin işgalci ve sömürgeci güçlere karşı silkinip kendine geldiği dönemde doğmaya başlamıştır. Tıpkı edebiyat gibi, tarihçilik de bu direnişin ve başkaldırının ruhunu taşır. Bu ruh içinde beliren Türk tarih görüşü kısa bir süre sonra, Atatürk döneminde sistemli hâle getirilmiş, ileride yapılacak çalışmalara ışık tutmak üzere ana hatları ve çerçevesi belirlenmiştir. Bundan sonraki yoğun üretimi gözardı edemeyiz. Hoca-talebe ilişkisi içinde o dönemin tarih terbiyesi günümüze kadar gelmiştir ve hâlen sürmektedir. Doğu Perinçek’in takdir ettiği çoğu âlimlerimiz işte bu rahlenin öğrencileridir. Böyle bir tarihçiliğin, Avrupa’ya başkaldıran ve onunla savaşan milletin hislerini ifâde eden bir bilim dalının Avrupa merkezli olmasına imkân yoktur. Değildir de. ...


Makalenin Tamamı : http://www.2023.gen.tr/temmuz05/8.htm

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Orta Osya Uygarlığı'nı Anlamak
Orta Osya Uygarlığı'nı Anlamak
http://2.bp.blogspot.com/-ZiDaTU4P57o/U1oPdQu-wCI/AAAAAAAAnWk/8qVavurZg6E/s1600/Macarlar%C4%B1n+T%C3%BCrkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZiDaTU4P57o/U1oPdQu-wCI/AAAAAAAAnWk/8qVavurZg6E/s72-c/Macarlar%C4%B1n+T%C3%BCrkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/04/orta-osya-uygarlgn-anlamak.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/04/orta-osya-uygarlgn-anlamak.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content