--> Obo (Ovo) – Oba (Ova) | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Obo (Ovo) – Oba (Ova)

OBO (OVO) – OBA (OVA) Türk ve Moğol boylarında “oba kültü” çok yaygındır. Oba , bozkırlarda toprak, dağ geçitlerinde taş yığınl...

OBO (OVO) – OBA (OVA)
Türk ve Moğol boylarında “oba kültü” çok yaygındır. Oba , bozkırlarda toprak, dağ geçitlerinde taş yığınlarından meydana getirilen yapay tepeciklerdir.

Bu obalar , bozkırlarda kutsal dağ ve tepelerin yerini tutarlar.
Türkiye Türkçesi de içinde olmak üzere, bir çok Türk ağzında Oba; “Çadır” manasında da kullanılmıştır.

Özellikle Moğolistandaki Budist rahiplerce “Oba kültü” inanç dışı olarak kabul edilip yok edilmeye çalışılsa da, Türkler oldukça kadim bir geçmişi ve anlamı bulunan bu kültü bırakmamışlardır. Hatta Oba , bir zafer kazanmış; Lamaların tapınaklarına bile ad olarak verilmeye başlamıştır. Oba kültünü Müslüman Türklerin dahi devam ettirdikleri bilinmekle birlikte Buna Türkiye de dahildir.

Her boy kendine ait olan bölgede bir Oba yapar. Yılın değişik zamanlarında Oba etrafında kurbanlar kesilir, adaklar adanır. Kurban olarak süt ve rakı sunulabilir. Adak olarak da at tüyü, bez yada ip parçaları kullanılabilir.

Kırgız ve Kazak Türk boyları Obalara büyük saygı duyarlar. Onlara göre , Obalar güçlü kahramanların kurganlarıdır. Bir Başkurt Türk destanına göre Obalar, eski Kamların Kurganlarıdır. Altay Obalarında, Oba yanına gelen Türkler üzerine bir taş daha atarak Tanrıdan ve Ata ruhlarından yolunu açmasını diler. Bu Obalar geçit vermeyen yerlere konulur. Kırımlı yaşlı Türkler, Oba etrafında gençlere nasihat ve bilgi verirler. Görüldüğü üzere Oba kültü zaman ve bölgeye göre anlamını değiştirse bile; yapı olarak değişmemekte ve kutsallığından bir şey kaybetmemektedir.

Günümüzde Uranhay Türkleri de ibadet amaçlı yaptıkları çadır ve barınaklara Oba derler. Uranhay Türklerinde Kam ve boyu ayin için Oba etrafında toplanır. Her gelen , Oba nın olduğu yere kumaş parçası bağlar ve adak adar. Kam da Oba etrafından 3 defa dolaşır ve kokulu otlar yakarak etrafı tütsüler. Daha sonra Dağ, yer ve su sahibine dua eder.
Ayin bitince Kurban kesilir ve kurbanın kafası bir sırığa takılarak Oba kapısı karşısına konulur. Her gelen etten bir parça alarak ateşe atar. Bu canlı adak anlamına gelmektedir. Aynı şekilde cansız adaklardan olan süt ve rakı da Oba ateşine saçılır; Tanrıya, atalar ve doğa ruhlarına dualar edilir.
En sonun da At yarışları ve güreşler yapılarak eğlenilir ve ayin sonlandırılır.

Sıklıkla görülen Mavi bezler , Mavi Göğü simgeler. Oba da zaten kutsal dağlara ve tepelere benzerliği olan bir yükseltidir. Türk mezarları olan Kurganlar da aynen bu şekilde yapılmaktadır. Bu alanlarda verilen adak ve edilen duaların; Oba ve bezler sayesinde Tanrıya ve onunla olan Ata ruhlarına gideceğine inanılmaktadır. Bu Oba ve Kurgan alanları;
Türk ve Ataları, Türk ve Tanrısı arasında kutsal bir buluşma mekanı haline gelmiştir. Her an ve Her yıl durmaksızın ziyaret edilirler. Günümüzde bile..

DENİZLİ’DE OBO LAR

Anadolu’nun Türklüğü konusunda şimdiye kadar oldukça fazla kanıt sağlanmıştır. Bu kanıtların büyük kısmı 1071 tarihinden öncesine aittir ve özellikle Oğuz boylarının, Türkmen ve Yörüklerin tarih boyunca taşıdığı kültürel değerlerimizi içerir. Bunlar arasında Türk balbalları, Koç başları, Koç mezar taşları, Kurganlar, Adak ağaçları, Kaya ve Duvar çizimleri, Kilim desenleri başlıcalarıdır. En önemlileri arasında yer alabilecek olanlar hiç kuşkusuz yazıtlardır. Ankara Güdül, Denizli Bozkurt, Erzurum Cunni Mağarası ve Ordu Mesudiye deki Türk abecesi ile yazılmış metinler, tamgalar, ongunlar ve betimlemeler üzerinde durulması gereken bulgulardır.

İşte bunlara ek olarak Denizli de Sn. Ümit Şıracı tarafından fotoğraflanmış olan OBO lar da kadim Türk kültürünün Anadolu göçünü bizlere açıkça göstermekte olan bir kanıt niteliğindedir. Burada ki en önemli benzerlik taşların yığılış biçimi gibi gözükmekle beraber, dağların geçit vermeyen yerlerinde, tepe ve düzlüklerde kullanılmasıdır. İkinci en büyük benzerlik ise; obo konusunda yukarıda bahsettiğimiz gibi, bazı Türklerin bunları Atalar, Kamlar mezarı saymalarıdır ki; aynı ve benzer düşünce Anadolu’da da yer almaktadır. Yine bu Türk’ün önemli kültürel değerlerini bu topraklara taşıyanlar Kadim Oğuz boyları, Alevi – Türkmenler ve Yörükler olmuştur. Günümüzde dahi bu kültürel değerler, inançlar içinde devamlılık göstermektedir.

- Kürşad BAYTOK

Betin tamamı Görseller ve İzleti için : http://www.kursadbaytok.com/2012/12/07/obo/

https://onturk.wordpress.com/2012/12/07/obo/

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Obo (Ovo) – Oba (Ova)
Obo (Ovo) – Oba (Ova)
http://3.bp.blogspot.com/-Vhn_K4vn_mo/U1LczuLZMFI/AAAAAAAAnI8/XYCwbGKy5QE/s1600/OBO+(OVO)+%E2%80%93+OBA+(OVA).jpg
http://3.bp.blogspot.com/-Vhn_K4vn_mo/U1LczuLZMFI/AAAAAAAAnI8/XYCwbGKy5QE/s72-c/OBO+(OVO)+%E2%80%93+OBA+(OVA).jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/04/obo-ovo-oba-ova.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/04/obo-ovo-oba-ova.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content