Satılık

Memlûk Astronomisi


Memlûk Astronomisi

       Memlûk Devleti, 1250 yılında Mısır ve Suriye’de kurulmuş olan bir Türk devleti’dir. Gerek idarî yapısı, gerekse tarihte oynadığı roller bakımından oldukça farklı bir konuma sahiptir. O döneme kadar kurulan diğer Türk devletlerinden farklı olarak yönetimde verâset sisteminin (saltanat) yerine kişisel liyakate önem verilmiş ve hükümdarları bu suretle işbaşına gelmişlerdir. Devlet
in 1517 yılında Osmanlılar eliyle yıkılışına kadar olan dönemde Ortadoğu’nun en büyük siyasî ve askerî gücünü oluşturan Memlûkler, hakim oldukları sahada üstün bir medeniyet kurmuşlar ve pek çok konuda Osmanlılar’ın önüne geçmişler ve onlara öncü olmuşlardır.

       Hâkimi oldukları coğrafyanın bütün özelliklerini çok iyi değerlendiren Memlûk sultanları, bir taraftan Akdeniz’in sunduğu ticarî imkanları kullanırken, diğer yandan daha önce aynı coğrafyaya hakim olan Eyyubî ve Zengi Devletleri vasıtasıyla Selçuklu Devleti’nin bıraktığı kültürel mirası devralmayı da ihmal etmemişlerdir. Verimli Mısır ve Suriye toprakları, Akdeniz ticareti, Anadolu ve Karadeniz’in kuzeyi ile yapılan ticaret Memlûk Devleti ekonomisinde beklenen bir gelişme göstermiş ve bununla paralel olarak bilim ve eğitim alanlarında da önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Kahire, Halep ve Şam’da Nizamiye Medreseleri gibi pek çok medrese kurulmuştur. Siyasî arenada Ortaçağ İslâm dünyasının maruz kaldığı iki büyük tehlike; Haçlılar ve Moğollar, Memlûkler tarafından bertaraf edildiği gibi Moğol istilâsı önünden kaçan Orta Asya bilim adamlarını himâye görevi de Memlûklar’a kalmıştır. Bütün bu etkenler pek çok bilim dalında önemli gelişmelerin yaşanmasına sebep olmuştur ki, bunlardan birisi de astronomidir.


Hepsi : http://goo.gl/Y0qren

Türklerde Astronomi : http://goo.gl/Vs7wvI

Uluğ Bey : http://bilig.yesevi.net/PDFS/6.sayi.pdf s.158

Resim : Uluğ Bey Heykeli -Semerkand

Ay'daki Uluğ Bey Krateri : http://goo.gl/aLHywT

http://goo.gl/n5ZjAn

NOT : Türkiye Coğrafî ad olarak "Türkiye" (=Turkhia) tâbirine ilk defa Bizans kaynaklarında tesadüf edilmektedir. VI. asırda "Türkiye" tâbiri Orta Asya için kullanılıyordu (Menandros). 9.-10. asırlarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar olan sahaya bu ad verilmekte idi. (Doğu Türkiye = Hazarların ülkesi, Batı Türkiye = Macar ülkesi). 13. asırda "Türk Devleti" zamanında Mısır ve Suriye'ye "Türkiye" deniliyordu. Anadolu ise 12. asırdan itibaren "Türkiye" (Turcia) olarak tanınmıştır. (İ.Kafesoğlu Türk Milli Kültürü )
Memlûk Astronomisi Reviewed by Bilig Bitig on Pazartesi, Nisan 21, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.