Satılık

Louvre Müzesi - Saka Motifleri
       Sakaların bu grubu ile daha ônceden İtalya‟ya gôç etmiş olan Batı Anadolulu Troyalılar İtalya‟da karışıp kaynaşarak, bizim Etrüskler yada Tursakalar dediğimiz kavmi meydana getirmişlerdir. Bir başka deyişle, Etrüskler adı verilen kavim, Troyalılar ile Sakaların birleşmesiyle oluşmuş yeni bir Türk topluluğudur. Dolayısıyla bu yeni kavmin kôkeni hem Anadolu‟ya hem de Orta Asya‟ya dayanmaktadır. Onların Orta Asya kôkenli olduğunu gôsteren başka deliller de vardır. Bunlardan biri, kurt motifidir. Romulus ve Romus kardeşleri emziren dişi kurt motifi, belli ki, Etrüsklerin Orta Asya ile irtibatlı olduklarının en ônemli işaretidir. Etrüsk krallarının asalarında yer alan kartal motifinin de Asya kôkenli olduğuna Şüphe yoktur. Zira çift başlı kartala tarihte ilk kez Sümerlerde rastlanmaktadır ki, daha ônceki sayfalarda, Sümerlerin Mezopotamya‟ya Orta Asya‟dan geldiklerine işaret etmiştik. Sümer çivi yazısı ile yazılmış tabletlerde “imdigud” denilen çift başlı kartal, Orta Asya Türklerinden olan Gôktürklerde ve daha sonraları Selçuklularda da gôrülmektedir ki, bütün bu kavimlerin kôkeni aynı yere dayanmaktadır. Dolayısıyla Etrüskleri oluşturan iki toplumdan (Troyalılar+Sakalar) en azından birinin (Sakalar), Orta Asya kôkenli olduklarına Şüphe kalmamaktadır. Etrüsklerin Türk olduklarına işaret eden bir başka delil de, kırmızı rengin, bütün Türklerde olduğu gibi, Etrüsklerde de kutsal renk olarak kabul edilmesidir. Kabartmalar üzerindeki Etrüsk tasvirleri de, bu insanların, tıpkı Türkler gibi orta boylu, geniş omuzlu ve yuvarlak kafalı olduklarını ortaya koymaktadır.

Gôrülüyor ki, Etrüsklerin Türk kôkenli bir kavim olduğunu kabul etmemek için hiçbir neden yoktur.

Prof. Dr. Ekrem Memiş
Türkler Ansiklopedisi Cilt-1

Foto: Louvre Müzesi
Louvre Müzesi - Saka Motifleri Reviewed by Bilig Bitig on Pazar, Nisan 06, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.