Satılık

Kutsal Samarra Tabağı - Sümerce

1947-48 akademik yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünde bir Öğrenci iken, elime Sturtevant’m A Hittite Glossary ve Supplement to A Hittite Glossary’sinin Münire B. Çelebi tarafından yapılan Türkçe tercümesi Eti Dili Sözlüğü (TDK yayım) geçti. 0 sıralarda R. Rahmeti Arat’tan Eski Türkçe dersleri almakta idim. Kitabı merakla incelerken, gözüme Sümerce GUD ‘öküz, sığır’ kelimesi çarptı. Bu kelime ile Eski Türkçe ud ‘Öküz’ arasındaki benzerliği dikkate değer buldum ve şöyle düşündüm : “Eğer bu bir tesadüf değil de Sümer ve Türk dillerinin tarihî bir ilgisinden ileri geliyorsa, o takdirde Sümerce kelime başı g’lerinin Türkçe de sıfıra tekabül etmesi gerekir (Bilindiği gibi Eski Türkçe de kelime başında g yoktur) ve şayet bu doğru ise, bir Sümerce sözlüğün g harfinde Türkçe ile ilgili başka kelimelere tesadüf ihtimali, mantıken mümkün olmalıdır.” Bunun üzerine, Sümerce hakkında ne buldumsa okumaya ve notlar almaya başladım. Hatta, Fransızcadan çevirerek bir de Sümerce - Türkçe sözlük hazırladım. Orada, düşüncemi destekleyen başka kelimeler de tespit ettim


***

      Önemli bir kısmı Sümerceye yabancı bir karakter taşımaları dolayısı ile Landsberger’in tespit ettiği alıntı kelimelerden oluşan bu malzeme, onun Proto Euphrates, Proto Tigris diye adlandırdığı dillere bağlanıyor. Landsberger’in bu isimlerle işaret ettiği saha Fırat ve Dicle havzasıdır. Ayrıca Emesal hakkındaki açıklamaları da aynı bölgeyi gösterir. Şu halde..Türkler daha m, ö. en az 3500’lerde bu günkü Türkiye’nin doğusunda oturuyorlardı, ve dilleri, Sümerlerle iç içe (muhtemelen superstratum - substratum) yaşarken, henüz iki kola ayrılmıştı.

****

Bu araştırmadan şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır :

1. Sümerce ve Türkçe çok daha eski bir devirde birbiri ile akraba olmuş olabilir veya olmayabilir. Bu konu bizi burada ilgilendirmiyor. Fakat Sümerlerle Türkler arasında dil bakımından tarihi bir ilgi bulunduğu hususu bu 168 kelime ve gerekli açıklamalarla ispatlanmıştır.

2.Türklerin en az m. ö 3500'lerde Türkiye’nin doğu bölgesinde bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun kuzey, doğu ve batı sınırlarının ne olduğunu başka bir araştırmamda açıklayacağım.

3.Türk dilinin zamanımızdan 5500 yıl önce müstakil ve iki kollu bir dil olarak varlığı ispatlanmıştır. Eğer doğuştan, Sümerlerle temasa geldikleri zamana kadar ki çözülme hızı sabit ise, İlk Türkçe veya Ana Türkçe’nin muazzam bir zaman önce yaşamış olması gerekir. Bu sonuç, benim 1978 yılı sonunda tamamlayıp 1983 Ağustosunda yayımladığım Altay Dilleri Teorisi adlı çalışmamda, Türk dilinin archeology ve glottochronology araştırmalarından hareketle, ileri sürdüğüm ‘yaşı, en pinti hesaplara göre 8500’ dür’ (s. 52-55) ifademle karşılaştırılabilir. Şimdi bu rakam doğrulanmak- tadır. Çünkü Ana Türkçe’den Ana Doğu ve Batı Türkçe’sine kadar geçen zamanı da hesaba katarsak, bu devreden zamanımıza kadar geçen 5500 yılın ikiye katlanması mümkündür.

3. Bu gün, yaşayan dünya dilleri arasında, en eski yazılı belgelere sahip olan dil, Türk dilidir. Bunlar, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerdir.

4. Altay Dili Teorisi’ndeki en Önemli meselelerden biri olan l/ş, r/z ye ait misallerdeki anachronism, bu konuda aksi istikamette bir düzeltme yapılmasını gerektirir.

Son Söz

       Sümerce ile Türk dili, pek çok kimse tarafından karşılaştırıldı. B. Munkácsi dışında, bunlardan hiçbiri Türk dili bakımından hazırlığa sahip değildi. Yine şimdiye kadar hiçbir çalışmada "linguistic criteria", burada olduğu kadar özenle tatbik edilmedi. Gerçek odur ki, bu konuda "regular sound correspondences" ilk defa 1947 yılında benim tarafımdan kullanıldı. Bu çalışmaya bir tesadüfle başladım; 1970 yılında bunlar hakkında ilk konferansımı verdim ve bana sokulabileceğini tasavvur edebildiğim sorunun cevabını 1982’de bularak çalışmamı tamamladım. Malzemenin hepsini vermiş değilim. Meseleyi ana hatları ile ortaya koydum. Çalışmam sırasında en çok dikkat ettiğim husus, kendi Türklüğümü konudan sıyırabilmek düşüncesi idi. Bunu başarabildiğime inanıyorum. Hiçbir ön yargıya sahip değildim ve hedefim sadece gerçeği tespitti. Bunu başardığımdan da şüphe etmiyorum. Çünkü böyle bir konuya bu güne kadar el atanların hepsinden daha iyi hazırlıklı olduğumu biliyorum. Bununla birlikte, ben bir Türkolog, Mongolist, Altayisist ve lengüistim bir Sümerolog değilim. Bunu, yapma bir tevazuun arkasına saklanmadan bir gerçek olarak kaydediyorum. Bu bakımdan Sümerce kelimelerin doğruluk veya yanlışlığından mesul tutulamam. Bunların her biri, Sümerologların kendilerinin tespit ettiği şekilde aynen verilmiştir. Şimdi bir kısmının mana ve şekilleri, Sümerolojinin gelişmesi sonucu değişmiş olabilir. Bütün kontrollerime rağmen böyleleri varsa, her halde 15 kelimeyi bulmaz. Bunu iki katma bile çıkarsak, hâlâ geriye 138 kelime kalır ki toplam sayıdaki azalma verdiğim ses denklik kanunlarım bozmaya yetmez. Çünkü her kanun için ortalama 8'den fazla destek örnek kalacak demektir. Bu ise, istenilen miktarın iki katından fazladır.


         Bununla birlikte, benim kendi milliyetimden kaynaklanabilecek bir ön yargıyı giderebilmek için gösterdiğim gayreti, muhtemel muarızlarımın, özellikle Sümerologların, kendininkiler için göstereceğinden emin olamam. Eğer itirazda bulunacaklarsa - gerçek başka şekilde ortaya konulamayacağından - verdiğim kelimelerin bütününü ele almaları gerekir. Yanlış varsa, bu şahsî otorite ile değil, benim Türk dili asıllı kelimeler için bile yaptığım gibi, yazılı bir kaynakla, aynı dil ve şekille teşviik edilmelidir. Kalan bütün hususlarda, vardığım sonuçları müdafaa edebilirim, soru kimden ve nereden gelirse gelsin.


Prof.Dr. Osman Nedim TUNA
7 - 3 - 1989

Tamamı : http://tdk.gov.tr/images/css/TDA/1989/1989_7_Tuna.pdf

Sümer Gök Haritası : http://goo.gl/7dbCBw
Kadim Türkler: http://goo.gl/cWKCam

Foto : Samarra Tabağı,(M.Ö.4000) Berlin Pergamon Müzesi (Kenar çerçevesinin altında 4x30=120 çizgi, Çerçevenin altında yüzen 8 balık, daha içeride, 4 kuş tarafından yakalanmış ve merkeze yüzmeye çalışan 4 balık ve ortada OZ/ÖG damgamız (Swastika)
(http://goo.gl/348UDk)
Kutsal Samarra Tabağı - Sümerce Reviewed by Bilig Bitig on Salı, Nisan 29, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.