Satılık

İskuza/Asquzai


       Asurlular Kimmerler'i “Gimirrai”, İskitleri “İskuza/Asquzai” olarak adlandırmıştır. Urartularsa Kimmer ve İskitleri “İşqigulu” adıyla tanımlamaktadırlar.Grek kaynaklarında “Skyt”, Persçe gibi doğu dillerinde ise “Sak”; ya da başka ôrneklerde olduğu gibi “Saka”, “Caha” gibi adlarla tanınırlar. Bu bilgiler daha sonra Kutsal Kitaplara yansımıştır: Anadolu'ya Kuzeyden gelen diğer toplumlarla birlikte adları geçmektedir ve bunlar Nuh Peygamberin oğlu Yafes'ten türemişlerdir (Ahdi Atik/Tevrat, Genesis 10; Ezekiel 38,6: “Gomer”=Kimmer; “Askenaz”=İskit) . Akadca İşquzai adında da -quz-,-quzai- o dônemki “Oğuz” adının arkaik sôyleyişinin, çivi yazısındaki şekli olduğu şüphesizdir. Tarihi bir gerçek olarak da şunu vurgulamak istiyoruz: “İskit”/“Saka” adları “Türk” adı ile eşdeğerdedir. İskitler, Eskiçağ‟da “politik güç” olarak tarih sahnesinden çekildikleri halde, Orta çağ‟da, mesela Bizans kaynakları, İslamiyet‟i henüz kabul etmemiş olan Türk toplumlarından, Türk boylarından “İskit” adıyla sôz etmektedirler. İslamiyet‟i kabul edenler ise kendi adlarıyla anılırlar. Bu ayrım bizce, çok anlamlıdır. Benzer ôrnekleri çoğaltmak mümkündür. Daha sonra da, mesela 17. ve 18. yüzyılın ünlü Boğdan voyvodası Dimitri Kantemiroğlu‟nun kaleme aldığı Osmanlı Tarihi‟nde Kırım Tatarları ile İskitler‟in aynılığı hakkındaki yaklaşımları dikkat çekicidir. ya da Baron de Todt‟un Kırım Han‟ın ôlümü hakkında naklettikleri çok ônemlidir.

Prof. Dr. M. Taner Tarhan'ın
"Ön Asya Dünyasında İlk Türkler: Kimmerler ve İskitler " Makalesinden
Türkler Cilt1

İskuza/Asquzai Reviewed by Bilig Bitig on Cumartesi, Nisan 05, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.