Satılık

Eski Türk Şehirleri ve Semerkant


ESKİ TÜRK ŞEHİRLERİ VE SEMERKANT
Dr. Cengiz ALYILMAZ

        Hem Köktürk ve Uygur dönemi bengü taşlannda, hem de diger eski Türk dili yadigarlannda bazen "balık (balgat / balgas / balgasun)", bazen "kent (çent / kant / kan / ken)", bazen "uluş", bazen de "il" kavram işaretiyle karşılanan ve geniş alanlar üzerine son derece sistemli bir şekilde inşa edilmiş olan Türk şehirleri, yerleşik Türk kültür ve med
eniyetine tanıklık etmekte ve eski Türk yaşayış ve inanışından derin izler taşımaktadır.

      Söz konusu eski Türk şehirlerinin bir kısmı bizzat Türkler tarafından inşa edilmiş; bir kısmı ise, verilen mücadeleler, uzun yıllar devam eden savaşlar sonrasında Türk milletinin eline geçmiştir. Coğrafi konumları, zengin doğal kaynakları yüzünden tarih boyunca birçok milletin (doğal olarak da Türk milletinin) sahip olmak için uğraştığı, uğruna canlar feda ettiği tarihi şehirlerden biri de Semerkant olmuştur.

      Tarihte Türkler'in doguda ve batıda yoğun olarak yaşadıkları, ugruna savaş verdikleri (Mogol istilasına kadar da birçoğu devrinin en işlek merkezlerinden olan) bazı şehirler şunlardır:

Beş Balık, 
Togu Balık, 
Bavıl Balık, 
Bay Balık, 
Ordu Balık (Kaşgar, Kaş Balık, Ka-Şa, Sulek / Sule ), 
Kuz Balık (Gu Balık, Kuz Ordu, Kuz Uluş, Ordu Kent, Balagasun), Can Balık, 
Çakuk Balık, 
Yengi Balık, Barçınlıg Kent, Man Kent, Öz Kent (Öz Çent, Fergana), 
Taş Kent (Çaç, Şaş, Terken), Tün Kent, Semiz Kent (Semerkant), Süt Kent, 
Yar Kent, 
Yegen Kent, 
Temir Kapıg (Temir Kapı, Demirkapı), 
Turfan, Bukarak (Buhara), 
Sugnak (Sıgnak),  
Karnak, 
Barçuk, 
Karaçuk, 
Kazvin, 
Kinküt, 
Koçungar Başı (Koçgar Başı, Koç Başı), 
Kuça, Argu (Argu), 
Aşnas, 
Sayram (İsbicab), 
Savran, 
Talas (Taraz, Kumi Talas, Ulug Talas), 
Suyab, Cend, 
Yafinç, 
Yafgu, 
Almalıg, 
Altun Kır, 
Altındag, 
Altun Tepe, 
Çuy Tepe, 
Turtkul Tepe, 
Çardarı, Bayırkum, 
Baltı, Barsgan, 
Barhan, İşkan, 
Kençek Sengir, 
Yesi, 
 Ribatat....vb
       Kimi tarihi "kale şehir", kimi de daimi yerleşim alanı / merkezi durumundaki bu şehirlerin birçogunun adı, hem Köktürk ve Uygur dönemi bengü taşlarında, hem de diger eski Türk dili yadiglirlarında (başta DivanU Lı1gati't-Türk olmak üzere) geçmektedir.
Eski Türk Şehirleri ve Semerkant Reviewed by Bilig Bitig on Perşembe, Nisan 10, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.