Satılık

Doğu Avrupa Türk Tarihinin Ana Hatları
DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI
Doç.Dr. Osman Karatay

...Orta Asya'daki Hun'ların (Akhunlar, Eftalitler) isminin çeşitli komşu ve ilgili dillerdeki telaffuzu (OIONO, Hyon, Chioniate vb., Kazım Mirşana göre ON Ön Türkleri) adeta Yunan Latin kaynaklarından aldığımız Hun ve Çinlilerin Hiung-nu söyleyişleri arasında köprü kurmaktadır. Ki Eftalitleri, Çin kaynakları Hiung-nu ve Hua diye adlarla
r. Öte yandan arkeolojik bulguların açık şekilde bu iki halkın aynılığına işaret ettiği görülmektedir. Böylece çok değişik kaynaklar, Avrupalu Hun ve Asyalı Hiung-nu'ların aynı halk olduğu söylenmektedir.

       Hunların günümüze kalan dil yadigarları Sakalarla karşılaştırılamayacak kadar kıttır. Bunlar bir kaç kişi ismi ile birlikte başka dillere takılan bir kaç kelimeden ibarettir. Bunların tetkikinden çıkan sonuç Hunların Doğu Türklerine benzer bir dil konuştuğu yönündedir.

      Balamir idaresindeki Hun'lar önce, belirtildiği gibi, Hazar Denizi'nin kuzeyindeki yay boyunca Aral denizi boylarından Alan'ları yendiler (355-365) Hun dinamizminin yönü 363-373 yılları arasında Kafkasların güneyi idi. Doğu Anadolu'ya girip Urfa (Edessa) önlerinde korku salan Hunlar, bin yıl önce Saka'ların yaptığı gibi hızlarını alamayarak Filistin'e kadar indiler.

       Hunların 400 yılı civarında fetih amaçlı olarak batı istikametine ilerlemeleri üzerine, Karpat havzasındaki kavimler yerlerini terk ettiler. Balkanlarda yerleştirilen Gotlar da İtalya'ya geçmişlerdi. İtalya'daki ilk Got istilası Hun yardımı ile sona erdirildi,ancak Ren nehri bylarındaki Roma ordularının, İtalya savunması amacıyla geri çekilmesi sebebiyle Galya (şimdiki Fransa) savunmasız kaldı. Çoğunluğu Alman asıllı olan barbar kavimler önce buraya doldular , ardından İspanya'ya, Britanya Adasına ve Kuzey Afrikaya geçtiler. Bu durum Batı Roma'nın fiili olarak çöküşü demekti ve İmparatorluk sık sık istilaya uğrayan İtalya'dan ibaret kalmıştı. Bununla birlikte hırslı Roma komutanı Aetius'un şahsi gayretleri sayesinde hükümdar Uldin/Uldız'ın da belirleyip onayladığı bir strateji çerçevesinde Hun'lar ile batı Roma'lılar Doğu Roma ile olan ilişkinin aksine, 450 yılına kadar neredeyse sürekli bir ittifak içinde bulunmuşlardır.

      Kısaca belirtirsek, Hun göçleri neticesinde Mağrip ülkeleri, İspanya, Fransa ve Britanya adası, Alman'ların kabilelerin istilasına uğradı, Kuzey Afrika'daki Vandallar tamamen ortadan kalkarken, İspanya ve Fransa'da Alman asıllılar yerli halk arasında eridiler. Almann asıllı Frank kabilesi bütün Avrupa tarihinde çok etkili oldu ve sonuçta bugünkü Latin dilli Fransız ulusunun temelini attı.

       Hun istilasının Avrupa'daki bir başka etkisi, o güne kadar kapalı bir alanda, Got hakimiyetinde ve çok geri şartlarda yaşayan Slavların kurtulmasıdır. Got'ların ve Alman'ların Doğu Avrupa'dan atılması, hem Slav'ların Almanlaşmasını önlemiş hem de bugünkü Ukrayna, Moldova, Romanya, Çek ve Slovak arazilerine doğru yayılmalarını sağlamıştır. Böylece Slavlar medeniyete doğru yaklaşmışlar ve kısa sürede Akdeniz dünyası ile ilişkiye girmişlerdir.

http://www.karam.org.tr/Makaleler/183029350_karatay.pdf

Foto: ABD, New York Metropolitan Müzesindeki Hun Türk'lerinin eserleri.
Doğu Avrupa Türk Tarihinin Ana Hatları Reviewed by Bilig Bitig on Cuma, Nisan 25, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.