--> Doğu Avrupa Türk Tarihinin Ana Hatları | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Doğu Avrupa Türk Tarihinin Ana Hatları

DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI Doç.Dr. Osman Karatay ...Orta Asya'daki Hun'ların ( Akhunlar, Eftalitler ) isminin ...
DOĞU AVRUPA TÜRK TARİHİNİN ANA HATLARI
Doç.Dr. Osman Karatay

...Orta Asya'daki Hun'ların (Akhunlar, Eftalitler) isminin çeşitli komşu ve ilgili dillerdeki telaffuzu (OIONO, Hyon, Chioniate vb., Kazım Mirşana göre ON Ön Türkleri) adeta Yunan Latin kaynaklarından aldığımız Hun ve Çinlilerin Hiung-nu söyleyişleri arasında köprü kurmaktadır. Ki Eftalitleri, Çin kaynakları Hiung-nu ve Hua diye adlarla
r. Öte yandan arkeolojik bulguların açık şekilde bu iki halkın aynılığına işaret ettiği görülmektedir. Böylece çok değişik kaynaklar, Avrupalu Hun ve Asyalı Hiung-nu'ların aynı halk olduğu söylenmektedir.

       Hunların günümüze kalan dil yadigarları Sakalarla karşılaştırılamayacak kadar kıttır. Bunlar bir kaç kişi ismi ile birlikte başka dillere takılan bir kaç kelimeden ibarettir. Bunların tetkikinden çıkan sonuç Hunların Doğu Türklerine benzer bir dil konuştuğu yönündedir.

      Balamir idaresindeki Hun'lar önce, belirtildiği gibi, Hazar Denizi'nin kuzeyindeki yay boyunca Aral denizi boylarından Alan'ları yendiler (355-365) Hun dinamizminin yönü 363-373 yılları arasında Kafkasların güneyi idi. Doğu Anadolu'ya girip Urfa (Edessa) önlerinde korku salan Hunlar, bin yıl önce Saka'ların yaptığı gibi hızlarını alamayarak Filistin'e kadar indiler.

       Hunların 400 yılı civarında fetih amaçlı olarak batı istikametine ilerlemeleri üzerine, Karpat havzasındaki kavimler yerlerini terk ettiler. Balkanlarda yerleştirilen Gotlar da İtalya'ya geçmişlerdi. İtalya'daki ilk Got istilası Hun yardımı ile sona erdirildi,ancak Ren nehri bylarındaki Roma ordularının, İtalya savunması amacıyla geri çekilmesi sebebiyle Galya (şimdiki Fransa) savunmasız kaldı. Çoğunluğu Alman asıllı olan barbar kavimler önce buraya doldular , ardından İspanya'ya, Britanya Adasına ve Kuzey Afrikaya geçtiler. Bu durum Batı Roma'nın fiili olarak çöküşü demekti ve İmparatorluk sık sık istilaya uğrayan İtalya'dan ibaret kalmıştı. Bununla birlikte hırslı Roma komutanı Aetius'un şahsi gayretleri sayesinde hükümdar Uldin/Uldız'ın da belirleyip onayladığı bir strateji çerçevesinde Hun'lar ile batı Roma'lılar Doğu Roma ile olan ilişkinin aksine, 450 yılına kadar neredeyse sürekli bir ittifak içinde bulunmuşlardır.

      Kısaca belirtirsek, Hun göçleri neticesinde Mağrip ülkeleri, İspanya, Fransa ve Britanya adası, Alman'ların kabilelerin istilasına uğradı, Kuzey Afrika'daki Vandallar tamamen ortadan kalkarken, İspanya ve Fransa'da Alman asıllılar yerli halk arasında eridiler. Almann asıllı Frank kabilesi bütün Avrupa tarihinde çok etkili oldu ve sonuçta bugünkü Latin dilli Fransız ulusunun temelini attı.

       Hun istilasının Avrupa'daki bir başka etkisi, o güne kadar kapalı bir alanda, Got hakimiyetinde ve çok geri şartlarda yaşayan Slavların kurtulmasıdır. Got'ların ve Alman'ların Doğu Avrupa'dan atılması, hem Slav'ların Almanlaşmasını önlemiş hem de bugünkü Ukrayna, Moldova, Romanya, Çek ve Slovak arazilerine doğru yayılmalarını sağlamıştır. Böylece Slavlar medeniyete doğru yaklaşmışlar ve kısa sürede Akdeniz dünyası ile ilişkiye girmişlerdir.

http://www.karam.org.tr/Makaleler/183029350_karatay.pdf

Foto: ABD, New York Metropolitan Müzesindeki Hun Türk'lerinin eserleri.

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Doğu Avrupa Türk Tarihinin Ana Hatları
Doğu Avrupa Türk Tarihinin Ana Hatları
http://4.bp.blogspot.com/-VE8nKCAmAZs/U1oXDMTuqjI/AAAAAAAAnX0/1zPglqExUg4/s1600/Hun+(on)+T%C3%BCrklerinin+K%C3%BClt%C3%BCrel+Eserleri.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-VE8nKCAmAZs/U1oXDMTuqjI/AAAAAAAAnX0/1zPglqExUg4/s72-c/Hun+(on)+T%C3%BCrklerinin+K%C3%BClt%C3%BCrel+Eserleri.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/04/dogu-avrupa-turk-tarihinin-ana-hatlar.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/04/dogu-avrupa-turk-tarihinin-ana-hatlar.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content