Satılık

Çuvaş Tarihi'nde Ufuk Turu

ÇUVAŞ TARİHİ'NDE UFUK TURU
Yrd. Doç. Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU

        Çuvaşların ataları Bulgar ve Suvarlar (Sibir, Sabir) da diğer Türk halkları gibi, bugün yaşadıkları bölgeye orta Asyadan gelmişlerdir.


        Araştırmalara göre eski Bulgarların kökeninde Ogur-Onogurlar yer almaktadır. Bu kabileler Tanrı Dağları ve İrtiş Nehri civarında yaşıyorlardı. Ogur sözünün daha çok "r" Türkçesi kullanılan bölgede yaygın olmasına dikkat ederek, Ogur ifadesini "z" Türkçesi ile söylediğimizde çok ilgi çekici bir durumla karşılaşmaktayız: r Türkçesindeki r sesinin, z Türkçesinde z sesiyle değiştiğini bilerek "Ogur ifadesinin z Türkçesinde Oğuz" olarak bulmak mümkündür.

         Bulgarlar ve Suvar kabilelerinin Orta Asyadan neşet ettikleri kültür ve unsurlarından açıkça görülmektedir. Bu durum aynen Çuvaş diline de yansımıştır. Çuvaşların Altay ve Güney Sibiryada yaşayan Türk halklarıyla oldukça ortak noktalara sahiptirler. Bunlar arasında dilde ve etnografıde özellikle Hakaslar, Uygurlar, Altaylar, Şor ve Tuvalılara benzerlikler fazladır. Ortak noktalar yaşam şekillerinde yemeklerde, giyimde, kullanılan aletlerde, kadınların kullandığı nakış ve stillerde, Şamanist inançlarda, mitolojide ve müzikte göze çarpmaktadır. Çuvaşların dini çoğunlukla Sayan-Altay Türklerinin eski dinlerini içerir.

        Milattan Önce III. asırda Hunlar, batıya doğru göç etmeye başladılar. Bu göçle beraber Hun kabilelerinden birisi olan Onogurlar da MÖ. II. asırda Farsça konuşan halklara komşu ülkelere geldiler. Burada İranlılar at ile gördükleri bu halka Suvar adını verdiler. Bu söz Farsçada atlı anlamına geliyordu. Tarihi kaynaklara göre Suvarların yaptıkları esas iş hayvancılıktı ve göçer bir hayat yaşıyorlardı.

         Çuvaş Türkleri yaşadıkları tarihleriyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdırlar. Bu tarihi süreçten bugüne taşıdıkları kullandıkları lehçeleri başta olmak üzere pekçok kültürel zenginlikleriyle önemli renkler kazandırmaktadırlar. Çuvaşların tarihi İdil Ural Bölgesine beraber geldikleri ve asırlarca aynı tarihi beraber oluşturdukları Tatar Türklerinin tarihinden ayrılamaz.


Hepsi : http://bilig.yesevi.net/PDFS/4.sayi.pdf s.22

Çuvaş Alp Hikâyeleri : http://goo.gl/vDqTeu
Çuvaş Bilmeceleri : http://goo.gl/Yjrr3Y
Çuvaşça : http://goo.gl/XR2Cpf
Uzaya Çıkan İlk Türk, Üçüncü İnsan : http://goo.gl/SgoWpO
Çuvaşların Dini İnanışları : http://goo.gl/TPB9p1
Şıngır-Şıngır Türkü : http://goo.gl/zv7qwG
Resim : Yaşam Ağaçlı Çuvaş Arması
Çuvaş Tarihi'nde Ufuk Turu Reviewed by Bilig Bitig on Pazartesi, Nisan 21, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.