Satılık

BÂBÜRNÂME’DE Yer Alan Törenler


BÂBÜRNÂME’DE YER ALAN TÖRENLER
Dr. Savaş EĞİLMEZ

     Türk tarihinde önemli bir rol oynamış olan Zahireddin Mu-hammed Bâbür’un kendi hayatının tarihi olan Bâbürnâme adlı eserinde, açık ifadeler, canlı tasvirler ve akıcı üslup ile anlattığı törenler hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

       Batı ilim ve fikir dünyasının hayranlıkla andığı Bâbürnâme bugün otobiyografi türünün dünya klasikleri arasında sayılmaktadır. Bu törenlerin XV. ve XVI.yüzyılın sosyo-kültürel hayatı hakkında aydınlatıcı ve renkli bilgiler vereceği muhakkaktır. Bu çalışmada Fergana, Kâbil ve Dehli bölgelerinde yaşanılan kültürel hayatın bir parçasının, bir hükümdarın gözüyle tasvirini incelemeye çalıştık.

       Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi ve ruhani lideri Mohandas Karamçand Gandi şöyle diyor: “Hindistan bir anadır. Onun iki çocuğu vardır. Bunların biri Türkler diğeri ise Hintlilerdir”.

        Hindistan coğrafyası, sahip olduğu imkânlar yüzünden sürekli istilalara uğrayan bölgelerden biridir. Bölgedeki zenginliklere sahip olma fikri,büyük fatihlerin düşlerini süsleyen büyük bir ideale dönüşmüştür. Uzun yıllar boyunca Hindistan’da var olmaya çalışan Türkler, XI.yy’dan itibaren bölgede kalıcı bir güç, sonraki yüzyıllarda da Hindistan tarihinde belirleyici bir unsur olmuştur. İranlı, Avrupalı ve Arapların bu bölgeye karşı yürüttükleri siyaset tamamen sömürgeciliğe dayanırken, Türkler Hindistan’ı yeni bir vatan olarak ele geçirmeyi hedeflemişlerdir.

      Hindistan’ın Türk hükümdarlarının yönetiminde birleşmesi,yeni bir dönemin açılmasına neden olmuştur. Bu dönemin başarısının en önemli nedeni, yöneticilerin sahip olduğu yetenektir. Bunun en önemli örneklerinden birisi Hindistan Fatihi Bâbür’dür.

      Bâbürnâme, herhangi bir önsöz veya bir giriş kısmı olmaksızın Bâbür’ün on iki yaşında Fergana tahtına çıkışı ile başlayıp ölümünden bir yıl öncesine kadar olan zaman içindeki hayat macerasını anlatmaktadır.

       Eserde eksik yıllara ait olaylar, Bâbür’ün yeğeni ve Bâbürnâme’yi tam şekliyle görmüş olan Mirza Muhammed Duglat’ın Tarih-i Reşidi’sindeki hatıraların yardımıyla büyük ölçüde tamamlanabilmektedir.

      Bâbürnâme kendiliğinden üç bölüme ayrılmaktadır.1494-1503 yılları arasındaki zamanın teşkil ettiği ilk bölüm. Bâbür’ün kendi memleketi Fergana’da geçen hadiseleri nakleder.

     1504-1520 yıllarına ait ikinci bölüm, ülkesini Özbekler’e terketmek mecburiyetinde kalan Bâbür’ün Fergana’dan ayrılıp yeni bir siyasi birlik kurmak üzere gittiği Kabil devresini, orada bir yandan Şeybani Han’a karşı mücadelesini sürdürürken bir yandan da Afganistan’ı hakimiyeti altına alışını ve daha sonra Hindistan’a başlattığı akınları anlatır. Bu bölümde de buradaki hayatına sahne olması dolayısıyla Kâbil vilayetinin çok geniş coğrafi, idari ve etnik bir tablosu çizilir.

      Üçüncü bölüm, 1525’ten başlayarak 1529 Eylül ayınakadar ard arda kazanılan zaferlerle Bâbür’ün Hindistan-Türk İmparatorluğu’nu kurduğu Hindistan devresini anlatır. Buradaki hayat çerçevesini teşkil etmesi itibariyle bu defa da Hint ülkesi hakkında başlı başına bir eser olacak derecede zengin bilgiler verilir. Bunun en önemli örneklerinden birisi Hindistan Fatihi Bâbür’dür.


Makalenin Tamamı :
http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/taed/article/view/7325/6579

Baburname’de Hayvanlar ve Avcılık
https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150237376302040

Kuzey Yıldızı
https://www.facebook.com/photo.php?v=261449450549479&set=vb.106688482950&type=3&theater

Hindistan Türklere Neler Borçludur
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/817/10360.pdf

Hindistan'da Türk-Müslüman Mimarisi
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1242/14173.pdf

Türk Devleti'nde Akıl: Kutadgu Bilig (Mutlulukveren Bilgi) ve Babürname
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1744/18522.pdf
BÂBÜRNÂME’DE Yer Alan Törenler Reviewed by Bilig Bitig on Salı, Nisan 29, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.