Satılık

Peçenek Türkleri


PEÇENEK TÜRKLERİ

     Peçenekler halis bir Türk kavmidir. Buna birinci delil onların yaşayış tarzlan ve şahıs isimleridir. Peçenek başbuğlarının adları arasında: Korkut, Kaydu, Karabay, Çoban, Turak gibi, diger Türk zömrelerindde de tesadüf etti ğimiz, ismi hasların olduğunu görüyoruz. Nihayet Bizans kaynaklarında Peçeneklerin gerek Anadolu Selçukileri ve gerek Kumanlar ile hemcins olduklarını açıkça yazarlar. M a h m u d K a ş g ari den görüldüğü veçhile Peçenekler Oğuz zümresinin 19 uncu boyunu teşkil etmişlerdir. Reşideddinin Camiüt tevarihine göre de, Peçenekler Gök-hanın neslinden geliyorlar. Peçenek ismini ilk defa Reginanin eserinde buluyoruz. Sonra, Rus vekayinameleri 915 senesindeki vukuat münasebetile Peçeneklerden bahsile onları Peçenegi (peçenezi) şeklinde yazmışlardır.

     Karlukların tazyiki altında «on - ok» ismini taşıyan Garb Türkleri şimali garba doğru yürümüşler ve önlerindeki diğer Türk zümrelerini yerlerinden çıkarmışlardı. Bu zümrelerden birinin de Peçenekler olduğu ihtimali vardır.

     Peçenekler gayet kuvvetli bir askeri teşkilala malik, her zaman için sefere hazır bir atlı ordu halinde bulunduklarından, harbçılıkta da Ruslardan çok üstündüler. Bu vaziyet karşı s ında Ruslar ancak kaleler yaparak, yahud orman aralarında Peçenek atlılarının serbestçe hareket edemedikleri yerlerde, pusular kurmak, istihkamlar yapmak suretiyle, Peçeneklere karşı müdafaada bulunabilirlerdi.

http://istanbul.edu.tr/enstituler/turkiyat/kutuphane/metin/1935_05/1935_05_06_A_KURAT.pdf

Resim : Peçenek uruklarının (kabilelerinin) bölgeleri
Peçenek Türkleri Reviewed by Bilig Bitig on Çarşamba, Mart 05, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.