Satılık

Orhun Yazıtları - Bilge Tonyukuk 1. Yazıt Metni Latin Alfabeye Çevrili Aslı

Fotoğrafa tıklayarak büyütebilir ve kaydedebilirsiniz.

Bilge Tonyukuk 1. Yazıt Metni Aslı (Orhun Yazıtları)

(Latin alfabeye çevrili aslı)

(1)
BİLGE TONYUKUK BEN ÖZÜM TABGAÇ İLİŊE KILINDIM TÜRK BODUN TABGAÇKA KÖRÜR ERTİ
(2)
TÜRK BODUN KANIN BULMAYIN TABGAÇDA ADRILDI KANLANDI KANIN KODUP TABGAÇKA YANA İÇİKDİ TEŊRİ ANÇA TİMİŞ ERİNÇ KAN BİRTİM
(3)
KANIŊIN KODUP İÇİKDİŊ İÇİKDÜK ÜÇÜN TEŊRİ ÖLÜTMÜŞ ERİNÇ TÜRK BODUN ÖLTİ ALKINDI YOK BOLDI TÜRK SİR BODUN YİRİNTE
(4)
BOD KALMADI IDA TAŞDA KALMIŞI KUBRANIP YİTİ YÜZ BOLDI İKİ ÜLÜGİ ATLIG ERTİ BİR ÜLÜGİ YADAG ERTİ YİTİ YÜZ KİŞİG
(5)
UDUZUGMA ULUGI ŞAD ERTİ YAGIL TİDİ YAGMIŞI BEN ERTİM BİLGE TONYUKUK KAGAN MU KISAYİN TİDİM SAKINDIM TORUK BUKULI SEMİZ BUKULI IRKDA
(6)
BÖLSER SEMİZ BUKA TORUK BUKA TİYİN BİLMEZ ERMİŞ TİYİN ANÇA SAKINDIM ANDA KİSRE TEŊRİ BİLİG BİRTÜK ÜÇÜN ÖZÜM ÖK KAGAN KISDIM BİLGE TONYUKUK BOYLA BAGA TARKAN
(7)
BİRLE İLTERİŞ KAGAN BOLAYIN BİRİYE TABGAÇIG ÖŊRE KITAYNIG YIRIYA OGUZUG ÖKÜŞ ÖK ÖLÜRTİ BİLGESİ ÇABIŞI BEN ÖK ERTİM ÇOGAY KUZIN KARA KUMUG OLURUR ERTİMİZ
(8)
KİYİK YİYÜ TABIŞGAN YİYÜ OLURUR ERTİMİZ BODUN BOGUZI TOK ERTİ YAGIMIZ TEGRE OÇUK TEG ERTİ BİZ İSİG ERTİMİZ ANÇA OLURUR ERİKLİ OGUZDINDIN KÖRÜG KELTİ
(9)
KÖRÜG SABI ANTAG TOKUZ OGUZ BODUN ÜZE KAGAN OLURTI TİR TABGAÇGARU KONI SEŊÜNÜG IDMIŞ KITAYNGARU TOŊRA ESİMİG IDMIŞ SAB ANÇA AZKIYNA TÜRK BODUN
(10)
YORIYOR ERMİŞ KAGANI ALP ERMİŞ AYGUÇISI BİLGE ERMİŞ OL İKİ KİŞİ BAR ERSER SİNİ TABGAÇIG ÖLÜRTEÇİ TİR MEN ÖŊRE KITAYNIG ÖLÜRTEÇİ TİR MEN BİNİ OGUZUG
(11)
ÖLÜRTEÇİK TİR MEN TABGAÇ BİRİDİN YAN TEG KITAYN ÖŊDİN YAN TEG BEN YIRIDINTIYAN TEGEYİN TÜRK SİR BODUN YİRİNTE İDİ YORUMAZUN USAR İDİ YOK KISALIM
(12)
TİR MEN OL SABIG EŞİDİP TÜN UDISIKIM KELMEDİ KÜNTÜZ OLURSIKIM KELMEDİ ANDA ÖTRÜ KAGANIMA ÖTÜNTÜM ANÇA ÖTÜNTÜM TABGAÇ OGUZ KITAYN BU ÜÇKÜ KABISAR
(13)
KALTAÇI BİZ ÖZ İÇİ TAŞIN TUTMIŞ TEG BİZ YUYKA ERKLİG TUPULGALI UÇUZ ERMİŞ YİNÇGE ERKLİG ÖZGÜLİ UÇUZ YUYKA KALIN BOLSAR TUPULGULUK ALP ERMİŞ YİNÇGE
(14)
YOGUN BOLSAR ÜZGÜLÜK ALP ERMİŞ ÖŊRE KITAYNDA BİRİYE TABGAÇDA KURIYA KURIDINTA YIRIYA OGUZDA İKİ ÜÇ BİŊ SÜMÜZ KELTEÇİMİZ BAR MU NE ANÇA ÖTÜNTÜM
(15)
KAGANIM BEN ÖZÜM BİLGE TONYUKUK ÖTÜNTÜK ÖTÜNÇÜMÜN İŞİDÜ BİRTİ KÖŊLÜŊÇE UDUZ TİDİ KÖK ÖŊÜG YOGURU ÖTÜKEN YIŞGARU UDUZTIM İNİG KÖKLÜKÜN TOGULDA OGUZ KELTİ
(16) SÜSİ ÜÇ BİŊ ERMİŞ BİZ İKİ BİŊ ERTİMİZ SÜŊÜŞDÜMÜZ TEŊRİ YARLIKADI YAYINDIMIZ ÖGÜZKE TÜŞDİ YAYINDUK YOLTA YİME ÖLTİ KÖK ANDA ÖTRÜ OGUZ KOPIN KELTİ
(17) KELÜRTÜM ÖK TÜRK BODUNUG ÖTÜKEN YİRKE BEN ÖZÜM BİLGE TONYUKUK ÖTÜKEN YİRİG KONMIŞ TİYİN EŞİDİP BİRİYEKİ BODUN KURIYAKI YIRIYAKI ÖŊREKİ BODUN KELTİ
(18) İKİ BİŊ ERTİMİZ BİZ İKİ SÜ BOLDI TÜRK BODUN OLURGALI TÜRK KAGAN OLURGALI ŞANTUŊ BALIKA TALUY ÖGÜZKE TEGMİŞ YOK ERMİŞ KAGANIMA ÖTÜNÜP SÜ İLETDİM
(19) ŞANTUŊ BALIKA TALUY ÖGÜZKE TEGÜRTİM ÜÇ OTUZ BALIK SIDI USIN BUNTATU YURTDA YATU KALUR ERTİ TABGAÇ KAGAN YAGIMIZ ERTİ ON OK KAGANI YAGIMIZ ERTİ
(20) ARTUK KIRKIZ KÜÇLÜG KAGAN YAGIZIM BOLDI OL ÜÇ KAGAN ÖGLEŞİP ALTUN YIŞ ÜZE KABIŞALIM TİMİŞ ANÇA ÖGLEŞMİŞ ÖŊRE TÜRK KAGANGARU SÜLELİM TİMİŞ AŊARU SÜLEMESER KAÇA NEŊ ERSER OL BİZNİ
(21) KAGANI ALP ERMİŞ AYGUÇISI BİLGE ERMİŞ KAÇANEŊ ERSER ÖLÜRTEÇİ KÖK ÜÇÜGÜN KABIŞIP SÜLELİM EDİ YOK KISALIM TİMİŞ TÜRGİŞ KAGAN ANÇA TİMİŞ BENİŊ BODUNUM ANDA ERÜR TİMİŞ
(22) TÜRK BODUN YİME BULGANÇ OL TİMİŞ OGUZI YİME TARKINÇ OL TİMİŞ OL SABIN EŞİDİP TÜN YİME UDSIKIM KELMEZ ERTİ OLURSIKIM KELMEZ ERTİ ANDA SAKINDIMA
(23) İLK KIRKIZKA SÜLELİM YİG ERMİŞ TİDİM KÖGMEN YOLI BİR ERMİŞ TUMIŞ TİYİN EŞİDİP BU YOLUN YORISAR YARAMAÇI TİDİM ---- YİRÇİ TİLEDİM ÇÖLÜG İZ ERİ BULTUM
(24) ÖZÜM AZ YİRİM ANI BELİM ---- ERMİŞ BİR AT ORUKI ERMİŞ ANIN BARMIŞ AŊAR AYTIP BİR ATLIG BARMIŞ TİYİN OL YOLUN YORISAR UNÇ TİDİM SAKINDIM KAGANIMA
(25) ÖTÜNTÜM SÜ YORITDIM AT ALT TİDİM AKTERMİL KEÇE OGURKALATDIM AT ÜZE BİNTİRE KARIG SÖKDÜM YUKARU AT YETE YADAGIN ---- IGAÇ TUTUNU AGTURTUM ÖŊREKİ ER
(26) YOGURUÇA---- .IŞBARARTI AŞDIMIZ YOBULU İNTİMİZ ON TÜNKE YANTAKI TUG BİRÜ BARDIMIZ YİRÇİ YİR YAŊILIP BOGUZLANDI BUŊADIP KAGAN YELÜ KÖR TİMİŞ
(27) ANI SUBIG BARALIM OL SUB KODI BARTIMIZ AŞANGALI TÜŞÜRTÜMÜZ ATIG IKA BAYUR ERTİMİZ KÜN YİME TÜN YİME YELÜ BARDIMIZ KIRKIZIG UKA BASDIMIZ
(28) SÜŊÜGÜN AÇDIMIZ KANI SÜSİ TERİLMİŞ SÜŊÜŞDÜMÜZ SANÇDIMIZ KANIN ÖLÜRTÜMÜZ KAGANKA KIRKIZ BODUNI İÇİKDİ YÜKÜNTİ YANTIMIZ KÖGMEN YIŞIG BERÜ KELTİMİZ
(29) KIRKIZDA YANDIMIZ TÜRGİŞ KAGANDA KÖRÜG KELTİ SABI ANTEG ÖŊDİN KAGANGARU SÜ YORILIM TİMİŞ YORIMASAR BİZNİ KAGANI ALP ERMİŞ AYGUÇISI BİLGE ERMİŞ KAÇAN NEŊ ERSER
(30) BİZNİ ÖLÜRTEÇİ KÖK TİMİŞ TÜRGİŞ KAGANI TAŞIKMIŞ TİDİ ON OK BONUDI KALISIZ TAŞIKMIŞ TİR TABGAÇ SÜSİ BAR ERMİŞ OL SABIG EŞİDİP KAGANIM BEN EB GERÜ TÜŞEYİN TİDİ
(31) KATUN YOK BOLMIŞ ERTİ ANI YUGLATAYIN TİDİ SÜ BARIŊ TİDİ ALTUN YIŞDA OLURUŊ TİDİ SÜ BAŞI İNEL KAGAN TARDUŞ ŞAD BARZUN TİDİ BİLGE TONYUKUKA BAŊA AYDI
(32) BU SÜG İLET TİDİ KIYINIG KÖŊLÜŊÇE AY BEN SAŊA NE AYAYIN TİDİ KELİR ERSER KÜR ÖKÜLÜR KELMEZ ERSER TİLİG SABIG ALI OLUR TİDİ ALTUN YIŞDA OLURTUMUZ
(33) ÜÇ KÖRÜG YİYİ KELTİ SABI BİR KAGAN SÜ TAŞIKDI ON OK SÜSİ KALISIZ TAŞIKDI TİR YARIŞ YAZIDA TİRİLELİM TİMİŞ OL SABIG EŞİDİP KAGANGARU OL SABIG ITIM KANDAYIN SABIG YANA
(34) KELTİ OLURUŊ TİYİN TİMİŞ YELME KARGU EDGÜTİ URGIL BASITMA TİMİŞ BÖG KAGAN BAŊARU ANÇA YIDMIŞ APA TARKANGARU İÇRE SAB IDMIŞ BİLGE TONYUKUK AYNIG OL ÖZ OL AŊILIR
(35) SÜ YORILIM TİDİÇİ ONAMAŊ OL SABIG EŞİDİP SÜ YORITDIM ALTUN YIŞIG YOLSUZUN AŞDIM İRTİŞ ÖGÜZÜG KEÇİGSİZİN KEÇDİMİZ TÜN KATDIMIZ BOLÇUKA TAŊ ÖNTÜRÜ TEGDİMİZ
Orhun Yazıtları - Bilge Tonyukuk 1. Yazıt Metni Latin Alfabeye Çevrili Aslı Reviewed by Bilig Bitig on Pazar, Mart 23, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.