--> Göktürk Yazısında Resim Göstergelerinin Tespiti Yöntemleri ve Önemi Üzerine | Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России

Göktürk Yazısında Resim Göstergelerinin Tespiti Yöntemleri ve Önemi Üzerine

Viktor G. GUZEV       Eski Türk Runik yazısı, 1720-1722 yılları arasında, Yukarı Yenisey havzasında D.G. Messerschmidt ile Ph.J. Tabbert...

Viktor G. GUZEV      Eski Türk Runik yazısı, 1720-1722 yılları arasında, Yukarı Yenisey havzasında D.G. Messerschmidt ile Ph.J. Tabbert-Strahlenberg tarafından bulunmuş olup uzun zaman bilinmeyen ve esrarengiz kitabeler olarak kaldı. Bunun deşifre edilmesi, ancak 1889 ve 1891 yılında Kuzey Moğolistan’da, Orkun nehri vadisinde gazeteci ve gezgin Nikolay Mihaylovitş Yadrintsev tarafından üzerinde “Sibirya” runlarıyla yazılmış büyük yazıtların kazılmış olduğu taşların (yani Kül Tigin, Bilge Kağan ve Ongin Abidelerinin) bulunması sayesinde mümkün oldu. Üstelik 1890 ile 1891 yıllarında N.M.Yadrintsev’in izlerinden organize edilen – biri Fin, diğeri Rus – iki ekspedisyon, birer Orhon yazıtları atlası yayımladı.        25 Kasım 1893’te Danimarka dilbilimcisi Vilhelm Thomsen yazıtların okunuşu için “anahtar” keşfetmiş; bunu izleyen 1894 yılının Ocak ayında Sankt-Petersburg’da akademisyen F.W. Radloff bunların bütün tercümesini yayımlamıştır. Bu önemli olaylara ilâve olarak Bayan Yelizaveta Nikolayevna Klements 1897’de Kuzey Moğolistan’da Tonyukuk yazıtını da buldu.


      Göktürk yazısının deşifre edilmesinden ve okunmasından sonra yazıtların çok yönlü incelenmesi başladı. Şimdiye kadar yazının kökeni ile kuruluşu sorunlarına büyük önem verilmektedir. 1993 - 2009 yılları arasında sayın Prof. Sergey G. Klyaştornıy ile bendeniz ortaklaşa yaptığımız araştırma ve çalışmalarda Göktürk yazısının kendiliğinden doğma, yani otokton kökenli olduğu görüşünü esaslandıran toplam olarak 17 delil sunulmaktadır.1


       Burada şunu vurgulamak gerekir ki, kavrayışımızı geliştirmek, geçen yüzyılın ortasında D. Diringer, E. Doblhofer, H. Jensen, J. Friedrich ve diğerlerin eserleri ile temsil edilen dünya yazıları tarihinin temelinde2 yazı teorisinin (gramatolojinin) doğuşunun etkisinde mümkün oldu. Bu teori, I. Gelb, I.M. Dyakonov, L.R. Zinder’in çalışmalarında geliştirilmiştir.3


        Tahminen 7. yüzyılın ortasında meydana gelmiş olan Göktürk yazısının millî olduğu görüşünü en güçlü şekilde ispatlayan delil, şüphesiz: run göstergeleri arasında resim göstergelerinin de bulunmasıdır. Bunların ilk olarak farkına varan Vilhelm Thomsen oldu.4 Söz konusu yazının vasıflarına ilişkin “ünsüzler dualizmi (ikiciliği)” kavramını ortaya atan Ye.D. Polivanov da, w / ok/, Y /aj/ ve s /äs/ resim göstergelerini tahlil etti.5


     1 Makalelerimiz, Almanca, İngilizce, Rusça ve Türkçe (Türkiye Türkçesi) yayımlanmıştır. Türkçe olanları şunlardır: 

     Viktor G.Guzev - Sergey G. Klyaştornıy, 
“Genel Yazı Nazariyesi Işığında Göktürk Yazısının Menşei Meselesi (Okunuşunun 100. Yıldönümü Dolayısıyla)”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten 1993, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1995, ss. 27-33; Viktor G.Guzev, “Göktürk Yazısının Otokton Menşei Varsayımını Geliştirme Denemesinin Bazı Sonuçları”, 

3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1999, ss. 461-465; Viktor G.Guzev, “Göktürk Yazısının Kendiliğinden Doğma (Otokton) Menşei Varsayımını Esaslandıran Deliller”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten 2000, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2001, ss. 211-220. 

        Ortaklaşa yazdığımız “Ulu Bozkırın Eski Yazısı” adlı makalemiz ise 2009 yılında Rusça yayımlanmıştır: Viktor G.Guzev - Sergey G. Klyaştornıy, “Drevnyaya pis'mennost' Velikoy stepi”, Tyurkologiçeskiy sbornik 2007-2008, Moskva: «Vostoçnaya literatura» RAN, 2009, ss. 146-176.

2 Bu alanda en önemli eser: Johannes Friedrich, “Geschichte der Schrift unter besonderer

        Berücksichtigunug ihrer Geistigen Entwicklung”, Heidelberg: Carl Winter Universtätsverlag, 1966. 3 Bu alanda en önemli eser: I.J. Gelb, “A Study of Writing. Revised Edition”. Chikago & London, 1974. [Bu eserin birinci basımındaki, yazarı tarafından yazılmış olan önsöz, Haziran 1951 tarihlidir] 4 Thomsen V. Samlede Afhandlinger. Tredje Bind. København, 1922. pp. 78-79.

COMMENTS

Ad

12 Hayvanlı Türk Takvimi,13,1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,1,3 Mayıs Türkçülük Günü,6,Abdaliye Devleti,1,Adile Ayda,1,Adilşahlar,1,afganistan özbekleri,8,Ahıska Türkleri,2,Ahlatşahlar (Ermenşahlar,2,Ahmet Cevdet Paşa,2,Ahmet Gürses,2,Ahmet Şafak,2,Akhunlar (Eftalitler),2,Akılcı Seçim Taktikleri,1,Akkoyunlular,2,Alâiye Beyliği,1,Alev Alatlı,6,Ali Suavi,1,Alparslan Türkeş,4,Altay Dergi,12,altın elbiseli adam,4,Altın Orda Devleti,1,Anau Uygarlığı,2,Araz Elsəs,1,Arsaklılar Devleti,1,Artuklular,3,Astrahan Hanlığı,2,Atabetü’l-Hakayık,1,Atatürk,34,Atatürkün Samsuna Çıkışı ve Vahidettin Taner Ünal Araştırmaları,27,Attila,5,Avarlar,9,Avrupa Hun Devleti,9,Aydınoğulları,1,Azerbaycan,53,Babür İmparatorluğu,2,Bakü Hanlığı,1,Balkarlar,5,Banu Avar,5,Başkurtistan,33,Behmenîler,1,Berendi Türkleri,1,Beridşahlar,1,Bəxtiyar Vahabzadə,1,Bilge Kağan,5,Buhara Hanlığı,1,Bulgarlar,7,Büyük Selçuklu Devleti,7,Büyük Timur İmparatorluğu,5,Candaroğulları (İsfendiyaroğulları),1,Celal Sengör,1,Celayirliler,1,Cengiz Özakıncı,3,Çanakkale Savaşı,2,çevrimiçi kindle mobi epub pdf oku,633,Çevrimiçi Saadettin Gömeç Makalesi Oku,41,Çevrimiçi Ziya Gökalp oku - internetten Ziya Gökalp oku - online Ziya Gökalp oku,38,Çobanoğulları Beyliği,1,Çu Devleti,1,Çuvaşistan,13,Dağıstan,4,Danişmendliler (Danişmendoğulları),3,Dede korkut,8,Delhi Türk Sultanlığı,2,Derbent Azerileri,1,Dımaşk Atabegliği,1,Dilmaçoğulları Beyliği,1,Divanü Lugati't Türk,9,Doğu Türkistan,20,Dulkadiroğulları Beyliği,1,Ebulfez Elçibey,6,Emir Timur,5,Enver Paşa,2,Erbil Atabegliği,1,Eretna Beyliği,1,Ermeni Soykırımı Yalanları,2,Eşrefoğulları,1,Etice-Hurrice,3,Eyyübiler,2,F. M. Dostoyevski MEB klasik Çevrimiçi Oku,25,Fuzuli,3,Gagavuzya,10,Ganira Pashayeva,1,Gayaz İshaki,1,Gazali,1,Gazneliler,2,Gence Hanedanlığı,1,Germiyanoğulları,2,Gök Bilge Hüseyin Nihal Atsız,62,Göktürkler,32,Güncel,34,Güneş Dil Teorisi,1,haber,7,habertürk,7,Hakasya,11,Halil İnalcık,2,Hamidoğulları,1,Harezmşahlar,1,Haydarâbad Nizamlığı,1,Hazar İmparatorluğu (Hazarlar),6,Hive Hanlığı,1,Hoca Ahmet Yesevi,1,Hokand Hanlığı,1,Hulkar Abdullaeva,20,Hulki Cevizoğlu,1,Hun İmparatorluğu,15,Irak Selçukluları,3,İbn Bibi,1,İhşidoğulları Beyliği (İhşidîler),1,İlber Ortaylı,2,İldenizliler,1,illüstrasyonlu Türkçü - Pantürkist Video Ali Can Meydan Yapımları,4,İnaloğulları Beyliği,1,İnançoğulları (Lâdik Beyliği),1,internetten kitap oku,624,iskitler,20,İsmail Gaspıralı,3,izleti,277,İzmir (İzmiroğulları,1,İzmiroğlu) Beyliği,1,Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti,1,Kanglı/Kanklı Türkleri,1,Karaçay,14,Karahanlılar Devleti,6,Karakalpakistan,2,Karakoyunlu,1,Karamanoğulları (Karamanoğlu),1,Karasioğulları,2,Karay Türkleri,2,Karluklar,2,Kasım Hanlığı,1,Kaşgar Turfan Hanlığı,3,Kaşgarlı Mahmut,6,Kaşkay Türkleri,3,Kazakeli,44,Kazan Hanlığı,1,Kazım Karabekir Paşa,3,Kemal Ermetin,1,Kerkük Türkleri,1,Kırgızlar,27,Kırım Özerk,9,Kimekler (Kimek Devleti),4,Kirman Selçukluları,1,kitab o'qı,60,kitap oku,624,kitep oxu,60,kitop oka,60,Kuman Kıpçak Türkleri,12,Kumuklar,3,Kuşanlar,2,Kutadgu Bilig,7,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,1,Ludîler,1,Macarlar ve Türkler,9,Mahmut Esat Bozkurt,2,Massagetler - Tomris,5,Mehmet Kaplan,1,Memlükler (Memlûk Devleti),4,Mengücekler,1,Mengücekoğulları),1,Mengücükler (Mengücükoğulları,1,Menteşe),1,Menteşeoğulları (Menteşeoğlu,1,Milli Mücadele национальная борьба в Турцию national struggle for Turkey,14,Moğol İmparatorluğu,15,Muhammed Emin Resulzade,4,Murat Bardakçı,3,Mustafa Şokay,1,Mustafa Yıldızdoğan,1,Nahçıvan,2,Nejdet Sançar,3,Nesimi,1,Nihat Genç,1,Nogay Hanlığı,5,Nursultan Äbişulı Nazarbayev,2,Oğuz Boyları Damgaları-Tamgaları,29,Oğuz Kağan,13,Oğuz-Yabgu Devleti,6,online çevrimiçi internetten osmanlıca oku,449,online kitap oku,624,online turkish book read,624,orhun_orkun_kadim_türk_dili,45,Osmanlı İmparatorluğu,18,osmanlıca kitap oku,449,ottoman books read,449,ottoman history book,449,Ön Türkler,320,Özbek Eli,20,Peçenek Türkleri,3,Pervaneoğulları Beyliği,1,Prof Dr Kazım Mirşan,49,Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu,4,proto turks,312,Ramazanoğulları,1,Reha Oğuz Türkkan,3,Rıza Nur,4,Sabarlar ( Sabar Devleti),2,Sâcoğulları (Sâcîler),1,Safevî Devleti (Safevîler),4,Safeviler,7,Saha Türkleri,13,Sâhibatâoğulları (Sahib Ataoğulları),1,Saka Türkleri,11,Salgurlular,1,Saltuklu Beyliği (Saltuklular,2,Saltukoğulları),1,Saruhanoğulları,1,Sayan Altay Türkleri,17,Sekel Yazısı,5,Selaattin Eyyübi,1,Selçuklu Kartalı Afşin Bey,1,senseizm,77,Serdengeçti Dergisi Çevrimiçi Oku 1950,24,Sibir Hanlığı,2,Sökmenliler),1,Suriye Selçukluları,1,Sümerliler,21,Şəhriyar,2,Tabgaçlar (Tabgaç Devleti),2,Taner Ünal ile Tarih ve Siyaset Yazıları,111,Taner-Ünal-e-kitap-pdf-makaleler-tarih-oku-okuttur-epub-ebook-read-Bilig-Bitig,68,Tataristan,24,Tekeoğulları,1,Tengri Tanrı Allah,4,Tolunoğulları Beyliği,3,Tuğluklular,1,Turan ensemble,6,Turan Yazgan,1,turan_halklari_turanic_people_hajra_turan-turkestan-turks,72,Turania People - Grand Asian Turkestan - Turkish Public - Азия Туран Туркестан,2,turcarum imperatore,311,Turkic Republics and Communities Türk Dünyası Bağlantı Zincirleri,11,turkish bookcase,60,Turkish stamps,312,Tuva Türkleri,7,Türgişler (Türgiş Devleti),1,Türk Asya,150,Türk Bahar Bayramı Nevruz,2,Türk Belgesel,56,Türk Denizliği Piri Reis,2,Türk Dili,142,Türk Din Anlayışı,54,Türk Dünyası Derlemeler,11,Türk Film,5,Türk Kültür ve Sanatı,192,Türk Ocakları,2,Türk Okçuluğu,2,Türk Sergiler,28,Türk Türkmen mitolojisi karakterleri - Turkish mythology characters - Турецкие символов мифология,41,Türk ve Türkiye Tarihi,213,Türk_mitolojisi-Turkish_mythology-Турецкий_мифология,43,Türkçe Tarih Dergisi,3,Türkçü Dergi,1,Türkiye,68,Türkiye Selçuklu Devleti,3,Türklerde Bilim,18,Türkmenler,24,Uğur Mumcu,2,ultra-türkler,2,Urum Türkleri,2,Uygurlar,33,Yakutistan,16,Yaşar Kalafat,1,Yazarlar,3,Yusuf Akçura,4,Zeki Velidi,6,Zengîler,2,Ziya Gökalp,5,кiтап oxu,60,кiтапхана oqı,60,мәдениет,60,мәлiмет,60,мәлiмет ұсыну,60,Тюрки России,12,
ltr
item
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России: Göktürk Yazısında Resim Göstergelerinin Tespiti Yöntemleri ve Önemi Üzerine
Göktürk Yazısında Resim Göstergelerinin Tespiti Yöntemleri ve Önemi Üzerine
http://1.bp.blogspot.com/-ohv3tNiSLDY/UzSEtiqITTI/AAAAAAAAR4Y/PV9yseRGTCA/s1600/G%C3%B6kt%C3%BCrk+Yaz%C4%B1s%C4%B1nda+Resim+G%C3%B6stergelerinin+Tespiti+Y%C3%B6ntemleri+ve+%C3%96nemi+%C3%9Czerine1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ohv3tNiSLDY/UzSEtiqITTI/AAAAAAAAR4Y/PV9yseRGTCA/s72-c/G%C3%B6kt%C3%BCrk+Yaz%C4%B1s%C4%B1nda+Resim+G%C3%B6stergelerinin+Tespiti+Y%C3%B6ntemleri+ve+%C3%96nemi+%C3%9Czerine1.jpg
Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России
http://www.biligbitig.com/2014/03/gokturk-yazsnda-resim-gostergelerinin.html
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/
http://www.biligbitig.com/2014/03/gokturk-yazsnda-resim-gostergelerinin.html
true
8698665457039130098
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi Hiç Konu Bulunamadı Hepsini Göster Dahası.. Cevapla Cevap Verme Sil By Anasayfa Sayfalar Konular View All Size Önerdiğimiz ETiket Arşiv Arama Yap Tüm Konular İsteğinizle herhangi bir gönderi eşleşmesi bulunamadı Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content