Satılık

Ay Kültünün Dini-Mitolojik Sisteminde Türk Boy Adları Etimolojisi Üzerine


T      ürk boy adlarının etimolojisi, Türkolojinin çözülmemiş ve çözümünü bekleyen meselelerinden biridir. Fuzuli Bayat, "Ay Kültünün Dini-Mitolojik Sisteminde Türk Boy Adları Etimolojisi" adlı eseriyle bu boşluğu doldurmaya çalışmıştır.

      Eserin altıncı bölümü “Ay Merkezli İnanç Sisteminden Güneş Merkezli İnanç Sistemine Geçitte Sekiz Sayı” (s. 101-108) adını taşımaktadır. Bu bölümün “Sak ve Sekizgen” (s. 101-206) adlı birinci iç maddesinde Saka boy adı üzerinde durulmaktadır. Burada bu boy adının sak köküne dayandırıldığı, sak sözcüğünün Ay merkezli mitolojik inançla Güneş merkezli mitolojik inanç arasında bir köprü rolü üstlendiği, bu kelimede hem ay hem de güneş inancının işaretlerinin bir arada olduğu dile getirilir. Bu boy adı ile ilgili geniş bilgi veren yazar, İskit-Sakaların Ay Tanrıya inanan kavim olduğunu ve adlarını da diğer Türk kabile adları gibi dinî inançlarından aldığını öne sürer.

      Bu bölümün ikinci iç maddesi olan “Kazak Boy Adı” (s. 106-108) kısmında ise kazak boy adı üzerinde durulmaktadır. Bu boy adı ile ilgili Türkologların verdikleri etimolojik izahları dile getiren yazar, bu sözcüğün esas olarak sak sözcüğü ile alakalı olduğunu dile getirir. F. Bayat’a göre, bu kelime az+sak terkipli bir sözcüktür. Yani bu boy adında yer alan az sözcüğü az>haz>gaz ve sak sözcüğü de sag/sak>zag/zak şeklinde gelişme gösterirken bu boy adının k+az+(s)ak şeklinde oluşabildiğini düşünür.


DR. MİNARA ALİYEVA ESEN

http://www.tdkdergi.gov.tr/TDD/2009s685/2009s68515ESEN.pdf
Ay Kültünün Dini-Mitolojik Sisteminde Türk Boy Adları Etimolojisi Üzerine Reviewed by Bilig Bitig on Cuma, Mart 14, 2014 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Türk Asya - Asian Turkish, Тюрки России © 2014|Bazı Hakları Saklıdır.
>5846 Numaralı Kanun Gereği Gizlilik ve Kullanım Şartlarını Okuyunuz.|Künye

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.